Vijesti 16.10.2018.

„ŽENE NA IZBORIMA U BiH“ Predstavljen projekat usmjeren na jačanje uloge žene u društvu

ČITANJE: 1 minuta

Predstavnici Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Ambasade Švedske u BiH predstavili su danas u Gradskoj upravi projekat pod nazivom „Žene na izborima u BiH“, koji ima za cilj da doprinese boljem i kvalitetnijem životu građana kroz veće učestvovanje žena u javnom životu.

Kako je rečeno, kroz ovaj projekat, putem radionica i različitih treninga želi se pružiti podrška Gradu u naredne dvije godine u segmentu osnaživanja angažmana žena u javnom životu.

Zamjenik gradonačelnika Banje Luke Srđan Amidžić kazao je tokom današnjeg sastanka da je Grad Banja Luka zainteresovan za učešće u projektu, koji je usmjeren na jačanje uloge žena u različitim sferama društva.

-U narednom periodu očekujemo i konkretne smjernice i plan aktivnosti za realizaciju ovog projekta – kazao je Amidžić, naglašavajući da Grad Banja Luka u partnerstvu sa UNDP-om već radi na više projekata.

Danas predstavljeni projekat usko bi sarađivao sa projektom „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“, u koji je Grad Banja Luka već uključen, i u okviru kojeg bi se na nivou mjesnih zajednica radilo na jačanju kapaciteta za uključivanje žena u društveni život.