Pravila o privatnosti

Kompanija Grape d.o.o, čiji web sajt i/ili aplikaciju koristite, poštuje vaše pravo na privatnost kao korisnika naših usluga i zato vas ovim Pravilima o privatnosti informišemo koje vaše podatke o ličnosti prikupljamo, zašto ih prikupljamo, kako ih koristimo, na koji način ih obrađujemo, te koja su vaša prava. Obezbjeđujemo da se lični podaci naših Korisnika obrađuju u skladu sa važećim odredbama propisa Republike Srpske, kao i u skladu sa važećim odredbama direktive Evropske unije. Pravila o privatnosti se primjenjuje na sve usluge i proizvode čije korišćenje uključuje obradu podataka o ličnosti. Naša Pravila o privatnosti omogućava da saznate kako obrađujemo lične podatke korisnika naših usluga, kada koristite sajt i/ili aplikaciju.

Administrator ličnih podataka

Administrator vaših ličnih podataka je Grape d.o.o, Momčila Popovića 6, Banja Luka, JIB: 440370100009, koji je rukovodilac i obrađivač podataka, a čiji web sajt i/ili aplikaciju koristite. Pristajanjem na Uslove korišćenja dajete saglasnost da Grape d.o.o. prikuplja i obrađuje prikupljene lične podatke, te da odlučuje o ciljevima i metodama obrade vaših ličnih podataka.

Koji podaci se prikupljaju i u koju svrhu?

Prilikom posjete i korišćenja našeg sajta, ukoliko nam vaše lične podatke ne date na direktan način, prikupljamo samo one lične podatke koje prenosi vaš internet pretraživač, a što je tehnički neophodno kako bismo mogli da vam prikažemo naš sajt, da obezbjedimo stabilnost i sigurnost i najbolje moguće korisničko iskustvo.

Isključivo nakon vašeg pristanka na korišćenje podataka, koje dajete samim korištenje web sajta i/ili aplikacije, vaši će podaci biti čuvani i upotrebljeni za svrhe navedene u ovim Pravilima o privatnosti. Podaci se čuvaju na sigurnim serverima i pristup istim imaju samo ovlašćena lica kompanije Grape d.o.o.

Koliko dugo obrađujemo podatke?

Vaši podaci će biti obrađivani do trenutka opoziva saglasnosti za obradu, ograničenja ili druge radnje kojom se ograničava data saglasnost.

Koja su vaša prava u slučaju obrade ličnih podataka?

U skladu sa odredbama Opšte Uredbe o zaštiti ličnih podataka (Uredbe Evropskog parlamenta i Savjeta EU 2016/679 koja se primjenjuje od 25.05.2018. godine) i Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH (Službeni glasnik BiH, br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011), imate sljedeća prava kada je riječ o obradi ličnih podataka sa naše strane, uključujući i obradu ličnih podataka od strane naših pouzdanih partnera:

– pravo pristupa svojim podacima, uključujući i dobijanje kopije podataka,
– pravo na zahtjevanje ispravke podataka,
– pravo na brisanje podataka,
– pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu za zaštitu ličnih podataka,
– pravo ograničavanja obrade podataka.

Ako se vaši podaci obrađuju na osnovu saglasnosti, imate pravo da opozovete vašu prethodno datu saglasnost. Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade koja je izvršena na osnovu saglasnosti prije vašeg opoziva.

Ako se vaši podaci obrađuju na osnovu saglasnosti, imate pravo na prenos ličnih podataka. Pravo lica na prenos podataka znači pravo da svoje podatke o ličnosti koje ste prethodno dostavili Kompaniji dobijete u uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i imate pravo da takve podatke prenesete drugom rukovodiocu.

Imate pravo na ispravku podataka o ličnosti, odnosno imate pravo podnijeti zahtjev za ispravku vaših netačnih podataka o ličnosti, kao i pravo da dopunite nepotpune podatke o ličnosti, između ostalog i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) označava vaše pravo na brisanje vaših podataka o ličnosti u sljedećim slučajevima:

– kada vaši podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;
– kada opozovete pristanak na osnovu kojeg se obrada podataka o ličnosti i posebnih podataka o ličnosti vršila u jednu ili više svrha obrade, a nema drugog pravnog osnova za obradu;
– kada uložite prigovor na obradu podataka u skladu sa Zakonom, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose,
– kada su vaši podaci o ličnosti nezakonito obrađeni i
– kada podatke o ličnosti moramo brisati radi poštovanja naših zakonskih obaveza u skladu sa pravom Republike Srpske.

Imate pravo na ograničavanje obrade vaših podataka o ličnosti u sljedećim slučajevima:

– kada osporavate tačnost podataka o ličnosti, ograničićemo obradu na period koji nam omogućava provjeru tačnosti podataka o ličnosti;
– kada je obrada vaših podataka o ličnosti nezakonita, a protivite se brisanju podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove obrade;
– kada više ne postoji potreba obrade vaših podataka o ličnosti, a zahtjevate da sa obradom nastavimo radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane vaših pravnih zahtjeva; i
– kada uložite prigovor na obradu, očekujući potvrdu da li postoje zakonski razlozi za obradu podataka o ličnosti koji pretežu nad vašim interesima, pravima ili slobodama ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahtjeva.

Pravo na prigovor

Imate pravo na prigovor, što znači da imate pravo uložiti prigovor Kompaniji na obradu podataka o ličnosti. Kada uložite prigovor, Kompaniji više nije dozvoljeno da obrađuje vaše podatke o ličnosti, osim ako postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad vašim interesima, pravima ili slobodama ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahtjeva.

O vašem zahtjevu za ostvarivanje prava u vezi sa vašim podacima o ličnosti postupićemo u roku od 30 dana. Ovaj rok može u opravdanim slučajevima biti produžen za još 60 dana.

Nadzorno tijelo za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srpskoj je Agencija za zaštitu ličnih podataka.

Kako nas kontaktirati u vezi sa ličnim podacima?

Za obradu vaših ličnih podataka i sprovođenje vaših prava u vezi sa obradom možete se obratiti na e-mail [email protected], sa naznakom “Obrada ličnih podataka”.

Sa kim dijelimo podatke?

Vaši podaci mogu biti prenijeti našim pouzdanim partnerima koji obrađuju lične podatke u naše ime, uključujući IT provajdere, agencije i druge. U slučaju prenosa podataka mi ćemo zahtjevati da naši pouzdani partneri čuvaju tajnost i bezbjednost podataka kao i da sprovedu odgovarajuće mjere kako bi se obezbjedila zaštita podataka o ličnosti.

Vaši podaci mogu biti proslijeđeni i drugim privrednim subjektima koji su ovlašćeni za obradu podataka na osnovu važećih zakona Republike Srpske.

Pravila o kolačićima za internet sajtove i aplikacije

Na našem sajtu i aplikacijama koristimo internet oznake kao što su npr. kolačići ili lokalna skladištenja, prikupljanje i obrada podataka o ličnosti za personalizaciju sadržaja i oglasa, kao i analizu saobraćaja na sajtovima, aplikacijama i internetu. Na isti način ovu tehnologiju koriste i naši pouzdani partneri koji žele da plasirani oglasi odgovaraju vašim potrebama.

Kolačići

Korišćenjem web sajta i/ili aplikacije saglasni ste za korišenje kolačića i drugih sličnih tehnologija u skladu sa Pravila o kolačićima. Ako se ne slažete sa upotrebom kolačića ili sličnih tehnologija, ili želite da ograničite obim korišćenja kolačića i sličnih tehnologija, potrebno je da prestanete sa korištenjem ovog sajta i/ili aplikacije.

Šta su kolačići?

Kolačić je jednostavna tekstualna datoteka koja se čuva u web pretraživaču dok korisnik pregleda neki web sajt.

Kolačići obično sadrže naziv sajta sa kojeg korisnik posjećuje sajt, i postojanje kolačića generiše jedinstveni broj koji se koristi za identifikaciju pretraživača za koje je potrebna veza sa sajtom. Ovim Pravilima, informacija o kolačićima se primjenjuju i na druge slične tehnologije koje se koriste na sajtovima i aplikacijama u vlasništvu Grape d.o.o.

Druge slične tehnologije koriste se kako bi se osiguralo optimalno korišćenje vaših podataka, npr. lokalno skladištenje koje se koristi za čuvanje podataka snimljenih tokom korišćenja usluga u posebnom dijelu (memorija pretraživača). Pristup podacima u Lokalnom skladištu se može dobiti samo na web lokaciji sa koje su podaci sačuvani u pretraživaču. Podaci u Lokalnom skladištu čuvaju se i nakon što je pretraživač zatvoren.

U koju svrhu koristimo kolačiće ili druge slične tehnologije?

Grape d.o.o. koristi kolačiće ili druge slične tehnologije u sljedeće svrhe:

– da naše web sajtove i aplikacije funkcionišu brže i da se lakše koriste,
– u cilju optimizacije sadržaja, kao i za odgovarajuće plasiranje reklamnih poruka, u skladu sa očekivanjima i interesovanjima Korisnika,
– u cilju prikupljanja statistika koje nam omogućavaju da razumijemo kako se koriste web lokacije (uključujući usluge naše aplikacije) i u cilju unapređenja funkcionalnosti i sadržaja.

Unapređenje funkcionalnosti

Pamćenje vaših podešavanja i izbora (npr. korisničko ime, region u kojem se nalazite, preferencije, jezik i istorija komunikacije) postoji sa ciljem da vam pružimo više relevantnih sadržaja i usluga. Takođe, kolačići vam omogućavaju da gledate video zapise i koristite alate sa društvenih mreža, i pružaju vam pomoć pri popunjavanju formulara.

Reklamne poruke

Prikupljanjem podataka isporučujemo vam one oglasne poruke koje su zasnovane na vašoj aktivnosti, interesovanjima, navikama, a istovremeno vodimo računa da se ista reklamna poruka bezrazložno ne ponavlja, sve u cilju neophodne analitike i mjerenja.

Kako bi se optimalno predstavila reklamna poruka određenoj ciljnoj grupi korisnika, postoji mogućnost da vaše podatke koristimo i u dijelu koji se odnosi na web istoriju, kao i geolokacijski, te demografske podatke. Vaši podaci mogu da se ukrštaju sa demografskim podacima koje ste nam ranije ostavili prilikom registracije za naše usluge. Objedinjeni podaci se prikupljaju tako da lična identifikacija korisnika nije moguća, s tim da takvi podaci mogu biti korišćeni od strane Grape d.o.o, kao i od strane naših pouzdanih partnera ukoliko za to postoji legitimni interes. Reklamni kolačići takođe omogućavaju mjerenje efikasnosti reklamnih kampanja.