Vijesti 08.03.2016.

8. mart: Zapostavljeni prava, snaga i mogućnosti žene

ČITANJE: 2 minute
8. mart
Za ženska prava i slobode se uvijek trebalo boriti i izboriti, a takva je situacija i danas. Nekada je to bilo pravo glasa i pravo na obrazovanje, danas je to pravo na jednake plate, za ravnopravnu političku participaciju, za bolje uslove u porodilištima, položaj žena iz marginalizovanih grupa, žena sa invaliditetom…

Na to je upozorila Irina Rakita, aktivistkinja koja će se danas pridružiti maršu pod nazivom “Ne perite ruke od ženskih prava”, kroz koji će u Sarajevu i Banjaluci brojne pripadnice nježnijeg pola obilježiti Međunarodni praznik žena.

Pored ove vrste aktivizma, ovogodišnji 8. mart podsjetiće i na doprinos žene u antifašizmu, i to izložbom pod nazivom “Uspostavljanje izgubljene veze: AFŽ u Bosanskoj Krajini”, čiji su autori Danijela Majstorović, Vladan Vukliš i Dražana Leper.

Učešćem u Narodnooslobodilačkoj borbi, kako tvrde, žene su izborile legitimitet jedne od najvećih revolucionarnih tekovina, a to je ravnopravnost. Nakon rata, AFŽ se angažovao na obnovi ratom razrušene zemlje, posebno kroz rješavanje zdravstvenih, socijalnih i kulturnih pitanja, a izuzetan značaj je imao kulturno-prosvjetni rad, unutar kojeg su organizovale masovne akcije opismenjavanja, na izvanredan način doprinoseći borbi protiv fašizma, opštoj ravnopravnosti žena i slobodi i emancipaciji jugoslovenskog društva u cijelosti.

-Ljudska prava i ženska prava jesu fokus ovogodišnjeg praznika, s obzirom na podatke koji nisu ohrabrujući kada je u pitanju ravnopravna uloga žene na ovim prostorima… Posebno se to odnosi na pitanje prava osoba koje su doživjele ratna silovanja i druge oblike seksualnog nasilja, zatim žrtve porodičnog nasilja-podsjeća Sabiha Husić, direktorica Udruženja “Medica” iz Zenice i žena svijeta 2014. godine, koja će institucionalno skrenuti pažnju na ova pitanja kroz tematske sjednice povodom današnjeg praznika u parlamentu BiH i Parlamentu FBiH.

Predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti oba entiteta uputili su čestitke pripadnicama nježnijeg pola pozivajući na potrebu za sistemskim mjerama na unapredenju ekonomskog, političkog i društvenog položaja žena, uklanjanju svih oblika diskriminacije i stvaranju uslova za njihov napredak u svim oblastima života i rada.

Međunarodni dan žena u Brčkom će biti obilježen i kao Dan distrikta, te će učenici frizerskog smjera svim pripadnicama ženskog pola besplatno raditi frizure po želji.

Fabrika obuće “Bema” je pored cvijeća radnicama darovala i 1.100 pari obuće, odnosno svakoj po par, a članicama Gradskog odbora SUBNOR-a Banjaluka 30 pari toplih papuča i 500 KM za koktel.

(NN)