Biznis 04.05.2016.

Agencija za bankarstvo RS odlučila: Banka Srpske ide u likvidaciju

ČITANJE: 3 minute
banka srpske
Agencija za bankarstvo Republike Srpske oduzela je dozvolu za rad Banci Srpske i pokrenula postupak likvidacije, ekskluzivno saznaje poslovni portal Capital.ba u Vladi RS.

„Od dana oduzimanja dozvole za rad, Banci Srpske u privremenoj upravi zabranjuje se da se bavi bankarskim djelatnosima iz člana 87. Zakona o bankama RS“, navedeno je u Rješenju Agencije.

U obrazloženju Rješenja navedeno je da je likvidaciju i oduzimanje dozvole Banci Srpske predložio privremeni upravnik banke Petar Mićić u izvještaju koji je dostavio Agenciji 5. aprila.

U izvještaju privremenog upravnika o finansijskom stanju i perspektivi Banke Srpske konstatovano je da se finansijsko stanje banke ne može poboljšati u mjeri da ona ispuni i održava minimalne uslove kapitala i stopu adekvatnosti kapitala propisane Zakonom o bankama RS.

Agencija se poziva na konstataciju Mićića da akcionari nisu ispoštovali rok koji je Agencija odredila za dostavljanje konačnog plana aktivnosti za sprovođenje neophodnih mjera za otklanjanje nepravilnosti u poslovanju banke i poboljšanje njenog finansijskog stanja sa utvrđenim rokovima za sprovođenje tih aktivnosti.

Privremeni upravnik je u svom izvještaju konstatovao da je banka nesolventna i da postoje uslovi za oduzimanje dozvole za rad i pokretanje postupka likvidacije u njoj“, stoji u obrazloženju Rješenja Agencije.

Dozvola za rad banci se oduzima danom konačnosti ovog Rješenja, koje će biti objavljeno i u Službenom glasniku RS. Protiv ovog Rješenja donesenog 27. aprila Vlada RS kao vlasnik banke može se uložiti prigovor Upravnom odboru Agencije do sutra, kada ističe rok od osam dana za žalbu.

Javni sektor izgubiće desetine miliona KM Ukupni depoziti u Banci Srpske iznose oko 150 miliona maraka, od čega su osigurani oko 55 miliona maraka.

Nakon što i zvanično bude pokrenuta likvidacija sigurno će biti isplaćeno 55 miliona KM osiguranih depozita, jer se radi u ulozima građana i firmi čiji pojedinačni iznosi ne prelaze 50.000 KM i čiju isplatu garantuje Agencija za osiguranje depozita BiH.

Preostalih 95 miliona KM koji nisu osigurani biće isplaćeno u skladu sa raspoloživim novcem od naplate kredita i prodaje imovine banke. Među neosiguranim depozitima najviše je novca javnog sektora.

Direktor Agencije za osiguranje depozita BiH Josip Nevestić rekao je danas za CAPITAL da, prema preliminanim podacima, osigurani depoziti iznose oko 55 miliona KM, ali da bi se tačna cifra utvrdila nakon što bude oduzeta dozvola za rad.

„Ukoliko Agencija i zvanično objavi da se ide u likvidaciju, mi ćemo izaći u javnost sa tačnim terminima i načinima isplate depozita. Ali, i mi još uvijek čekamo zvanično saopštenje Agencije. Ono što mogu reći je da će, ako banka ode u likvidaciju, osigurani depoziti biti isplaćeni u najkraćem mogućem roku“, naglasio je Nevjestić.

Agencija za bankarstvo RS uvela je privremenu upravu u Banku Srpske 16. novembra prošle godine zbog toga što nije radila u skladu sa Zakonom o bankama RS i drugim zakonskim i podzakonskim propisima. Od tada su i blokirani svi depoziti u ovoj banci. Privremeni upravnik Banke Srpske Petar Mićić danas nije odgovarao na telefonske pozive.

 

(Capital.ba)