Biznis 14.02.2020.

ALUMINA: Tri godine proizvodnje klasiranog suvog hidrata

ČITANJE: 1 minuta

Kompanija „Alumina“ u nizu novih proizvoda, u svoj portfolio, prije tri godine, uvrstila je i proizvodnju suvog hidrata. Na objektu Kalcinacija instalirana je oprema za sušenje hidrata, klasiranje hidrata i mljevenje suvog hidrata i već početkom 2017. godine na inostrano tržište plasirane su prve količine suvih hidrata.

Na početku su razvijene i proizvodile se dvije vrste suvog hidrata, dok je danas sedam vrsta suvih klasiranih i mljevenih hidrata.

Direktor Sektora proizvodnja glinice Rajko Aleksić ističe da se na pogonu Kalcinisanja i sušenja hidrata, od uvođenja u rad nove proizvodnje konstantno vrše dodatni radovi u cilju poboljšanja uslova rada kao i omogućavanja maksimalnog iskorištenja kapaciteta opreme.

“Sve to je bilo preduslov za širenje palete proizvoda, ali i da se omogući dalje uvođenje novih proizvoda na ovom proizvodnom pogonu, što je od izuzetne važnosti imajući u vidu postavljeni zadatak menadžmenta  u smislu napredovanja u osvajanju kvaliteta i kapaciteta proizvoda u našoj fabrici koji se koriste u nemetalurške svrhe a koji će omogućiti pozitivniji finansijski efekat u ukupnom poslovanju fabrike”, pojašnjava Aleksić.

Rukovodilac pogona  sušenja i mljevenja hidrata Vladan Vojinović, kaže  da je polje primjene ove proizvodnje prilično veliko, što pruža velike mogućnosti na potencijalnom širenju tržišta.

“Polovinom prošle godine, zbog povećane otpreme, ugrađen je još jedan silos i sada ukupno na raspolaganju imamo pet silosa i skladište za gotove proizvode. Na pogonu se nalazi i pakirnica u kojoj vršimo pakovanje proizvoda u natron vreće težine do 25 kg”,  ističe Vojinović, navodeći da je plan da se u 2020. godini proizvede oko 40.000 tona suvih, klasiranih i mljevenih hidrata.