Biznis 28.09.2021.

Aleksandar Gros: Investitori žele da ulažu u Jugoistočnu Evropu

ČITANJE: 5 minuta

Aleksandar Gros je generalni sekretar Southeast Europe Business Development Network- SEEBDN i generalni direktor Grimex Consult.

U razgovoru za dunav.at Aleksandar je podijelio naredne planove koje ima sa organizacijom SEEBDN, ali nam je kazao i nešto više o saradnji između Austrije i Jugoistočne Evrope.

DUNAV: Da li biste nam mogli kazati nešto više o SEEBDN organizaciji?

GROS: Mreža za razvoj poslovanja jugoistočne Europe – “SEEBDN”, osnovana je u Beču kao neovisno poslovno udruženje istaknutih menadžera, preduzetnika i diplomata iz zemalja jugoistočne Evrope, Njemačke i Austrije. Naša organizacija obuhvata Austriju, Njemačku, Sloveniju, Hrvatsku, i zemlje Zapadnog Balkana. Smatramo da su ekonomski napredak i međusobna saradnja, posebno kada se radi o privatnom sektoru, jedni od najvažnijih faktora za prosperitet i stabilnost svih država. Samim tim, kroz naše poslovanje i angažman u Jugoistočnoj Evropi, voljeli bismo doprinijeti ovom prosperitetu i napretku. SEEBDN je poslovna mreža usmjerena ne samo na mala i srednja preduzeća, već i na velike tvrtke za proizvodnju i pružanje usluga, kao i za promovisanje regionalne saradnje između tvrtki u jugoistočnoj Europi sa tržištima EU-a, te za pokretanje partnerstva i novih poslova mogućnosti.

DUNAV: Kakvi su Vaši trenutačni ciljevi sa ovom organizacijom?

GROS: Do sada smo svake godine rasli kada se radi o broju članova koje naša organizacija okuplja, ali i reputacije. Volio bih da nastavimo da idemo ovim putem. Bitno je naglasiti da radimo sve korak po korak i činimo tako da naša organizacija i dalje ostvaruje ovako pozitivnu reputaciju. Od 2018. do danas se ova strategija pokazala kao dobra, i dalje ćemo razvijati naše event formate, kao i raditi na intenzivnijem povezivanju Jugoistočne Evrope i DACH regije (Austrija, Njemačka i Švajcarska). Takođe planiramo da uključujemo druge države koje su zainteresovane i za DACH regiju, ali i za Jugoistočnu Evropu, kao na primjer Izrael. Ove godine prvi put u Istri organizujemo Strategic Economic Talks koji se održava od 30. septembra do 2. oktobra 2021. godine u Umagu. Planiramo i ponovnu organizaciju konferencije Green Economy Circle, kao i Southeast Busines Circle u sklopu koje je nedavno Beč posjetio i ministar finansija Hrvatske Zdravko Marić.

DUNAV: Šta smatrate da je potrebno kako bi privrednici ostvarili bolje poslovanje u Austriji?

GROS: Smatram da privrednici koji žele raditi intenzivno sa Austrijiom moraju biti sto vie direktno prisutni u Austriji. To može da bude određena razmjena, potražnja za partnerima iz Austrije za njihovo tržište na Balkanu, ili želja za investicijama u Austriji. Prema tome, bitno je da se dođe u Austriju i da se pronađe kvalitetna organizacija, kao npr. SEEBDN i da se na taj način umreži kako bi se ljudi iz oblasti privrede upoznali. Mislim da je umrežavanje jako bitno i da se na taj način mogu ostvariti konkretni projekti.

DUNAV: Kakva je saradnja SEEBDN sa privrednicima u Austriji?

GROS: Imamo dobre kontakte sa Privrednom komorom u Austriji sa kojima sarađujemo u nekim oblastima. Organizovali smo i Women’s Excellence Circle na kojem su učestvovale, između ostalih, ministrica za evropska pitanja Austrije Karoline Edstadler, kao i Martha Schulz, potpredsjednica austrijske Privredne komore, ali i poznata privrednica u oblasti turizma u Austriji. Željeli smo da povežemo preduzetnice iz Jugoistočne Evrope i Austrije.

Bitan partner je Industriellenvereinigung, ali moram naglasiti da se mi više baziramo na privatni sektor, bez kojeg naše poslovanje ne bi bilo moguće u ovakvom kapacitetu.

DUNAV: Kakvo je interesovanje Austrije za ulaganje u regiju?

GROS: Na našim eventovima prisutni su različiti preduzetnici, kako bi razmijenili mišljenja sa ljudima koji učestvuju u panel diskusijama i samim tim čuju neke interesantne teme kada se radi o ulaganju i investicijama na prostoru Jugoistočne Evrope. Interes je zaista prisutan, ali smatram da je važno da preduzetnici sa prostora Jugoistočne Evrope znaju da moraju imati neki konkretan projekat koji će predstaviti u Austriji. Sektor nekretnina, npr. konkretno u Hrvatskoj, postao je opet jako zanimljiv državama Centralne Evrope. Samim tim bitno je da ima neko ko može da poveže obje strane i ostvari neki konkretan projekat.

DUNAV: Za kraj, možete li nam reći nešto više o konferenciji koju organizujete u Umagu?

GROS: Ovogodišnji STRATEGIC ECONOMIC TALKS održaće se od 30. septembra do 2. oktobra 2021. godine u hotelu Kempinski Adriatic Istria u Hrvatskoj, s ograničenim brojem učesnika. Ovaj event biće fokusiran na gospodarske odnose između jugoistočne Europe i zemalja njemačkog govornog područja. U sklopu ovog događaja razgovaraće se o aktuelnim pitanjima ekonomske politike s istaknutim donositeljima odluka iz privrede i politike, preduzetnicima, rukovoditeljima, visokim predstavnicima odabranih interesnih skupina iz industrije i gospodarskih komora, stručnjacima iz različitih gospodarskih sektora te predstavnicima medija iz Jugoistočne Europa i zemlje njemačkog govornog područja. Između ostalih naši gosti će biti: Dubravka Suica, potpredsjednica Evropske komisije za demokratiju i demografiju, Fatmir Bytyqi, potpredsjednik Vlade Sjeverne Makedonije koji je zadužen za ekonomska pitanja, Carmen Jeitler-Cincelli, predstavnica u Austrijskom parlamentu, i zamjenica generalnog sekretara u Privrednom udruženju, kao i mnogi drugi ugledni privrednici poput Martin Schoeller, Martin Graf, Wolfgang Anzengruber, Branko Roglic, Dardan Shala, i mnog drugi Ovo će biti sjajna prilika da se uz opuštenu atmosferu upoznaju privrednici sa prostora Jugoistočne Evrope i Austrije.

(dunav.at)

Oznake: Aleksandar Gros