Impressum

banjaluka.net logo

Redakcija:

Glavna i odgovorna urednica i direktor INFO FIVE d.o.o :

Brankica Tejić Jerinić

Izvršni urednik:

Aleksandar Stojanović:

Novinari:

Ema Mulalić

Nevena Stanojević

Saša Bižić

Branko Marčetić

Marketing i PR (INFO FIVE d.o.o. Banjaluka):

Aldijana Mirković, novinar i PR

Sekretar redakcije:

Svetlana Ćopić

Izdavač:
GRAPE d.o.o. Banjaluka
www.grape.ba

Adresa:
Momčila Popovića 6, Banja Luka

Tel:
+ 387 ( 51) 961 770

Mail:
[email protected]

[email protected]