Vijesti 16.10.2018.

TITULA ZELENOG GRADA? Banjaluka i dalje bogata drvoredima i cvijećem

ČITANJE: 1 minuta

Uz izradu strategije razvoja grada i novog Urbanističkog plana, Banjaluka je započela pripremu akcionog plana “Zelenog grada”. 

Iako se građani posljednjih godina žale na uništavanje zelenih površina u gradu, Banjaluka je i dalje poznata kao grad zelenila te ima 22.000 stabala drveća zasađenih u alejama, parkovima i naseljima.

Tu je i 150 hektara travnjaka, 40 kilometara zelene ograde, 31.000 komada ukrasnog grmlja i 5.000 komada ruža, te veliki broj sezonskog cvijeća. Godišnje se zasadi oko 2.000 stabala.

Kako navode u Gradskoj upravi, redovno brinu o održavanju drvoreda te uništavaju trula i sade nova stabla.

Zbog problema propadanja starih drvoreda uzrokovanih zagađenjem i fizičkim oštećenjem, Zavod za zaštitu kulturnog, istorijskog i prirodnog naslijeđa Republike Srpske izradio je Studiju analiza zdravstvenog stanja stabala sa mjerama sanacije.

Primjenjujući preporuke iz Studije, unesene su i nove vrste: kuglaste forme jasena, javor, japanske trešnje i drugih vrsta, a po preporuci stručnjaka, gotovo da je napuštena sadnja kestena, katalpe i nekih vrsta javora.

Danas se zelene površine održavaju prema urađenom programu održavanja za svaku godinu, kojim je predviđeno da se travnjaci u parkovima i u užem dijelu grada kose sedam do 15 puta godišnje, zelene trake uz saobraćajnice najmanje četiri do sedam puta godišnje, a travnjaci u naseljima dva do četiri puta.

(Srpskainfo)