Vijesti 08.05.2017.

Trudnice dobijaju otkaze iako imamo zakone o zaštiti radnika

ČITANJE: 2 minute

Sanja Simakić dobila je otkaz na trudničkom bolovanju, iako je bila stalno zaposlena kod istog poslodavca 12 godina. Tri dana nakon uručenog otkaza, čovjek je zatvorio radnju iz ekonomskih razloga, a bivšoj radnici ostao dužan pet plata i doprinose.

“Svaka druga trudnica dolazi u ovu situaciju u kojoj sam ja i koja zna sav ishod kako ide i ne želi ni da preda tu tužbu ili bilo šta”, rekla je Sanja.

Sanja je presavila tabak i tužila bivšeg gazdu. Sud je potvrdio dugovanja i na tome je ostalo. Poslodavac je osuđen na šestomjesečnu, uslovnu, kaznu. Ali Sanja novac nije dobila.

“Uslovna presuda konkretno njoj nije riješila problem koji ona ima, odnosno dugovanja koja poslodavac ima prema njoj i u konkretnom slučaju mogućnosti inspekcije su se tu okončale. Ja moram da kažem da je to situacija sa kojom se mi dosta često srećemo”, rekla je portparol Inspektorata RS Dušanka Makivić.

Kao i sindikalci. Brojni im se obraćaju za pomoć.

“Moramo priznati da je bilo vrlo malo slučajeva kada su na osnovu prijava radnika da li direktno radnika ili nas iz Sindikata, za kršenje određenih radničkih prava, poput neisplate plata ili nezakonitog otpuštanja radnika, posebno trudnica, da su ti poslodavci krivično procesuirani”, rekao je šef pravne službe Saveza sindikata RS Goran Stanković.

Kako bi se stalo u kraj nesavjesnim poslodavcima, izmijenjen je i Zakon o poreskom postupku koji predviđa jednomjesečni rok za izmirenje potraživanja prema radnicima i državi.

“Ukoliko utvrđene obaveze ne budu izmirene u datom roku, Poreska uprava RS će preduzeti sve mehanizme prinudne naplate, a to su naplata iz novčanih sredstava, pokretne ili nepokretne imovine, hartija od vrijednosti ili ličnih primanja poreskog obveznika”, rečeno je u Poreskoj upravi RS.

Međutim, ostaje otvoreno pitanje kako će Poreska naplatiti potraživanja od onih poslodavaca koji su svu imovinu prethodno prepisali na druga lica, a nemaju, prijavljena primanja. Takav je slučaj i sa Sanjinim poslodavcem koji je uložio žalbu na sudsku presudu.

(ATV)