Saznajemo imena 11 suspendovanih službenika SIPA

sipa
Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) u prethodnom periodu zaprimila je anonimnu prijavu protiv službenika SIPA-e, koja je u skladu sa članom 215. Zakona o krivičnom postupku BiH, zajedno sa prilozima, dostavljena Tužilaštvu BiH na upoznavanje i dalje postupanje, nakon čega smo od strane Tužilaštva BiH zaprimili naredbu o provođenju istrage protiv više uposlenika SIPA-e – odgovorili su iz SIPA-e na upit agencije Patria kada će biti suspendovani službenici protiv kojih je podignuta krivična prijava.

– Istraga se odnosi na ispitivanje eventualne nezakonitosti prilikom unapređenja policijskih službenika u viši čin. S tim u vezi, u skladu sa odredbama Zakona o policijskim službenicima BiH, 11 policijskih službenika SIPA-e od sutra (26.2.2016. godine) biće suspendovano do okončanja krivičnog postupka ili krivične istrage. Za sve druge informacije u vezi sa konkretnim postupkom, molimo da se obratite Tužilaštvu BiH- kaže Kristina Jozić, portparol SIPA-e.

Podsjećamo, predmet istrage Tužilaštva BiH protiv 17 lica su između ostalog nezakoniti premještaji nepodobnih, raspoređivanje policijskih službenika na poslove uposlenika, protivzakonita upotreba sredstava prinude i nezakonita lišenja slobode, davanje lažnih podataka Operativnom centru Ministarstva bezbjednosti za vrijeme poplava, podjela uniformi SIPA-e doniranih od strane ICITAP-a raznim neovlaštenim licima…

Kako se nezvanično saznaje, suspendovani su Mario Kapetanović, Slađenko Čerkez, Amer Veiz, Vesna Stevanović, Ljubiša Pandurević, Jusuf Avdispahić, Marija Peričević, Dragan Andrić, Dalibor Milošević, Aleksandar Tegeltija i Ervin Pavlović.

(Patria)

Vlada RS: Skuplja putarina na auto-putu Gradiška-Banjaluka

autoput
Vlada Srpske donijela je danas Uredbu o izmjeni Uredbe o visini putarine na izgrađenoj dionici auto-puta Gradiška-Banjaluka kojom se povećavaju cijene putarine za sve kategorije vozila za iznos poreza na dodatu vrijednost.

Cijena putarine za putnička vozila iznosiće 2,5 KM, za putnička vozila sa prikolicom pet KM, za autobuse i kamione sedam KM i za autobuse i kamione sa prikolicom 12 KM.

Povećanje cijena iniciralo je Javno preduzeća “Autoputevi Republike Srpske”, jer je uvršteno u PDV sistem, čime je postalo obveznik po osnovu te vrste poreza, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Usvajanje zakona bi urušilo uspostavljeni RTV sistem

Vlada Republike Srpske nije prihvatila Prednacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o javnom radio-televizijskom servisu BiH, jer bi njegovo usvajanje urušilo uspostavljeni Javni radio-televizijski sistem BiH i funkcionisanje Radio-televizije Republike Srpske kao javnog servisa Srpske.

Vlada traži od Savjeta ministara BiH da u proceduru uputi izmjene i dopune Zakona o javnom radio-televizijskom sistemu BiH u dijelu koji se odnosi na način naplate RTV takse i raspodjele prikupljenih prihoda, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Novo zaduženje RS – za Socijalni program stambenog zbrinjavanja

Vlada Republike Srpske prihvatila je zaduženje Republike od pet miliona evra prema Razvojnoj banci Savjeta Evrope za Socijalni program stambenog zbrinjavanja u BiH – Republici Srpskoj, koji sprovodi Investiciono-razvojna banka (IRB) Republike Srpske.

Kreditna sredstva namijenjena su za kupovinu, izgradnju ili proširenje prve stambene jedinice u slučaju proširenja porodice za mlade pojedince ili parove sa djecom ili bez djece, koji imaju do 35 godina i pojedince ili parove sa visokom stručnom spremom ili parove bez starosnog ograničenja.

Kreditna sredstva prenose se na IRB koja će na osnovu finansijskih posrednika plasirati sredstva, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s janvošću.

Na ovaj način biće omogućeno proširenje kruga korisnika stambenih kredita IRB-a putem zasebne kreditne linije i na samce i visokoobrazovane bračne parove, koji imaju više od 35 godina.

U posljednjih pet godina IRB je po ovoj kreditnoj liniji godišnje plasirao između 30 i 35 miliona KM, a sa stanjem na dan 30. septembar 2015. godine, udio stambenih kredita IRB u ukupnim stambenim kreditima bankarskog sistema Republike Srpske iznosio je 43,4 odsto, što potvrđuje ovu banku kao najznačajnijeg pojedinačnog finansijera stambenog zbrinjavanja u Republici Srpskoj.

Posljednjih godina, tražnja za ovim kreditnim proizvodom premašila je raspoloživa sredstava za ove namjene, tako da će se kreditnim zaduženjem prema Razvojnoj banci Savjeta Evrope obezbijediti nedostajuća sredstva, koja će omogućiti rješavanje stambenog zbrinjavanja socijalnih grupa od posebnog interesa i značaja za Republiku Srpsku.

Usvojen Republički akcioni plan

Vlada je danas usvojila i Republički akcioni plan realizacije preporuka Evropske komisije iz izvještaja o BiH za 2015. godinu za period januar-avgust ove godine, kojim se zadužuju nadležni republički organi uprave da, radi efikasnog ispunjavanja zahtjeva iz procesa evropskih integracija, postupaju u skladu sa Akcionim planom, te da o njegovoj realizaciji blagovremeno obavještavaju Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske.

Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju zadužuje se da, u svojstvu republičkog koordinatora procesa evropskih integracija, u saradnji sa nadležnim institucijama Republike Srpske, izradi kvartalne izvještaje o realizaciji Republičkog akcionog plana realizacije preporuka Evropske komisije iz izvještaja o BiH za 2015. godinu za period januar-avgust 2016. godine i dostavi ih Vladi Republike Srpske na razmatranje i usvajanje.

Vlada je upoznata i o informaciji o potencijalima livada i pašnjaka u brdsko planinskom području Republike Srpske i usvojila informaciju o radovima u poljoprivredi i podsticajnim mjerama za proljećnu sezonu ove godine, u kojoj se izražava podrška mjerama i aktivnostima koje preduzima Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, usmjerenim na dinamiziranje tekućeg i dugoročnog razvoja agrarnog sektora Srpske.

Navedeno ministarstvo zadužuje se da i u ovoj godini obezbijedi prodaju regresiranog dizel goriva, za proljećne i jesenje radove u poljoprivredi u količini od 100 litara po hektaru.

Ministarstvo se zadužuje i da prati zasnivanje novog proizvodnog ciklusa i blagovremeno informiše Vladu o toku i efektima preduzetih mjera.

Vlada je usvojila i informaciju o spoljnotrgovinskom prometu Republike Srpske za prethodnu godinu i informaciju o Programu ekonomskih reformi BiH za period 2016-2018. godina.

(Agencije)

Nove sirene čekaju nepogodu

poplave
O budućim elementarnim nepogodama, a posebno poplavama poput onih iz 2014. godine, Banjalučani će biti obaviješteni na vrijeme i pomoću ne jednog, nego dva nezavisna sistema.

Rijeci Vrbas je potrebno oko pet časova da stigne od Bočca do Lazareva, a za vrijeme majskih poplava većina građana je iz kreveta uskakala direktno u već nadošlu vodu. Za propuste u komunikaciji nije odgovarao niko, kao što niko nije pozvan na odgovornost ni zbog činjenice da ugroženi dijelovi grada nisu obaviješteni iako su nadležne i dežurne službe imale više časova da to urade. Umjesto toga, poplavljeni su ostavljeni sami sebi, a za činjenicu što nije bilo više stradalih zaslužni su sami Banjalučani, koji su iz nabujale vode, uz pomoć sportista i pripadnika OS BiH, čitav dan izvlačili stare, nepokretne i bolesne sugrađane. Šteta koja se mogla izbjeći, poput uništenih automobila, materijala za rad, robe, imovine građana i sličnog, brojala se u milionima.

Revitalizacija

Da se nešto takvo ne bi ponovilo, nadležne institucije su odlučile da uz tok Vrbasa uspostave dva nezavisna sistema sa sirenama, a koji bi po okončanju projekta bili kompatibilni.

– Uzbunjivanje građana na teritoriji grada odvijaće se u dva nezavisna sistema koji će po završetku projekta biti kompatibilni. Naime, HE „Bočac” razvija nizvodno od hidroakumulacije svoj sistem za uzbunjivanje građana, a kojim će sirenska mjesta moći biti uključena iz prostorija Operativnog komunikativnog centra. U organizaciji Odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice u 2015. godini instalirano je pet novih sirenskih mjesta i to: PC „Krajina”, Vatrogasni dom Derviši, Vatrogasni dom Hvarska, univerzitetskom kampus” i OŠ „Miloš Crnjanski” Petrićevac – kaže Mladen Ćućun, načelnik Odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice, koji je na dužnost stupio nakon poplava, a na ovom mjestu zamijenio Željka Katića.

Pored već instaliranih sirena, u toku je i revitalizacija osam sirena iz starog sistema, od čega su tri sirenska mjesta u potpunosti osposobljena i uvezana u komandni pult prostorija Operativnog komunikativnog centra. Kako kažu u Gradskoj upravi, revitalizacija preostalih pet je u toku i u skorije vrijeme će biti uključene u sistem za uzbunjivanje i obavještavanje građana o nadolazećoj opasnosti.

Nove mjerne letve

– Da bi čitava teritorija grada bila pokrivena sirenskim mjestima, nabavljeno je još osam novih sirena, koje će biti instalirane na prioritetnim sirenskim mjestima, a po projektu uspostavljanja sistema uzbunjivanja i obavještavanja stanovništva na području grada – ističe Ćućun.

Takođe, u organizaciji Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske u toku je instaliranje novih elektronskih mjernih letvi i to u Bočcu, kod pomoćne brane, kod Gradskog mosta, u Delibašinom selu na Vrbasu i u Zelenom viru na rijeci Vrbanji. Pored elektronskih mjernih letvi, na području grada će biti instalirano i pet kišnih stanica i jedna kompletna hidrometeorološka stanica. Po instaliranju navedenih stanica, svi neophodni podaci biće dostupni putem Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

(Press)

Unija studenata objaviće imena najgorih profesora BL Univerziteta!

univerzitetUnija studenata Republike Srpske, u saradnji sa kompanijom Lanako, dizajnirala je veb aplikaciju pomoću koje će studenti, za sada samo sa Univerziteta u Banjoj Luci, moći ocjenjivati rad svojih profesora i kvalitet fakulteta, naveli su u UNiji.

Sam sistem je pušten u rad 21. februara te je do sada ankete uradilo preko 200 studenata. Formirana je baza podataka svih studenata i profesora, koja, u ovoj fazi, obuhvata samo banjalučki Univerzitet.

Cilj ovog anketiranja jeste da se omogući jasna i objektivna slika studenata o kvalitetu samih nastavnika i fakulteta. Ovo je još jedan korak koji Unija studenata Republike Srpske sprovodi radi povećavanja kvaliteta visokog obrazovanja.

Na početnoj strani sajta www.unijastudenatars.com biće objavljeni rezultati 10 najboljih i najlošijih profesora kao i pet najbolje i najlošije ocjenjenih fakulteta. Ovakve ankete, rangiranje i ocjenjivanje fakulteta i profesora je ubičajeno u Evropi i zemljama regiona, naročito u Srbiji koja je bila uzor u formiranju pitanja.

U budućem periodu Unija studenata Republike Srpske imaće intenzivnu saradnju sa svim studentskim savezima kojima će dostavljati izvještaje o anketama, tako da će studenti svakog fakulteta biti bolje upućeni o ocjenama profesora kao i samih fakulteta. Studentski savezi biće uključeni u promociju same aplikacije i na taj način će, tvrde u Uniji, biti omogućeno da što više studenata uradi ankete i da podaci budu mjerodavni.

Do sada su rezultati anketa, koje su obavljane dva puta godišnje, obično završavale u fiokama, a profesori nisu imali ni sankcije za lošu, ni podsticaj za dobru ocjenu. Cilj Unije studenata RS jeste da simbolično nagradi najbolje profesore i fakulteta ali i kazni najlošije.

(Banjaluka.net)

“Pošte Srpske” gube monopol?

poste srpske

Ukoliko odluka Ustavnog suda BiH, kojom je prihvaćena apelacija Komunalnog preduzeća “Budućnost” iz Laktaša, zaživi u praksi, preduzeće “Pošte Srpske” ostaće bez monopola, a kako kažu u ovom javnom preduzeću, čitav poštanski sistem RS bi se mogao urušiti.

Naime, Ustavni sud BiH je prihvatio apelaciju komunalnog preduzeća iz Laktaša i ukinuo presudu Vrhovnog suda RS, koji je još ranije utvrdio da je to preduzeće kršilo Zakon o poštanskim uslugama RS time što je račune dostavljalo putem inkansanata, a ne preko “Pošta”.

U ovom slučaju sve je počelo još 2010. godine, kada je Inspekcija utvrdila da “Budućnost” vrši dostavu računa za utrošenu vodu putem inkansanata tj. svojih zaposlenih radnika i da nema zaključen ugovor s “Poštama Srpske”, koje u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama ima ekskluzivno pravo vršenja rezervisanih poštanskih usluga, a koje obuhvataju prenos pismonosnih pošiljki do 1.000 grama težine.

Tada je rješenjem i naloženo preduzeću “Budućnost” da dostavu računa vrši putem “Pošta”, na šta su se oni žalili Ministarstvu saobraćaja i veza RS, koje ju je tu žalbu odbilo. Nakon toga počinje pravna drama koja i danas traje.

Pomenuto rješenje Ministarstva po žalbi komunalnog preduzeća poništio je Okružni sud u Banjaluci uz obrazloženje da su Inspekcija i Ministarstvo proizvoljno zaključili da račun za utrošenu vodu predstavlja pismonosnu pošiljku. I na ovu presudu uložena je žalba od strane Ministarstva saobraćaja i veza, tako da je 2012. godine Vrhovni sud odlučio da preinači presudu banjalučkog Okružnog suda i odbaci žalbu Komunalnog preduzeća “Budućnost” iz Laktaša.

U obrazloženju presude Vrhovni sud RS je, između ostalog, naveo da je Zakonom o poštanskim uslugama propisano da se pismonosnom pošiljkom smatra i račun za režije, te da univerzalne rezervisane poštanske usluge mogu da vrše samo “Pošte”.

Iz “Pošta Srpske” su nam rekli da do danas nisu dobili ovu odluku Ustavnog suda BiH, ali i da ona nije objavljena ni u “Službenom listu BiH” niti u “Službenom glasniku RS”.

-Samim tim takva odluka dok se ne objavi – ne postoji – rekli su iz “Pošta Srpske”, koje su u upravnom postupku zainteresovano lice, jer se on vodi zbog kršenja Zakona o poštanskim uslugama RS, koje je činilo preduzeće “Budućnost”.

Iz “Pošta Srpske” su rekli i da bi bilo skandalozno ukoliko bi takva odluka stupila na snagu. To bi, kako kažu, bilo protivno Zakonu o poštanskim uslugama RS, Zakonu o poštama BiH, aktima Svjetskog poštanskog saveza, Konvenciji Svjetskog poštanskog saveza i evropskim direktivama o razvoju tržišta poštanskih usluga i odluci Ustavnog suda RS.

-Tačnije, protivna pravu i obavezi pružanja univerzalne poštanske usluge, a samim tim i rezervisane- upozoravaju iz “Pošta”.

Pojašnjavaju da, prema Zakonu o poštanskim uslugama RS i Zakonu o poštama BiH, rezervisane usluge obuhvataju dostavu svih računa (za struju, vodu, odvoz smeća, telefon, grijanje, TV pretplatu) kako bi na određen način javni poštanski operateri pokrili gubitke zbog obaveze pružanja poštanskih usluga po istoj cijeni svim stanovnicima.

-Ovo je samo jedan u nizu pokušaja uništavanja poštanskog sistema RS. ‘Pošte Srpske’ već godinama se bore s institucijama BiH, koje na sve moguće načine nastoje da opstruišu normalno funkcionisanje i opstanak ‘Pošta Srpske’- navode iz ovog preduzeća.

Prema njihovim riječima, institucije BiH pokušavaju da ugase “Pošte Srpske” kako bi ostvarile svoj cilj, a to je osnivanje jedinstvenog poštanskog operatera na nivou BiH. Takva odluka Ustavnog suda BiH, kako kažu, predstavlja drugi udar na RS, te podsjećaju da je prva odluka bila ukidanje Dana državnosti RS.

Naglašavaju da je apsurdno očekivati da jedno preduzeće od opšteg društvenog interesa posluje na ekonomskim principima, kada je primorano da pruža uslugu i tamo gdje ne postoji mogućnost za zaradu.

-Dakle, kada bi navedeno bilo ukinuto, poštanska usluga ne bi bila svima dostupna, a dostava pošiljki u ruralna područja bila bi dostupna po znatno većim cijenama od današnjih 0,90 KM, odnosno, cijena bi bila formirana prema tržišnim parametrima, čime bi stanovništvo iz seoskih područja bilo diskriminisano – ističu iz “Pošta” i dodaju da sve ovo ima političku pozadinu.

Pored toga, naglasili su da bi ovakva odluka bila finansijski štetna i po druga dva javna poštanska operatera u BiH, jer bi i njima bilo oduzeto pravo vršenje rezervisane poštanske usluge.

-Pokušaj ukidanja ‘Pošta Srpske’, koje zapošljavaju 2.250 radnika, bio bi ekonomski udar na najmanje 10.000 građana RS- upozoravaju iz “Pošta”.

(NN)

Njegoš Tomić nakon vijesti da ima firmu i da je dobio podsticaj: Ostaću u “parku gladi” do kraja

njegos tomic

Njegoš Tomić, sin poginulog borca Vojske RS iz Višegrada, koji već deveti dan štrajkuje glađu zato što je nezaposlen, potvrdio je da je svojevremeno dobio podsticaj za samozapošljavanje djece poginulih boraca.

Kako kaže, pare jeste dobio, ali ne 8.000 KM, kako stoji u dokumentima Zavoda za zapošljavanje, već 5.000 KM. Međutim, taj novac nije iskoristio da pokrene poljoprivredno gazdinstvo “Njegoš”, nego za vraćanje dugova.

-Jeste, potpisao sam taj ugovor, ali s tim parama sam vratio dugovanja. Kad ste godinama nezaposleni, kada nemate sredstava ni za goli život, vi prvo morate da začepite sve rupe. Nažalost nije bilo dovoljno para ni da vratim sve dugove- kaže Tomić i ističe da je ogorčen zbog ovakvih priča.

Odobreno mu 8.000 a isplaćeno do sada 5.600

Miroslav Vujičić, direktor Zavoda za zapošljavanje RS, kazao je za RTRS da je Tomiću od odobrenih 8.000 za pokretanje privatnog biznisa “Mješovita poljoprivredna proizvodnja” dosad uplaćeno 5.600 KM i da je kao korisnik ovih sredstava izbrisan s evidencije nezaposlenih. Tomić smatra da je vlast skočila sama sebi u stomak tim podmetanjem i spominjanjem ugovora.

-Eto koliko se vodi računa o narodu i čime se sve služe. Ako oni misle da se može išta riješiti sa 5.000 KM, ja onda ne znam šta da vam kažem, te pare nisu dovoljne ni za poreze, a kamoli da se osnuje prava firma. Ljudi su dobijali milionske kredite pa je na kraju ispalo da nisu uspjeli trajno riješiti svoje zaposlenje, a ja ću to uspjeti sa 5.000 KM, zamislite koja je to ironija- priča Tomić.

“Neću se pokolebati u borbi za svoja prava”

Poručio je da ga ništa neće pokolebati u njegovoj borbi ne samo za svoja nego i prava svih drugih ljudi koji spadaju u kategoriju djece poginulih boraca.

-Te cifre koje oni sada spominju su jedna plata narodnog poslanika ili ministra i oni tim žele da riješe pitanje nezaposlenosti – neka ih bude sramota. Ja ću državi vratiti te pare od plata, samo neka oni meni daju posao, nema nikakvih problema- istakao je on.

Tomić je poručio kako ima ogromnu podršku građana, nevladinih organizacija te udruženja boraca koji svakodnevno dolaze i hrabre ga, donesu vodu i sok, što mu i daje snagu da istraje i nastavi u štrajku i ostane, kako kaže, u “parku gladi” do kraja.

(NN)

Interpol raspisao šest crvenih potjernica za državljanima BiH

Interpol

Interpol je na zahtjev BiH raspisao šest crvenih potjernica za njenim državljanima zbog terorizma i ilegalnog priključivanja stranim paravojnim i parapolicijskim formacijama, koje su uglavnom u sastavu “Islamske države”.

Međunarodna potraga je raspisana za Ramom Grahovićem /49/ i Ibrom Ćufurovićem /21/ iz Velike Kladuše, Edinom Pečenkovićem /53/ iz Bihaća, Jasminom Keserovićem /21/ iz Zavidovića i Sulejmanom Mešanovićem /28/ iz Gradačca, dok je šesta potjernica za državljaninom Saudijske Arabije i BiH Ahmedom Zuhairijem /50/.

-Većina njih nalazi se u Siriji i pripadnici su terorističke organizacije `Islamska država`. Svi su otišli u posljednjih nekoliko godina da bi se pridružili džihadistima- rekao je sagovornik “Glasa Srpske”, blizak bezbjednosnim institucijama BiH.

Grahović je povezan sa vehabijskim vođom Huseinom Bilalom Bosnićem, koji je nedavno nepravosnažno osuđen na sedam godina zatvora zbog vrbovanja boraca za sirijsko ratište, kao i Ćufurović, čiji je otac na suđenju Bosniću rekao da mu je sin radio i živio kod Bosnića i da je u Siriju otišao direktno iz njegove kuće.

Pečenković je u Siriju otišao krajem 2013. godine, a odveo je i suprugu i dvojicu maloljetnih sinova. On je, prema nezvaničnim informacijama, poginuo prošle godine. NJegov sin Dino Pečenković dovezao je u Sarajevo napadača na američku Ambasadu Mevlida Jašarevića 28. oktobra 2011. godine kada je izvršio taj teroristički napad.

Keserović je u Siriju otišao početkom 2013. godine i jedan je od aktera propagandnog dokumentarca “Islamske države” posvećenog BiH, Kosovu i Sandžaku.

Mešanović je jedan od osnivača paradžemata u Gradačcu, a navodno je promijenio i ime, dok je Zuhairi, koji je zbog ratnih zasluga u takozvanoj Armiji BiH dobio državljanstvo i pasoš BiH, a nalazi se u američkom zatvoru Gvantanamo.

Domaći islamistički portali objavili su da je u Siriji prvi put nastradala kompletna porodica iz BiH, koja se priključila džihadistima, a navodno su poginuli Valdes Karić, njegova trudna supruga i troje djece, kada je raketa pogodila automobil u kojem su bili. Karić je ranije živio u Švajcarskoj, a jedno vrijeme bio je pripadnik terorističke organizacije “Front al Nusra”.

(Glas)

Marko Bošnjak: Želim da nastavim da živim običnim dječačkim životom

marko bosnjak

Dječak izuzetnog talenta, koji je svojim glasom šarmirao cijeli region, jedanaestogodišnji Marko Bošnjak iz Prozora-Rame, gdje god se pojavi uživa podjednake simpatije publike, baš kao što je slučaj iz emisije u emisiju u takmičenju “Pinkove zvezdice” u kojem trenutno nastupa.

Zbog njega je plakao žiri ovog takmičenja, publika pred malim ekranima, a on kaže da ne smatra da je popularan i da se nada da ga sve to što mu se dešava neće promijeniti.

-Ne smatram da sam već sada popularan, samo da više ljudi zna za mene u odnosu na prije- rekao je Marko sa sigurnošću na kojoj bi mu pozavidjele i neke mnogo starije kolege.

Trema se kod njega ne može osjetiti ni tokom razgovora s novinarima, a ni kada izađe na scenu jer potpuno vlada njome. Nedavno je gostovao u Banjaluci na humanitarnom koncertu za Jadranku Stojaković, gdje je otpjevavši njenu pjesmu “Što te nema” bez daha ostavio prisutne u koncertnoj dvorani Kulturnog centra Banski dvor.

-Veoma sam srećan što sam upoznao Jadranku. Ona je meni dosta pomogla i oko promocije na YouTube-u nakon što sam izvodio njenu pjesmu u takmičenju i veoma sam joj zahvalan zbog toga- kazao je Bošnjak.

Bošnjak je i ranije navodio da je još od prve sezone “Pinkovih zvezdica” želio da stane na tu scenu, a da mu se učešćem na ovogodišnjem takmičenju taj san i ostvario.

-Svaku pjesmu pokušavam da otpjevam što emotivnije. Osjećam note kao dio sebe i trudim se da to prenesem na publiku. Ne mogu da vam opišem koliko sam srećan, jer se moj san ostvaruje. Bez obzira na to što me sada mnogo više ljudi zna, ja želim da nastavim da živim običnim dječačkim životom- ispričao je Marko.

Iako često mora da putuje u Beograd zbog snimanja, i da odsustvuje sa časova, nastavnici imaju razumijevanja, a on sve nadoknađuje dodatnim učenjem. Takođe, smatra da je najbitnije da uz njega ostanu prijatelji koji su tu bili i prije njegovog učešća u “Pinkovim zvezdicama”.

-Život mi se jeste promijenio, ali oni bitni ljudi koji su me podržavali i prije podržavaju me i sada- naveo je ovaj talentovani dječak. U njegovom glasu istovremeno osjetite ljubav, sreću, nostalgiju, plač, a iako se u njegovoj porodici niko ne bavi profesionalno pjevanjem, Marko bez problema gazi put ka velikom uspjehu. Na pitanje kakve su mu želje što se muzike tiče u budućnosti, skromno odgovara da voli da pjeva, ali da ne isključuje mogućnost da se nekad počne baviti i nečim drugim.

-Za sada je moj san i cilj je da se nastavim baviti muzikom, ali u budućnosti se može mnogo toga promijeniti, pa tako i to- zaključio je Bošnjak.

Marko pjeva od svoje pete godine, njegov talenat je primijetila časna sestra Anđelina Perić, koja ga je i pozvala u crkveni hor, gdje je Marko napravio prve ozbiljnije korake u pjevanju. Baš kao što su njegovi roditelji jednom prilikom istakli, Markovo pjevanje je i bez mnogo vježbanja čisti božji dar.

(NN)

Zbog PDV-a skuplja vožnja autoputem Banjaluka – Gradiška

putarina

Vlada RS na današnjoj sjednici trebalo bi da odluči o povećanju putarine na autoputu Banjaluka – Gradiška, koja bi ubuduće za automobile umjesto dvije koštala 2,5 KM.

Pored toga, Uredbom o izmjeni Uredbe o visini putarine koja je danas na dnevnom redu sjednice Vlade RS predviđeno je povećanje i za druge kategorije vozila pa će tako automobili sa prikolicom i oni sa dvije i više osovina umjesto četri vožnju po autoputu plaćati pet KM.

Autobusi ili kamioni sa dvije ili tri osovine putarinu će umjesto šest plaćati sedam KM, dok će kamioni sa četiri ili više osnovina putarinu umjesto dosadašnjih deset KM plaćati 12 KM.

Dušan Topić, direktor JP “Autoputevi RS”, kaže da je osnovni i jedini razlog za povećanje putarine to što je ovo preduzeće postalo PDV obveznik i to nedugo nakon što su u martu prošle godine počeli sa naplatom putarine.

-Kada smo počeli naplatu, cijena je bila bez PDV jer u to vrijeme nismo bili PDV obveznici. Kada smo započeli sa naplatom, Uprava za indirektno oporezivanje je to protumačila kao početak konkurencije s obzriom na to da su kolege u FBiH već ranije počele naplaćaviti i obavezala nas da plaćamo PDV- rekao je Topić, dodajući da su “Autoputevi RS” još u aprilu prošle godine postali PDV obveznici,  a da su se tek sada odlučili na povećanje cijena.

Iako PDV iznosi 17 odsto, Vlada RS odlučila je da cijene poveća i za veći procenat, a kako kaže Topić, to je urađeno zbog lakoće poslovanja i baratanja novcem kao i zbog lakšeg vraćanja kusura.

-I sa ovim povećanjem naša naplata ostaje među najpovoljnijim u regionu i mislim da je to veoma korektno sa naše strane- rekao je Topić.

Što se tiče same naplate putarina na dionici autoputa Banjaluka – Gradiška u dužini od 30,70 kilometara, od marta i zaključno sa decembrom prošle godine po osnovu putarine prikupljeno je oko tri miliona KM.

Dnevno jedinim autoputem u RS trenutno prolazi između 4.000 i 5.000 vozila, a sa povećanim cijenama plan je da se na godišnjem nivou prikupi oko pet miliona KM.

Nove cijene:

Motori, putnička i laka komercijalna vozila   –  2,5 KM

Vozilo sa prikolicom, karavani   – 5 KM

Autobusi i kamioni sa dvije ili tri osovine – 7 KM

Kamioni sa četiri i više osovina – 12 KM

(NN)

Jedna kuća u Banjaluci bude prodata u dva mjeseca

kuca

Prodaja kuća na području grada nikada nije bila lošija, jer, kako kažu iz agencija za nekretnine, jednu kuću prodaju u dva ili za nekoliko mjeseci.

-Veoma je mala zainteresovanost za kupovinu kuća, u toku jednog mjeseca imamo možda deset poziva da bi neko kupio kuću, dok se u dva mjeseca desi da prodamo jednu- rekao je Petar Zec, direktor Agencije “BS invest”.

Dodao je da je ponuda kuća zaista velika, ali je mala potražnja.

-Razlog za mali procenat prodaje kuća je i to što većinu kuća treba obnoviti ili je novi vlasnici žele prilagoditi svojim potrebama i estetskim kriterijumima, a razlog tome su i njihove velike kvadrature- rekao je Zec.

Iz agencija za nekretnine se slažu da na tržištu nekretnina u Banjaluci vlada pomama za manjim stanovima, dok na desetine prodavaca jednospratnih i višespratnih kuća bezuspješno pokušavaju da izvuku  makar dio cijene od uloženog građevinskog materijala.

-Iako je izbor kuća na tržištu nekretnina veliki, slaba je prodaja zbog manjka interesa, a i većina potencijalnih kupaca izbjegava kuće jer one iziskuju dodatna ulaganja- kažu iz Agencije “Fakom”.

Ističu da se desi da prođe i nekoliko mjeseci dok prodaju jednu kuću u užem centru ili u prigradskom naselju, dok je situacija sa stanovima drugačija.

-Na prodaju su trošne kuće u užem centru grada, gdje je Regulacionim planom predviđena gradanja poslovnih objekata, dok kuće na periferiji, čija je vrijednost oko 300.000 KM, ne možemo prodati ni za 100.000 KM- rekao je Manojlo Popović, vlasnik Agencije “Senzor”.

Što se tiče cijena, na primjer kuća u Rosuljama do 200 kvadratnih metara plus plac od 400 kvadrata košta 270.000 KM, kuća u Mađiru od 76 kvadrata je 76.000 KM, u Dragočaju od 80 kvadrata je 66.360 KM i slično.

Banjalučanin Duško R. rekao je da je odlučio kupiti parcelu van grada, tako da je za kompletnu papirologiju i izgradnju kuće od 260 kvadrata dao isto novca koliko bi dao za stan u užem dijelu grada.

-Supruga i ja smo dugo tražili stan, ali smo pri obilasku shvatili da su stanovi mnogo skupi u odnosu na kuće i parcele koje su malo udaljenije od grada. Odlučili smo se za gradnju kuće- rekao je Duško.

(NN)

Kraj drame, pokušaja samoubistva u Bijeljini

pokusaj samoubistva
U 21 čas i 5 minuta, okončana je drama u centru Bijeljine. Muškarac koji je prijetio da će se ubiti sišao je sa krana.

Drama u Bijeljini počela je u 19 časova i 15 minuta kada se šezdesetogodišnji Petar Tomić popeo na građevinski kran, na kojem inače radi, prijeteći da će se ubiti.

Policiju je o ovome obavijestio Tomićev sin koje je rekao da je dobio poziv od oca koji mu je rakeo da se neće vratiti kući i da će se ubiti.

Na lice mjesta odmah su došli policija, vatrogasci i ekipa hitne pomoći, te članovi porodice koji su ga ubjeđiivali da odustane od samoubistva.

Sve vrijeme oko mjesta događaja vatrogasna jedinica Bijeljina raporedila je zaštitne dušeke.

Tomićev sin se dva puta penjao kod oca ubjedjujući ga da siđe sa krana. Nakon prvog razgovora sa sinom Tomić je počeo da silazi sa krana, ali se na pola puta predomislio i vratio na kran.

Nakon petnaestak minuta sin se ponovo popeo i ubijedio oca da uđe u kabinu. Nakon dužeg razgovora sa sinom Petar je u 21 čas i 5 minuta zajedno sa sinom sišao na zemlju.

Tomić nije imao nikakve zahtjeve, a prema nezvaničnim informacijama motiv ovog čina su loši porodični odnos.

Dramatičnu situaciju pratio je veliki broj građana koji je okupio na licu mjesta.

(BN)

Banjaluka: Moguće uvođenje novih autobuskih linija

gradski autobus

Naselja koja imaju potrebu za gradskim prevozom mogu se obratiti Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove i poslove saobraćaja kako bi im bile uvedene eksperimentalne linije i kako bi se utvrdilo da li postoji realna potreba za saobraćanjem autobusa.

Rekao je ovo Zoran Novaković, načelnik resornog odjeljenja, te istakao da bi, ukoliko se brojanjem putnika, eksperimentalne linije pokažu opravdane,  one ostale kao stalne autobuske linije.

-Linije se mogu otvoriti za bilo koje naselje u gradu na način da uvedemo liniju mjesec-dva i uradimo brojanje putnika. Pokazalo se ranije da smo analizom na nekim mjestima imali samo dva-tri putnika, ali i uveli nove tamo gdje se pokazala potreba za njima- rekao je Novaković.

Mještanima visinskih zona naselja Lauš i Kočićev vijenac, kojima bi autobus i te kako dobro došao, ipak zbog drugih problema najvjerovatnije neće ići gradskim prevozom.

Nebojša Matić, predsjednik Savjeta MZ Lauš I, kaže da postoji potreba za gradskim prevozom u Ulici srpskih rudara, prema naselju Pavlovac, međutim, ta ulica je veoma uska i nije bezbjedna ni za minibus.

Prema njegovim riječima, ukoliko bi ova ulica bila spojena sa Kosovskom ulicom, za šta je 2008. godine izrađen projekat, linija gradskog prevoza bila bi dobra na tom potezu, jer je taj dio gusto naseljen.

-Postoji realna potreba za gradskim prevozom koji bi kružio do Šibova i kupio mnogo putnika, ali prije toga potrebno je izgraditi samo 400 metara puta kako bi se ova ulica spojila sa Kosovskom, koja je dosta šira. Tim bi se riješili i ostali problemi, a i autobus bi bez problema mogao ići- kaže Matić.

Ulica Trla i Žarka Zgonjanina u naselju Kočićev vijenac, koje vode do Šibova, imaju mnogo mještana, ali takođe zbog uskog puta nisu pogodne za gradski autobus, potvrdio je Darko Sabljić, predsjednika Savjeta MZ Kočićev vijenac.

Rodoljub Majstorović, predsjednik Savjeta MZ Pobrđe, kaže da bi linija prema Šibovima, mnogo značila i mještanima ovog naselja.

Mještani Motika ranije su tražili uvođenje dodatnih polazaka na liniji 13 P, koji su zasad na svakih sat vremena, što je nedovoljno za njihove potrebe.

(NN)

Obustava saobraćaja do 30. aprila u Ulici Veljka Mlađenovića

znakovi

Obustava saobraćaja u Ulici Veljka Mlađenovića u naselju Česma opet je produžena i to do 30. aprila.

-Saobraćaj u Ulici Veljka Mlađenovića, na dijelu od skretanja kod Gradskog olimpijskog bazena do mosta preko rijeke Vrbanja za naselje Česmu, bio je obustavljen do 26. februara, a obustava u navedenoj ulici je produžena do 30. aprila- rekao je juče Slavko Davidović, šef Odsjeka za saobraćaj.

Dodao je da je razlog obustave izvođenje radova izgradnje i modernizacije saobraćajnice. Radove izvodi preduzeće “Kozaraputevi”. Za vrijeme obustave saobraćaja postavljena je privremena saobraćajna signalizacija.

Mještani Česme nezadovoljni su dočekali informaciju da je obustava saobraćaja produžena jer moraju da kruže do grada, a skeptični su i što se tiče roka izgradnje ulice, iako su, kažu, mašine posljednjih dana radile punom parom, što nedavno nije bio slučaj.

(Agencije)

Osnovni sud u Banjaluci godinama krši zakon

osnovni sud banjaluka

Osnovni sud u Banjaluci godinama kršeći Zakon o sudskim taksama zaradio je oko 150 hiljada KM. Sud već dvije i po godine nezakonito naplaćuje taksu u iznosu od 300 KM za osnivanje udruženja i fondacija.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, koji je donesen 2013. godine, ukinuto je plaćanje takse za osnivanje udruženja i fondacija, ali je, kako saznajemo, Osnovni sud u Banjaluci i dalje nastavio da naplaćuje ovu taksu.

Plaćanje ove takse bilo je predviđeno Zakonom o sudskim taksama RS iz 2008. godine. U tom zakonu, u tarifnom broju 20, tačka 3, navedeno je da se za rješenja o upisu i osnovinaju pravnih lica, izuzev privrednog društava i dijelova privrednog društava, plaća taksa od 300 KM.

Zatim su 2009. godine donesene izmjene zakona, ali za ovaj dio nije bilo promjena. Potom su 2013. godine ponovo donesene izmjene zakona kojim se, između ostalog, u tarifnom broju 20. briše tačka 3.

Nove zakonske izmjene su donesene 2014. godine, ali tu nije bilo promjene po ovom pitanju. Prema informacijama, u 2013. godini je u Banjaluci osnovano 189 udruženja i fondacija, u 2014. taj broj je bio 184, dok je u prošloj godini osnovano 191 udruženje ili fondacija.

Po osnovu nezakonite naplate takse Osnovni sud u Banjaluci je inkasirao oko 150.000 KM. Sagovornici CAPITAL-a ističu da je zabrinjavajuće da sud, i to najveći u RS, ne primjenjuje zakone. Rješenja o naplati takse potpisivao je bivši predsjednik Osnovnog suda Milan Tegeltija, a nastavio je njegov nasljednik Milenko Milekić.

Osnovni sud u Banjaluci čeka tumačenje zakona

U Osnovnom sudu u Banjaluci su, na pitanje CAPITAL-a zbog čega nezakonito naplaćuju taksu, tek nakon 13 dana, odgovorili da je „zahtjev za tumačenje odredaba Zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudskim taksama (Službeni glasnik RS broj 67/13), upućen Ministarstvu pravde Republike Srpske na pojašnjenje i tumačenje“.

-Detaljno pojašnjenje biće upućeno i vama blagovremeno po prijemu istog u sud- kazali su u Osnovnom sudu Banjaluka.

Iz Suda nisu saopštili kada su poslali zahtjev za tumačenje Zakona o sudskim taksama, odnosno da li su to uradili tek nakon što se CAPITAL zainteresovao za ovaj slučaj.

Vratiti novac udruženjima

U Advokatskoj firmi „Sajić“ iz Banjaluke kažu da su iznenađeni činjenicom da Osnovni sud Banja Luka nije naveo osnov po kom zahtjeva plaćanje sudske takse prilikom osnivanja udruženja građana.

-U zadnje tri godine mi smo, kao punomoćnici, osnovali desetak udruženja građana i uvijek nam je Osnovni sud Banjaluka tražio da, prilikom podnošenja zahtjeva, taksa na osnivanje u iznosu od 300 KM bude plaćena. Ukoliko se pokaže da sud nije imao osnova za naplatu takse na osnivanje jedino rješenje je da se taj iznos vrati udruženjima građana- kazali su u Advokatskoj firmi „Sajić“.

(Capital.ba)

Njegoš Tomić: Zar moj poginuli otac vrijedi 5.000 KM?

tomic

Zamjenik predsjednika Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Veljko Lazić tvrdi da Njegoš Tomić, sin poginulog borca iz Višegrada, nema status nezaposlenog lica, jer u Višegradu ima registrovanu samostalnu djelatnost na osnovu Projekta podrške zapošljavanju i samozapošljavanju djece poginulih boraca Vojske Republike Srpske /VRS/.

Lazić, koji je i član Komisije u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske za rješavanje pitanja nezaposlene djece poginulih boraca, rekao je Srni da je Tomić prekršio Ugovor o subvenciji programa samozapošljavanja djece poginulih boraca, koji je sa njim zaključio Zavod za zapošljavanje Republike Srpske Pale 7. septembra 2015. godine.

On je rekao da se ovim ugovorom Zavod obavezao da će Tomiću na ime samozapošljavanja doznačiti iznos od 8.000 KM bespovratno radi otpočinjanja samostalne djelatnosti u Poljoprivrednom gazdinstvu “Njegoš” Višegrad.

-Ugovorom je definisano i da će se 70 odsto ugovorenog iznosa isplatiti po potpisivanju ugovora i dostavljanja odgovarajuće dokumentacije rješenja o registraciji djelatnosti, rješenja poreskog obveznika i ugovora o otvaranju bankovnog računa, a 30 odsto nakon isteka ugovorenog roka- rekao je Lazić.

On je naveo da je olakšavajuća okolnost iz ovog ugovora da Tomić, ako ne uspije u ovom poslu, može ponovo da se prijavi na Zavod za zapošljavanje Republike Srpske.

Njegoš Tomić potvrdio je Srni da je dobio 5.000 KM iz ovog programa, ističući da je taj novac uzeo samo kako bi prehranio porodicu i platio dugogodišnje dugove, jer 15 godina nema nikakvog zaposlenja.

-Zar moj poginuli otac vrijedi 5.000 KM? Kako ih nije sramota da me prozivaju, zar se pitanje djece poginulih boraca može trajno riješiti sa 5.000 KM? Spreman sam da im vratim taj novac pod uslovom da mi obezbijede stalno zaposlenje u javnom preduzeću gdje zapošljavaju svoju djecu- rekao je Tomić.

On je naveo da nakon ove informacije, koja ga je povrijedila, sa još većom žestinom nastavlja osmi dan štrajka glađu od kojeg neće odustati do ispunjenja njegovih zahtjeva, kako je rekao, po cijenu smrti.

On je ranije rekao novinarima da nastavlja štrajk glađu, jer ne može preći preko svojih principa koji podrazumijevaju kolektivno rješavanje zapošljavanja boračkih kategorija u Srpskoj.

Kćerka poginulog borca Vojske Republike Srpske Danijela Sedlar iz Prijedora, koja je prošle sedmice došla da podrži Tomića u štrajku glađu, rekla je novinarima da će nastaviti da pruža podršku dok ne bude riješeno stambeno pitanje njene i svih drugih porodica iz boračkih kategorija.

(Agencije)

Uvoznik tvrdi: Spornih proizvoda kompanije Mars nema u BiH

mars snikers

“Ataco d.o.o. Mostar”, uvoznik proizvoda proizvođača “Mars Incorporated” u Bosnu i Hercegovinu, tvrdi kako u našoj zemlji nisu prisutni sporni proizvodi tog proizvođača koji se ovih dana povlače s tržišta više zemalja Evropske unije, kao i drugih zemalja.

Tu je tvrdnju navedena kompanija iznijela u odgovoru na upit Agencije za sigurnost hrane BiH jesu su li, kao uvoznici za Bosnu i Hercegovinu, obaviješteni o razlozima povlačenja navedenih proizvoda s tržišta više zemalja.

-U odgovoru ovaj uvoznik tvrdi da sporni proizvodi nisu prisutni na tržištu Bosne i Hercegovine, ali će Agencija konačnu informaciju u vezi s eventualnim prisustvom navedenih proizvoda na bh. tržištu saopštiti po završetku inspekcijskog nadzora i prijemu povratnih informacija od nadležnih inspekcijskih organa- saopšteno je iz Agencije za sigurnost hrane BiH.

Američki proizvođač čokolada Mars naredio je povlačenje Mars i Snickers čokoladica iz čak 55 zemalja nakon što su komadići plastike pronađeni u tim proizvodima, javljaju agencije.

Drugi proizvodi koji su pogođeni ovim povlačenjem uključuju Milky Way Mini i Miniatures te određene vrste Celebrations kutija. Proizvodi koji su zahvaćeni ovim povlačenjem imaju rokove trajanja od 19. juna 2015. godine do 8. januara 2017. godine. Kako prenose agencije, američka kompanija nije objavila koliko je čokoladica povučeno s tržišta. Za sada je poznato da su sve sporne čokoladice proizvedene u fabrici koja se nalazi u Holandiji.

Mars je pritužbu o komadićima crvene plastike u čokoladici dobio još 8. januara ove godine, i to u vezi čokoladice Snickers kupljene u Njemačkoj. Nakon te žalbe, u njemačkoj fabrici u Veghelu ustanovljeno je da je riječ o zaštitnom dijelu plastike koji se koristi u proizvodnom procesu.

(Avaz)

Štrajkač iz parka koji traži posao ima svoju firmu?!

njegos tomic
Njegoš Tomić, sin poginulog borca VRS iz Višegrada, koji već danima štrajkuje glađu zato što je nezaposlen, vlasnik je kompanije PG “Njegoš” iz Višegrada.

Tomić je dobio na ime firme podsticaj od Zavoda za zapošljavanje RS u iznosu od 8.000 KM bespovratno u okviru programa samozapošljavanja.

U dokumentaciji koja je u posjedu ATV, osim Ugovora o subvencionisanju koji je sklopljen 7. septembra 2015. godine, nalazi se i potvrda o registraciji firme.

Pogledajte detaljnije  Ugovor Njegos Tomic

(Atv)

Neophodno smanjiti cijenu registracije motocikala u RS

motoklubovi
Potpredsjednik NS RS Nenad Stevandić podržao je zahtjev moto klubova za smanjenje cijene registracije motocikala i najavio da će sutra uputiti nadležnim institucijama inicijatvu za izmjenu Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara.

Predstavnici 14 moto klubova, sa kojima je danas razgovarao Stevandić, istakli su da oko 6.000 vlasnika motocikala iz Republike Srpske svoje dvotočkaše registruju u Federaciji BiH ili Brčko distriktu, zbog čega budžet RS godišnje gubi milione maraka.

Razlog zbog kojeg novac, umjesto u budžet RS odlazi u budžete FBiH ili Distrikta, jeste činjenica da prosječna registracija sportskog motora u RS košta oko 800 KM, a u FBiH i zemljama okruženja, poput Italije ili Slovenije, oko 400 KM.

Razlika u cijeni je visok porez na luksuz koji se u RS naplaćuje po Zakonu o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara i koji iznosi od 15 do 600 KM.

Isti porez u FBiH kreće se od deset KM do 100 KM, dok se u Distriktu ni ne naplaćuje prilikom registracije motocikla.

Predstavnici moto klubova ističu da, zbog skupe registracije, nekoliko hiljada neregistrovanih motocikala svakodnevno učestvuje u saobraćaju u RS i ugrožava bezbjednost svih učesnika.

Na sastanku je zaključeno da bi registracija motocikala u RS trebalo da košta isto kao u FBih ili zemljama EU, a ukoliko RS želi da bude bolji dio BiH, trebalo bi da bude jeftinija nego u FBiH.

To bi dovelo do povećanja prihoda u budžet RS jer bi, između ostalih, i vlasnici motocikala iz FiBH svoje dvotočkaše registrovali u RS, ali i do unapređenja bezbjednosti saobraćaja, odnosno smanjenja broja neregistrovanih motocikala.

(Banjaluka.net)

Novaković: Neće biti novog tendera za Zimsku službu u Banjaluci

novakovic
Zoran Novaković, načelnik Odjeljenja za komunalne i stambene poslove i poslove saobraćaja u Gradskoj upravi, kaže da se trude da osnovne funkcije grada, kao što su održavanje infrastrukture, saobraćaja i čistoće, drže pod kontrolom.

Rekao je i da najvjerovatnije neće biti raspisavan novi tender za izbor izvođača za Zimsku službu, te smatra da su kazne za neadekvatno čišćenje snijega dovoljna opomena.

Novaković je istakao da još nije odlučen konačan način regulacije saobraćaja prema Banj brdu, ali je naveo da će ovo izletište biti obogaćeno novim sadržajima.

Dežurni telefon za prijavu komunalnih problema najviše se usijao zbog žalbi građana na rad Zimske služe i lošeg čišćenja pojedinih dijelova grada. Da li su preduzeća koja ste kaznili platila kazne? 

NOVAKOVIĆ:  Zimska služba radila je kvalitetno na većini putnih pravaca, mada nismo bili zadovoljni radom Zimske službe u užem centru  grada i dijelu Lazareva gdje je radove izvodilo preduzeće “Čistoća”. Takođe, nismo bili zadovoljnji radom “Niskogradnje”  koja je držala putne pravce  Česmu, Priječane, Kuljane i Šargovac. Smatramo da su boljom sinhronizacijom i organizacijom mogli bolje i kvalitetnije očistiti ulice. Nakon sagledavanja kompletne situacije,  “Čistoća”  i “Niskogradnja” su zbog nesinhronizacije kažnjene penalima od deset odsto na ugovor koji su imale za taj posao. Što se tiče  naplata kazni, prethodnih dana dobili smo uplatu iz “Niskogradnje”, tako da čekamo još uplatu iz “Čistoće”.  Nadam se da će ove izrečene kazne njima biti  dobra opomena.

Nedavno ste rekli da postoji čak mogućnost za raskid ugovora sa preduzećem “Čistoća” u okviru Zimske službe. Da li će Gradska uprava raspisati  novi tender za izbor izvođača?

NOVAKOVIĆ:   Raskinuli bismo ugovor da smo imali  drugog izbora, odnosno da je tada bilo preduzeće koje bi došlo da radi taj posao, ali to je bilo nerealno, jer bi trebalo raspisati tender, zatim proći kroz javnu nabavku. Mislim da se neće raspisavati novi teneder za izbor izvođača za rad  Zimske službe.

Jedna od top tema u proteklom periodu je bila i rampa na Banj brdu i način regulacije saobraćaja prema izletištu. Analiza i način odvijanja saobraćaja na Banj brdu je u Vašoj nadležnosti, da li su urađene analize koje ste najavili još u oktobru prošle godine i šte će biti konačno rješenje?

NOVAKOVIĆ: Tri puta smo imali sjednicu Savjeta za bezbjednost saobraćaja, gdje smo  napravili sve potrebne analize, prije svega analize zbog čega je došlo do zabrana obustave saobraćaja na tom lokalitetu, odredili pravac aktivnosti, odnosno da se dodatno pojačaju svi sadržaji  potrebni za rekreaciju građana, a unutar toga će, kada ti sadržaji budu završeni  i uđu u  projekte, doći do definitivne odluke i o regulaciji saobraćaja na potezu od centra grada prema Banj brdu.  U više navrata  bavili smo se načinom organizacije u vezi s tim, postojale su razne varijante, ali defininitivno nismo odlučili kako će da izgleda. Sadržaje koji su planirani na  Banj brdu, kad ih  dodatno osmislimo i osposobimo, treba učiniti dostupnim  većem broju građana, da mogu doći do Banj brda, pa ćemo u tom pravcu i o samoj regulaciji saobraćaja na osnovu tih podataka imati definitivnu odluku.  Banj brdu, turističkom potencijalu Banjaluke, treba dodati još niz aktivnosti, urediti pješačke staze, sprave za vježbanje, urediti ugostiteljske  objekte da bi ljudi koji idu gore imali cjelodnevne sadržaje.

Zbog čega je obustava saobraćaja u Ulici Veljka Mlađenovića  u naselju Česma produžna pa mještani moraju da kruže do grada. Kada će ti radovi biti završeni?

NOVAKOVIĆ: Izvođač radova je tražio da rok za izgradnju bude pomjeren jer nisu bili u mogućnosti zbog zimskih uslova izvoditi  radove.  Rok za završetak je 30. april.  Očekujemo da u tom roku  budu završeni radovi, a razumijem  građane tog naselja kojima je ovom obustavom duži put do grada, ali ih takođe molim za strpljenje, jer kada radovi budu završeni, dobiće kvalitetniju i moderniju ulicu.

Mještani Česme skoro su jednoglasni da im je prioritet izgradnja mosta kod “Vitaminke”. Da li će se graditi novi most?

NOVAKOVIĆ: Što se tiče mosta kod “Vitaminke”, već je počelo rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i taj bi most, rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa i s našom dokumentacijom, trebalo da bude u nadležnosti “Puteva RS”. Gradska  uprava je novi most kod “Vitaminke” kao jedan od projekata kandidovala prema “Putevima RS” i Vladi  RS kao jedan  od prioriteta  za grad, te smo  tražili da se uđe u realizaciju tog projekta.

(Nezavisne novine)

Banjaluka: Vikend rezervisan za engleski jezik i čaj

engleski i caj
GLOBE School of English” organizuje konverzacione časove engleskog jezika vikendom uz čaj.

– Pored osnovnog cilja, a to je svakako unapređivanje vještine govornog engleskog jezika, polaznici stiču i nova poznanstva, i produbljuju postojeća. Koriste se zanimljive metode i polaznici se ohrabruju da “ sruše blokade“ , da ne budu uplašeni i stidljivi, kao i da budu uporni i istrajni- kaže  prdavač Ljilja Bajić.

Ona preporučuje nekoliko savjeta koji mogu da vam pomognu da što brže, lakše i efikasnije progovorite na engleskom jeziku, ili da aktivirate isti:

Budite druželjubivi!
Potrudite se da prevaziđete bespotrebni strah i osjećaj da izgledate i zvučite čudno dok pričate na engleskom jeziku. Opustite se i nabacite osmijeh. Na taj način doprinosite opuštenijoj atmosferi, te će to i vaši sagovornici prepoznati. Veoma je teško razgovarati s nekim ko je napet i neraspoložen, pogotovo ako ste se tek upoznali.

Ne pričajte mnogo o sebi!
Vaša konverzacija ne bi trebalo da se svede na priču samo o vama. Naravno, ukoliko vam sagovornik postavi pitanje, odgovorite na isto. Pustite da konverzacija teče spontano i prirodno, ili kako bi to Englezi rekli “let it go with the flow“. Ne namećite teme koje nisu relevantne, kao i one previše lične.

Budite iskreni!
Ukoliko vaš sagovornik kaže nešto, nema potrebe da ponavljate za njim, samo iz razloga što vam je tako lakše. Pokušajte da proširite svoj vokabular tako što ćete postaviti pitanje tipa : How do you say ………….. in English ?

Izbjegavajte DA – NE pitanja!
Ukoliko želite da unaprijedite svoj govorni engleski, izbjegavajte pitanja poput: Da li voliš špagete, odnosno na engleskom : Do you like spaghetti? , jer DA – NE pitanja ne vode ka produbljivanju konverzacije, već upravo suprotno, dovode istu do kraja. Umjesto toga postavite pitanje tipa : Koliko često jedete špagete?, tj. How often do you eat spaghetti?

Takođe, Bajićeva donosi i pitanja koja možete postaviti sagovorniku pri samom upoznavanju:

  • Excuse me, do you know what time it is?
  • Hi. Is this seat taken?  / Do you mind if I sit here?
  • Pardon me. Do you know what time this place/restaurant/ caffe closes?

Ukoliko primjetite da je sagovornik zainteresovan za daljnju konverzaciju, istu možete produbiti sljedećim pitanjima:

  • Where are you from?
  • So, what do you do for a living?
  • What brings you here today?
  • Do you often come here ?

Prednosti učenja engleskog jezika uz čaj

Konverzacioni časovi engleskog jezika koji se održavaju u opuštenoj, kreativnoj i prijatnoj atmosferi u samom centru grada, osmišljeni su tako da vas osposobe da što bolje koristite engleski jezik u svakodnevnim situacijama.

Šta ćete naučiti?

• da se slobodno, tečno i ispravno izražavate na engleskom jeziku
• da vodite formalne i neformalne razgovore
• da jasno izražavate svoje misli i slobodno iznosite svoje ideje i stavove
• da pasivno znanje pretvorite u aktivnu primjenu jezika
Ukoliko želite da poboljšate svoju konverzaciju na engleskom jeziku pridružite se ostalima u diVine Baru. Cijena časa i čaja je 8 KM po osobi (60 min).

Za rezervacije i više informacija o samom času pozovite broj telefona: 065/544-126.

(Banjaluka.net)