Vijesti 21.10.2021.

Zatražena kontrola građevinske dozvole za gradnju parking garaže UKC-a

ČITANJE: 1 minuta

U cilju zaštite interesa Grada, Gradska uprava uputila je inicijativu za vršenje inspekcijskog nadzora građevinske dozvole Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske kojom se Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske daje dozvola za građenje višenamjenskog objekta, parking garaže u okviru bolničkog kompleksa na Paprikovcu, a kojom je Grad oštećen za  1.774.460,98 KM.

U dopisu koji je Gradska uprava uputila Republičkoj upravi za inpekcijske poslove navodi se da je Članom 73. stav 1. Zakona o uređenju prostora i građenju definisano da je investitor dužan da prije dobijanja građevinske dozvole plati rentu i naknadu za uređenje građevinskog zemljišta.

Članom 75. stav 1. istog zakona propisano je da se investitoru ne može izdati građevinska dozvola dok se ne dostavi dokaz o plaćanju utvrđene naknade za troškove uređenja građevinskog zemljišta i rente, koja iznosi 1.774.460,98 KM i koja do danas nije plaćena, odnosno plaćanje iste nije obezbijeđeno niti jednom finansijskom mjerom obezbjeđenja kako je to predviđeno Ugovorom.

U postupku izdavanja građevinske dozvole nadležno Ministarstvo je kao dokaz o plaćenim naknadama, odnosno obezbjeđenju plaćanja naknada prihvatilo Zaključak Vlade Republike Srpske kojim se garantuje da će investitor finansirati i izgraditi komunalnu infrastrukturu koja je neophodna za funkcionisanje objekta.

S obzirom na činjenicu da Zaključak Vlade nema karakter bankarske garancije i ne predstavlja dokaz o plaćenim naknadama, treba istaći da je nadležno Ministarstvo izdalo građevinsku dozvolu suprotno odredbi Člana 73. i 75. Zakona o uređenju prostora i građenju.

(E.M)