Vijesti 29.05.2021.

AMBICIOZNI PLANOVI: Ministarstvo odbrane BiH izdvaja milijardu maraka za naoružanje i opremu

ČITANJE: 2 minute

Prema Akcionom planu Srednjoročnog plana rada MO BiH 2022-2024. godine za modernizaciju i zanavljanje naoružanja i vojne opreme u naredne tri godine planirano je da se potroši oko milijardu KM.

Konkretno, planirana sredstva za trošenje u ovu svrhu u 2022. godini iznose 383.728.000 maraka, godinu kasnije 441.431.500 KM, a u 2024. riječ je o cifri od 197.591.500 maraka.

U planu je takođe i rješavanje viškova naoružanja, municije te minsko-eksplozivnih sredstva, a predviđeni trošak u naredne tri godine težak je 37.522.000 KM.

Cilj ovog ministarstva je takođe i protivminsko djelovanje u BiH, za šta se planira utrošiti 161.568.500 KM. Osim ovih brojki, tu je još nekoliko stavki za koje su takođe navedene ogromne cifre.

Dušanka Majkić, druga zamjenica predsjedavajućeg Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH, ističe da Ministarstvo odbrane BiH stalno traži ova sredstva, a da je, sa druge strane, poznato koliko je efikasno ispunjavanje te vrste želja.

“To znači da bi tolikog novca trebalo da se odreknu entiteti, što nije realno ni moguće. Tako da niko ne brani nikome da mašta”, rekla je Majkićeva za “Nezavisne novine”.

Prema njenim riječima, Oružane snage BiH imaju svoju dinamiku i rade u skladu sa svojim planovima.

U Nacrtu srednjoročnog plan rada za period 2022-2024. godine navodi se da je vizija Ministarstva odbrane efikasan sistem odbrane, kao dio bezbjednosnog sistema BiH, integrisan u sistem međunarodne bezbjednosti.

“Ova vizija uključuje stalnu izgradnju odbrambenih sposobnosti, težišno razvoj modernih Oružanih snaga BiH, kao najvažnijeg operativnog dijela odbrambenog sistema BiH, koje će biti sposobne i spremne da u punom kapacitetu izvršavaju zakonom definirane zadatke i ispune državne zadatke iz oblasti vanjske politike, sigurnosti i odbrane”, ističe se u ovom dokumentu.

Kako se dodaje, uspješno funkcionisanje institucija odbrane i uspješne vojne operacije zahtijevaju adekvatno finansiranje, obučene, spremne i motivisane snage, efikasnu organizaciju, pravovremeno i optimalno planiranje te dodjelu potrebnih resursa.

Kako naglašavaju, “pružanje vojne odbrane BiH i njenim državljanima u slučaju napada je zakonski zadatak OS BiH”.

Ističe se da je finansiranje Srednjoročnog plana, između ostalog, predviđeno iz budžeta odbrane i eventualno doniranih materijalno-tehničkih sredstava.

(N.S)