Vijesti 17.10.2018.

USKORO POČINJE SA RADOM Predloženi članovi Foruma za bezbjednost građana

ČITANJE: 2 minute

Forum za bezbjednost građana, čije je osnivanje u junu podržao gradski parlament na prijedlog gradonačelnika Igora Radojičića, trebao bi uskoro i da počne sa radom.

Ukoliko odbornici Skupštine Grada na zasjedanju zakazanom za 24. oktobar podrže odluku o imenovanju članova foruma, time će taj savjetodavni organ Skupštine Grada – započeti sa radom.
Forum, koji je osnovan u cilju da se građani, zajedno sa predstavnicima nadležnih institucija, aktivno uključe u analiziranje, planiranje i predlaganje mjera za podizanje stepena bezbjednosti u gradu, imaće 23 člana.

Prema prijedlogu ove odluke, uz gradonačelnika Igora Radojičića i predsjednika Skupštine Grada Zorana Talića, članovi foruma su: načelnik Policijske uprave Banja Luka Željko Spasojević, direktor Centra za socijalni rad Irena Joldžić, šef Odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice Mladen Ćućun, načelnik Komunalne policije Milenko Letić, direktor Doma zdravlja Gordana Tešanović, predsjednici aktiva direktora osnovnih i srednjih škola Miroslav Popržen i Ljuban Bajić, zatim građani odnosno predstavnici savjeta mjesnih zajednica Petrićevac – Zoran Savanović, Borik 1 – Nikola Duvnjak, Ljubačevo – Radenko Vujasin i Rekavice 2 – Željka Blagojević, kao i koordinator projekta „Rad policije u zajednici“, predstavnici udruženja građana „Viktorija“ – Sanja Stanić i „Geto“ – Vesna Malešević, te Moto klub „Stršljen“ – Siniša Praštalo, Helsinški parlament građana – Aleksandar Žolja, Savjet omladinskih organizacija grada – Petar Jokanović, Klub novinara Banja Luka – Darko Momić, Centar za edukaciju, omladinu i sport – Sergej Močević, te doktor bezbjednosnih nauka Radislav Jovičić i profesor sa Fakulteta bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci Dragomir Jovičić.

Mandat članova foruma traje četiri godine, s tim da je kod određenih članova vezan za funkciju koju obavljaju. Kako je navedeno u odluci o osnivanju foruma, sjednice se održavaju po potrebi, a najmanje dva puta godišnje. Radom foruma predsjedava i rukovodi predsjednik foruma, kojeg na prvoj sjedici biraju članovi foruma iz svojih redova. Forum odlučuje većinom glasova prisutnih članova foruma.

Kako je navedeno u obrazloženju odluke o imenovanju članova foruma, s ciljem široke pripreme i sveobuhvatnijeg učešća, gradonačelnik je obavio konsultacije sa više mjesnih zajednica, udruženja građana, nevladinih organizacija i pojedinaca, kako bi se ispitala zainteresovanost za rad foruma. Nakon obavljenih širih konsultacija, gradonačelnik je utvrdio i predložio Skupštini ovu odluku o imenovanju članova foruma.