Impressum

 

 

Izdavač:
Grape
www.grape.ba

Redakcija:
Ema Mulalić, urednik
Saša Bižić, novinar
Nevena Stanojević, novinar
Aldijana Blagojević Mirković, novinar

Adresa:
Momčila Popovića 6, Banja Luka

Tel:
+ 387 ( 51) 961 770

Mail:
red[email protected]

Najnoviji članci