Biznis 04.05.2016.

Agencija za bankarstvo potvrdila: Banka Srpske ide u likvidaciju!

ČITANJE: 1 minuta
banka srpske
“Agencija za bankarstvo Republike Srpske donijela je rješenje o oduzimanju bankarske dozvole Banci Srpske , a sve u cilju zaštite interesa deponenata i očuvanja stabilnosti bankarskog sistema”, saopšteno je iz Agencije za bankarstvo. Današnjim saopštenjem Agencija za bankarstvo praktično je potvrdila jučerašnja pisanja ATV-a da je već donijela odluku o likvidaciji Banke Srpske.

S obzirom da je Zakonom o bankama Republike Srpske dozvoljeno ulaganje prigovora Upravnom odboru Agencije za bankarstvo Republike Srpske protiv rješenja o oduzimanju dozvole za rad Banke, u roku od 8 dana od dana donošenja istog, rješenje Agencije još nije konačno.

Ukoliko predmetno rješenje postane konačno ono će biti objavljeno u Službenom glasniku Republike Srpske i u jednom domaćem dnevnom listu koji se izdaje na teritoriji Republike Srpske, i u jednom dnevnom listu koji je dostupan na Federaciji Bosne i Hercegovine i Distrikta Brčko.
“Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine pokrenuće postupak isplate osiguranih depozita, odnosno depozita do 50.000,00 KM koji se smatraju prikladnim u skladu sa Zakonom o osiguranju depozita Bosne i Hercegovine, sa danom konačnosti rješenja o oduzimanju bankarske dozvole”, navodi se u saopštenju Agencije za bankarstvo RS.

(ATV)