Vijesti 29.03.2018.

USVOJEN ZAKON Srpska dobija registar pedofila, evo kako će funckionisati

ČITANJE: 3 minute

Narodna skupština RS danas je usvojila Zakon o posebnom Registru osoba pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Svrha donošenja Zakona je osiguranje zaštite djece od seksualne zloupotrebe, zlostavljanja i iskorištavanja, te sprečavanje pravosnažno osuđenih za ta krivična djela da ponovo izvrše isto ili slično krivično djelo.

Pravo uvida u Registar osoba pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u kojem će biti svi osnovni podaci o pravosnažno osuđenim, imaće policija, tužilaštvo i sudovi.

Osobe koje budu upisane u registar imaće posebne obaveze, da se javljaju policiji jednom godišnje lično, prilikom putovanja prijave gdje idu, koliko ostaju…, a ta obaveza bi trajala deset godina, nakon izdržane kazne, ako u tom periodu ne ponovi krivično djelo.

Po Krivičnom zakoniku RS osude za ta krivična djela ostaju doživotno.

Podsjetimo da je Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja iz Banjaluke 2016. godine pokrenula inicijativu za uspostavljanje javnog registra pedofila u BiH, ali nije naišla na podršku nadležnih organa iz cijele države.

Upis podataka vršiće se na osnovu podataka iz pravosnažnih presuda, ali kada se radi o osobama koje se već nalaze u kaznenoj evidenciji oni će biti preuzeti iz tog dokumenta. Sve osobe i institucije koje će zapošljavati osobe za rad s djecom biće dužne da provjere da li je potencijalni radnik evidentiran u ovom registru.
Aleksandar Miladinović, kriminalistički inspektor MUP-a RS, koji se godinama bavi istraživanjem slučajeva pedofilije i srodnih kaznenih djela, rekao je da će normativno regulisanje registra pedofila svakako imati svoju ulogu u predupređivanju ovih delikata, međutim, treba znati da se u policiji vode svojevrsne operativne evidencije o načinima ispoljavanja različitih krivičnih djela, u kojima se evidentiraju i, između ostalih, seksualni delikti prema djeci.

– Naravno, ove evidencije su operativnog karaktera, javnosti nisu dostupne, i policija ih koristi kao orijentaciono-eliminacionu indiciju, nikad kao dokaz u pogledu nečije naknadne potencijalne kriminalne aktivnosti – ističe Miladinović.

Tokom svojih aktivnosti iz Asocijacije psiholoških i poligrafskih ispitivanja isticano je da se moramo direktno suočiti s ovim problemom i ne dozvoliti da se vodimo mišljenjem da se to nama ne može dogoditi.

BiH unutar policijskih organa nema uspostavljen centralni registar evidencija nasilja nad djecom, odnosno sistem evidencija osoba koje su počinile nasilje nad djecom. Da bi registar bio uspostavljen na nivou države, potrebno je usvajanje jedinstvenih zakonskih odredbi.

Hrvatska, Makedonija i Slovenija imaju registar pedofila već odavno, dok ga od 2016. godine ima i Srbija. U Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji je tajni, dok je Makedonija objelodanila imena prijestupnika. Crna Gora, poput BiH, još nije usvojila potrebne izmjene zakona kojim bi se omogućila uspostava ovakvog registra.

Podsjetimo da je Bosna i Hercegovina ratifikovala Konvenciju Savjeta Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i zloupotrebe, koja obavezuje na cijeli niz mjera različitih subjekata.

(Buka)