Politika 24.03.2016.

(UŽIVO) Odluka sudskog Vijeća: Јedinstvena kazna Karadžiću 40 godina zatvora

ČITANJE: 6 minuta
RADOVAN-KARADZIC
Sudsko Vijeće Haškog tribunala osudilo je danas prvog predsjednika Republike Srpske, Radovana Karadžića, na jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora.

Hronologija suđenja:

15:34 Vijeće konstatuje da su pripadnici snaga Vojske Republike Srpske imali namjeru da unište muslimane u Srebrenici.

15: 30 Vijeće je uvjereno da se optuženi saglasio sa dijelom plana za ubistvo zarobljenika pa nije ni intervenisao kako bi zaustavio ubijanje.

15: 28 Vijeće smatra da je kao predsjednik RS i vrhovni komandant VRS optuženi bio jedina osoba koja je mogla da interveniše kako bi se spriječilo da se zarobljeni u Srebrenici ubiju. On to nije uradio već je naredio da se zarobljeni prebace u Bratunac kako bi bili ubijeni, rekao je sudija.

15: 23 Vijeće napominje da optuženi tvrdi da se nikada u planu zauzimanja Srebrenice nije govorilo u ubijanju.

15:21 Prema navodima Vijeća, Radovan Karadžić je 9. jula odobrio zauzimanje Srebrenice.

15:14 Vijeće zaključilo da je – kada je Srebrenica osvojena – nastao plan da se uništi populacija bosanskih Muslimana.

15:10 Vijeće je uvjereno da je postojalo zajednički cilj da se eliminišu građani Srebrenice.

15: 06  Optuženi je izdao direktivu broj 7, da se stvore uslovi nemogući uslovi života u Srebrenici, rekao sudija.

15:04 Sudija Kwon sada čita presudu o Srebrenici. “Neki ljudi su odvedeni i nikada se nisu vratili”, kazao je Kwon. On je dodao da su srpske snage i prije jula 1995. godine u enklavi stvorili “nemoguće uslove za život“.

15:03 Karadžić snosi individualnu krivično odgovornost za krivično djelo uzimanja talaca.

15:00 27.maja 1995. godine Karadžić je izdao naređenje da zarobljeni pripadnici UN-a budu razmješteni kao potencijalne mete UN-a. Doprinijeo je cilj da se zarobe pripadnici NATO-a kako bi bili obustavljeni vazdušni napadi na Srbe. Bio je u to direktno uključen.

14: 59 Nastavljeno je čitanje optužnice u dijelu zarobljavanja talaca pripadnika UN-a . Osoblje UN-a namjerno je zatočeno i Vijeće zaključuje da se ispunjava krivično djelo uzimanja talaca. Postojao udruženi zajednički poduhvat da se uzimaju taoci i da se NATO prisili da prestane sa vazdušnim udarima na Srbe.

14:58 Karadžić snosi individualnu krivičnu odgovornost za ubistvo i napad na civile i širenje terora i za ubistvo kao zločin protiv čovječnosti.

14: 48 Neprekidnost granatiranja civilnog stanovništva i veliki broj žrtava u gradu Sarajevu ne mogu se objasniti činjenicom da je u gradu bio rat, navelo je vijeće. Političko i vojno rukovodstvo Srba priznavali su i naglašavali vađnost Sarajeva za borbu Srba.

14:45 Pretresno vijeće konstatuje da su pripadnici Sarajevsko-romanijskog korpusa počinili ubistva civila.

14:42 Optuženi je tokom suženja govorio da jedinice SRK nikada nisu gađale civile u Sarajevu, ali je pretresno vijeće odbacilo ove tvrdnje.

14:40 Tužilaštvo nastavlja čitanje optužnice u vezi sa zločinima u Sarajevu.

14:32 Vijeće nije uvjereno da je u sedam opšina Bratunac, Foča, Ključ, Prijedor, Sanski Most, Vlasenica i Zvornik počinjen genocid. Radovan Karadžić nije kriv za genocid u tih sedam opština, odnosno po tački 1 optužnice!

14:29 Karadžić je mogao predvidjeti progoni mučenje nesrpskog stanovništva. Optuženi snosi individualnlu krivičnu odgovornost za progon,istrebljenje, ubistvo, deportaciju i prisilno premještanje i za ubistvo.

14: 28 Vijeće konstatuje da bosanski muslimani i Hrvati jesu držani u strašnim okolnostima. Nije se uvjerilo da dokazi pokazuju da su ti uslovi bili izračunati da dovedu do fizičkog istrebljenja bosanskih muslimana i Hrvata u tim opštinama.

14:27 Pretresno vijeće se nije uvjerilo da je istrebljenje bilo dio zajedničkog plana niti da ih je optuženi naredio. Vijeće konstatuje da je na osnovu provođenja zajedničkog plana bilo predvidljivo da bi srpske snage mogle počiniti zločine nad nesrpskim stanovnicima.

14:25 Optuženi nije koristio svoje pravo nadređenog i nije kažnjavao zločine te je time signalizovao da ih odobrava. Stvorio okruženje u kojem su srpske snage mogle i dalje da čine zločine

14:23 Zločini koje su srpske snage počinile pripisuju se optuženom

14:20 Optuženi se nalazio u vrhu političkih, državnih i vojnih struktura, podržao je vojno sprovođenje ciljeva što je podrazumijevalo zauzimanje teritorija i preseljenje stanovništva. Iako je kasnije kontrolisao pripadnike paravojnih formacija, to se desilo nakon njihovih učinjenih djela.

14:17 Između oktobra 1991 i novembra 1995. godine postojao zajednički plan da se činjenjem zločina Muslimani i Hrvati trajno uklone sa prostora koje su kontrolisali Srbi. Optuženi sveobuhvatno tome doprinijeo, da je bio od vitalne važnosti u promovisanju politike SDS-a.

14: 15 Pretresno vijeće konstatuje da je paralelno stvaranje struktura Srba bili pažljivo koordinisano i da su optuženi i rukovodstvo Srba njima rukovodili.

14: 13 Suština odbrane bila je da ciljevi rukovodstva Srba nisu bili kriminalni i da je kretanje nesrpskog stanovništva  bilo posljedica dobrovoljnog prelaska.

14: 11 Vijeće nije moglo identifikovati ni zaključiti da je postojala genocidna namjera kod optuženog.

14:10 Vijeće je zaključilo da je postojalo sistematsko činjenje zločina u opštinama koje su Srbi vodili. U mnogim slučajevima drugo stanovništvo bilo je prisiljeno da napusti svoje domove, pri čemu su mnogi prvo hapšeni i zarobljavani.

14:08 Sudija Kwon počinje izricanje zaključaka i obrazloženje Vijeća, a njihov sažetak ne čini dio presude nego će povjerljive kopije presude biti podijeljene stranama na kraju sjednice. Biće objavljena javna redigirana verzija, rekao je sudija.

14:06  Sudija O-Gon Kwon je podsjetio da se Karadžiću sudilo po 11 tačaka optužnice za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja. Tužioci su optužili Karadžića da je učestvovao u četiri udružena zločinačka pothvata.

Sudija Kwon je kazao da je Pretresno vijeće zasjedalo 449 dana i saslušalo više od 440 svjedoka, te primilo iskaze 152 svjedoka pismenim putem.

Ukupno je bilo 11.469 dokaznih predmeta, više od 48.000 stranica transkripata, te je cijeli predmet imao više od 330.000 stranica.

14:05 Predjedavajući Sudskog vijeća, južnokorejski sudac O-Gon Kwon predstavio je, na početku izricanja presude, optužnicu protiv Karadžića.

14:00 U sudnici je počelo predstavljanje odbrane.

13:54 Svi koji će uživo pratiti izricanje presude zauzeli su predviđena mjesta u sudnici broj 1.

Predstavnici Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica i udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske prisustvuju izricanju presude prvom predsjedniku Republike Srpske.

Iz Srpske, osim direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorada Kojića, izricanju presude prisustvuje delegacija Boračke organizacije Republike Srpske predvođena predsjednikom te organizacije Milomirom Savčićem, te predsjednik Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske Božica Živković Rajilić, potvrđeno je Srni u ovim organizacijama.

(Atv/Al Jazeera/N1)