Biznis 14.07.2016.

Agencija utvrdila brojne nepravilnosti u poslovanju Agarrwala u “Krajina osiguranju”

ČITANJE: 2 minute

Većinski vlasnik i predsjednik Upravnog odbora „Krajina osiguranja“ Naveen Aggarwal zabranio je radnicima da komuniciraju i održavaju bilo kakve sastanke sa trećim licima te čestim smjenama direktora doveo u pitanje normalan rad društva.

Ovo i niz drugih nezakonitosti konstatovala je Agencija za osiguranje RS u najnovijem Zapisniku o kontroli „Krajina osiguranja“. Agencija je u zapisniku konstatovala i da Aggarwal nije postupao u skladu sa nalozima koje mu je ranije u više navrata izdala, da je sakrio informacije o tužbi koje je podnio protiv ovog društva pred sudom u Trebinju i da odlukama koje je donio kao predsjednik UO nezakonito upravlja ovim društvom jer nema status lica sa izvršnim ovlaštenjima.

Utvrđeno je da su na osnovu odluka UO, koji nema ovlašćenja za to, prenošena ovlašćenja za zakonsko zastupanje „Krajine“, a po tužbi teškoj skoro šest miliona KM koju je sam Aggarwal podnio protiv ovog društva.

„Takvim radnjama Aggarwal je izdejstvovao priznavanje njegovog tužbenog zahtjeva u sudskom sporu koji je pokrenuo protiv „Krajine“, čime je indirektno sam priznao svoje potraživanje“, navedeno je u zapisniku Agencije.

Agencija navodi i da je ova tužba od njih bila prikrivena sve dok nije donesena presuda u korist Aggarwala. U nizu nezakonitosti koje je Aggarwal počinio Agencija navodi odluke zabrani komuniciranja sa trećim licima i održavanja bilo kakvih sastanaka.

Donošenjem ovih odluka Aggarwal je nezakonito upravljao poslovanjem društva jer za to nema ovlašćenja.

„Sve ove radnje uslijedile su nakon donošenja rješenja Agencije od 11. aprila kojim je predsjedniku UO Naveenu Aggarwalu zabranjeno da koristi statutarna neizvršna ovlašćenja i da drugim fizičkim licima koja nemaju značajan položaj u društvu daje ovlaštenja za potpisivanje ugovora i druga izvršna ovlašćenja koja može imati samo direktor“, piše u zapisniku Agencije.

Agencija je navela i da je učestalim odlukama o razrješavanju direktora odnosno v.d direktora, te nezakonitim odlukama o imenovanju v.d. direktora, za koje UO nije imao saglasnost Agencije društvo u više navrata ostajalo bez zakonskog zastupnika čime je uprava onemogućena da vodi poslovanje.

(Capital)