Magazin 21.12.2015.

13 srpskih zdravica na slavama: Kome se i kako prvo nazdravlja

ČITANJE: 2 minute
Nazdravljanje
Svaka zdravica ima svoj naziv, koji se može razlikovati od mjesta do mjesta, u zavisnosti od toga kako su se pokoljenjima zdravice prenosile.

Zdravice ili napajalice su vrsta besjeda koje se drže u uz čašu vina ili rakije za vrijeme svečanih ručkova i večera, na slavama, svadbama, krštenjima, porodičnim skupovima i slično, na kojima je najčešće okupljen veći broj gostiju.

Nazdravičar- onaj koji drži zdravicu- biranim riječima poželi sreću, dug život, blagostanje domaćinu ili slavljeniku i onima u čiju čast se održava svečanost. Iako ima više vrsta zdravica, najpoznatije su slavarske zdravice, budući da na slavama uvijek ima dosta dobre hrane, uz koju ide dosta dobrog vina ili rakijice što poboljšava raspoloženje gostiju, pa tako, ponekad, može da se zaređa po 12 ili više zdravica.

Zdravice se drže po jednom ustaljenom redu i svaka ima svoj naziv, koji se može razlikovati od mjesta do mjesta, u zavisnosti od toga kako su se pokoljenjima zdravice prenosile. Tako, na primjer, prva zdravica koja se drži na slavi negdje se zove “U dobri čas”, negdje “Za pomozi Bože”, a negdje “Za zdravlje domaćina i ukućana”.

A evo i kako one po redu idu:

Prva čaša: Za zdravlje domaćina i ukućana, Za pomozi Bože, U dobri čas.

Druga čaša: Za zdravlje kumova i prijatelja, U slavu zakona i krsnog imena, U bolji čas.

Treća čaša: Za zdravlje komšija i gostiju, Za Svetu Trojicu, U slavu Božiju, U slavu sveca zaštitnika.

Četvrta čaša: Kako Gospod zapovijeda, U zdravlje domaćina, Za četiri stupa jevanđelja.

Peta čaša: Za Petozarne mučenike, Za zdravlje domaćina; Domaćin tada nazdravlja: U zdravlje prijatelja i gostiju.

Šesta čaša: Za čestitost bora i sabora; Domaćin uzvraća zdravicu: Za zdravlje komšija zvanih i nezvanih.

Sedma čaša: Za sofre, obraza i viđenja, Za zdravlje kumova i prijatelja.

Osma čaša: U zdravlje domaćice, u zdravlje susjeda domaćici.

Deveta čaša: Za zdravlje i napredak omladine.

Deseta čaša: Za zdravlje kumova i prijatelja.

Jedanaesta čaša: U pijante- nazdravlja se i pije sa ukrštenim rukama bez ikakve besjede, jer su svi poprilično pijani da bi mogli da se sjete čemu bi nazdravili.

Dvanaesta čaša: Za poslađenije (da se zaslade sve prethodne zdravice).

Trinaesta čaša: Ispratnica, Zdravica za rastanak.

(Opanak.rs)