Magazin 12.03.2016.

8 jednostavnih načina da izbjegnete manipulatore

ČITANJE: 3 minute
manipulacija
Psihološka manipulacija javlja se kada je osoba upotrijebljena da bi druga imala korist od nje.

Manipulacija namjerno ruši balans moći, i iskorištava žrtvu koja služi drugima.

Preston Ni, ekspert za komunikaciju, nudi osam jednostavnih rješenja da nam pomogne da izbjegnemo manipulaciju.

1. Znate svoja osnovna prava Kada znate svoja prava onda ste i svjesni kada su ona ugrožena. Dok god ne povređujete druge, imate prava da se zalažete za sebe i branite svoja prava. Imate prava da budete tretirani sa poštovanjem Imate prava da izrazite osjećanja, mišljenja i želje. Imate prava na svoje prioritete. Imate prava da kažete „ne“ bez osjećaja krivice. Imate pravo da dobijete ono što ste platili. Imate pravo na različito mišljenje. Imate pravo da se zaštitite od prijetnji svih vrsta. Imate pravo da stvarate svoj srećan i zdrav život. Osnovna ljudska prava predstavljaju vaše granice.

2. Držite distancu

Manipulatori imaju običaj da se prema različitim ljudima ponašaju različito – ljubazni su prema jednima dok su prema drugima potpuno nepristojni. Kada uočite ovakvo ponašanje, držite distancu prema takvoj osobi. Razlog za hroničnu psihološku manipulaciju kompleksan je i duboko usađen. Nije vaš posao da mijenjate takve osobe ili da ih prosvetljujete.

3. Izbjegavajte da krivicu svaljujete na sebe

Manipulator iskorištava vaše slabosti, tako da je jasno zašto osjećate krivicu. U takvim situacijama bitno je da shvatite da niste vi problem. Razmotrite odnos sa manipulatorom i postavite sljedeća pitanja: Da li sam tretiran/a sa istinskim poštovavnjem? Da li su očekivanja i zahtevi od mene opravdani? Da li se osjećam dobro sa samim/samom sobom u ovom odnosu? Odgovori na ova pitanja daju vam važne podatke o tome gdje je problem u odnosu vas i određene osobe.

4. Stavite fokus na njih postavljajući im određena pitanja

Manipulatori će vam stalno nešto tražiti ili zahtijevati. Ali, vi treba da stavite fokus na njih postavljajući im razna pitanja da bi postali svjesni svoje šeme koju primjenjuju. Pitanja mogu da budu: Da li ti se čini da ovo ima smisla? Da li to što ti želiš od mene zvuči fer? Da li me pitaš ili mi kažeš? Šta ja dobijam od toga? Da li zaista očekuješ…? Kada postavljate ovakva pitanja kao da stavljate ogledalo tako da manipulator može da vidi pravu prirodu svoje „smicalice“.

5. Koristite vrijeme kao svoju prednost

Manipulatori obično traže brz odgovor, reakciju. Zato treba da prolongirate i da vježbate vođstvo nad situacijom tako što ćete jednostavno reći: „Razmisliću o tome.“ Sjetite se samo koliko su moćne ove riječi, bilo da ih kažete klijentu ili nekom drugom.

6. Znate kada treba da kažete „ne“ – diplomatski ali čvrsto

Ovo je umjetnost komunikacije. Sjetite se svog osnovnog prava – pravo na prioritete, kao i pravo da kažete „ne“ bez osjećaja krivice, i pravo da birate svoj srećan i zdrav život.

7. Predstavite posljedice

Kada manipulator i dalje narušava granice, i ne prihvata „ne“ kao odgovor, predstavite posljedice. Sposobnost da se identifikuju i ostvare posljedice jedna je od najvažnijih vještina koju možete da primijenite da „spustite“ tešku osobu.

8. Suprotstavite se nasilnicima, bezbijedno

Manipulatori su često i kukavice, i kada neko krene da im se suprotstavlja, oni se povuku. To se može vidjeti kako u školskom dvorištu, tako i u kući ili na poslu. Istraživanja pokazuju da su mnogi nasilnici u isto vrijeme i žrtve nasilja i manipulacija. Ovo ne opravdava nasilničko ponašanje, ali baca novo svjetlo na cijelu situaciju.

(NN, bizlife.rs)