Biznis 16.07.2020.

ZADOVOLJAVAJUĆI STATISTIČKI POKAZATELJI: Rast BDP-a Srpske ide u korak sa FBiH

ČITANJE: 1 minuta

Stopa realnog rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) u Republici Srpskoj na kraju prošle godine iznosila je 2,5 odsto, dok je u Federaciji BiH ta stopa iznosila 2,6 odsto, što je gotovo neprimjetna razlika u pozitivnom kretanju, pokazuju podaci entitetskih statističkih agencija.

S druge strane, prema tim podacima BDP u tekućim cijenama u FBiH za 2019. godinu iznosi 23,131 milijarde i nominalno je veći za 5,2 odsto u odnosu na 2018. godinu, dok je BDP u tekućim cijenama za 2019. godinu u RS iznosio 11,233 milijarde KM i veći je za takođe 5,2 odsto u odnosu na godinu ranije, što je još jedan pokazatelj identičnog kretanja ekonomija RS i FBiH u protekloj godini. BDP po stanovniku u FbiH u prošloj godini iznosio je 10.562 KM, a u RS 9.832 KM.

Posmatrano po područjima Klasifikacije djelatnosti značajan realni rast BDP FBiH u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu zabilježen je u područjima djelatnosti Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 9,8%, te u djelatnostima Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikala 8,6 odsto i Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 7,4 odsto, dok je realni pad BDP zabilježen u djelatnostima Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 7,1 odsto, te Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 4,7 odsto i Vađenje ruda i kamena 3,1 odsto.

S druge strane, u RS je najveći realni rast bruto dodane vrijednosti zabilježen u djelatnostima Umjetnost, zabava i rekreacija od 19,8 odsto, te u Administrativnim, pomoćnim i uslužnim djelatnostima 18,1 odsto i Stručnim, naučnim i tehničkim djelatnostima 16,1 odsto, dok je najveći realni pad bio u djelatnostima Vađenje ruda I kamena od 9,3 odsto, te u djelatnosti Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, parom, gasom I klimatizacija od 6,1 odsto.

(banjaluka.net)