Vijesti 10.09.2019.

U novembru model za sanaciju piralena

ČITANJE: 1 minuta

Do sredine novembra radiće se na pripremi modela lokacije, na osnovu kojeg će se moći utvrditi potencijalne lokacije s povećanim koncentracijama zagađujućih materija i mogućnost njihove migracije kroz zemljište i podzemne vode, kazali su u UNDP-u za “Nezavisne”, komentarišući trenutne akcije koje se preduzimju na sanaciji zagađenja u banjalučkom “Incelu”.

“Na osnovu tog modela biće pripremljen plan aktivnosti koje je potrebno preduzeti u svrhu ublažavanja rizika, davanja preporuka za tretiranje lokacija s povećanom koncentracijom zagađujućih materija, kao i održivog upravljanja lokacijom, s pratećim troškovima”, pojasnili su u UNDP-u. Podsjetili su da je krajem avgusta u Banjaluci boravio međunarodni konsultant, kojeg je UNDP angažovao da sprovede prethodnu procjenu rizika po okolinu i zdravlje ljudi od zagađenosti. Dodali su da je konsultant, u okviru posjete, održao niz sastanaka s predstavnicima institucija u RS, obavio obilazak lokacije s bivšim zaposlenicima “Incela”, odakle su uzeti uzorci zemljišta i podzemnih voda.

Slavko Grbić, predsjednik Gradskog odobra SDS-a, juče je na preskonferenciji rekao da ova stranka insistira da nadležne institucije formiraju komisiju koja mora intenzivno raditi na rješavanju ovog problema.

“Komisija mora redovno bar jednom mjesečno dostavljati izvještaje o efikasnosti mjera koja su preduzete u rješavanju ovog problema i dokle se stiglo s utroškom sredstava datih za te namjene”, istakao je Grbić. Njegov stranački kolega Aleksandar Petković smatra da je potrebno sačiniti registar, odnosno bazu podataka o zagađivačima u Banjaluci.

(Nezavisne)