Biznis 14.07.2020.

ANALIZA POTVRDILA LOŠE TRENDOVE: Padaju i direktne investicije u BiH

ČITANJE: 2 minute

U BiH je primjetan trend smanjenih priliva direktnih investicija u BiH u prvim tromjesečjima, a koji je evidentan od 2017. godine, pokazuju podaci Centralne banke (CB) BiH na strani finansijskih tokova obračunatih u okviru finansijskog računa. 

Iako je taj trend smanjenja direktnih investicija u BiH prisutan od 2017. godine, ekonomisti upozoravaju da bi on mogao biti i dodatno pojačan, obzirom na sveopštu situaciju u vezi sa pandemijom korona virusa u cijelom svijetu i posljedice koje za ekonomiju donosi takvo stanje.

Prema podacima CB BiH, prilivi direktnih investicija u BiH za prvi kvartal 2020. godine iznosili su 243,2 miliona KM, što je za 3,4 odsto manje u odnosu na isti period prethodne godine, a domaće investicije u inostranstvo su bile zanemarive. Istovremeno, bilježe se značajniji odlivi u inostranstvo u obliku portfolio investicija od 65,6 miliona KM, pa su neto tokovi portfolio investicija iznosili 64,5 miliona KM. “Komponenta neto ostale investicije bilježi povećanje u nominalnom iznosu od 78,8 miliona KM, dok je rezervna aktiva u prvom kvartalu 2020. smanjena za 144,6 miliona KM”, naveli su iz Centralne banke BiH.

Prema njihovim riječima, tekući račun platnog bilansa za BiH u prvom kvartalu 2020. godine zabilježio je deficit u iznosu od 395,5 miliona KM, što je za 67,4 miliona KM ili 14,6 odsto manje u odnosu na isti period prošle godine. Kako navode, na smanjenje deficita tekućeg računa u prvom kvartalu na godišnjem nivou najviše je uticalo smanjenje deficita robne razmjene i to u iznosu od 200,6 miliona KM ili 10,7 odsto, što je posljedica značajnog smanjenja uvoza robe za 5,8 odsto, dok je izvoz robe smanjen za samo dva odsto. Istovremeno, ostvaren je pozitivan bilans međunarodne trgovine uslugama od 376,7 miliona KM, međutim bilježi pad za 23 odsto. Ovakvo kretanje bilansa usluga u cijelosti je rezultat smanjenog izvoza usluga (prvenstveno kategorije putovanja – turizam), dok se uvoz usluga u posmatranom kvartalu zadržao na nivou kakav je bio u istom periodu prošle godine. Na stavci primarnog dohotka nema bitnijih promjena u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Nešto primjetniji je pad bilansa sekundarnog dohotka od dva odsto, a jedan od razloga je pad priliva personalnih transfera, odnosno doznak. One su smanjene za 22,6 miliona KM ili 3,4%, što je relativno umjereno, jer se u prvom kvartalu još nisu osjetili puni efekti pandemije.

Prema podacima o platnom bilansu za 2019. godinu koji su, takođe, dostupni, deficit tekućeg računa za 2019. godinu iznosio je 1.235, 7 miliona KM, a što je nominalno na istom nivou kao u 2018. godini, dok je u relativnom odnosu prema BDP iznosio 3,5 odsto.

“Robni deficit je u 2019. u odnosu na 2018. produbljen za 6,4 odsto. Međutim, pozitivni bilansi usluga i sekundarnog dohotka bilježe rast u posmatranoj godini u odnosu na prethodnu i to za 6,1, i 7,5 procenata respektivno. U okviru sekundarnog dohotka, doznake u 2019. su iznosile rekordnih 2,7 milijardi KM, što predstavlja povećanje od 9,3 odsto u odnosu na godinu ranije”, navedeno je u izvještaju CB BiH.

(banjaluka.net)