Vijesti 09.09.2015.

Andrićgradu blokirani računi, objekti bez građevinske dozvole!

ČITANJE: 3 minute
andricgrad

Firma „Andrićgrad“ u većinskom vlasništvu Emira Kusturice mora da plati 1,2 miliona KM poreza na dodatnu vrijednost, jer je utvrđeno da su zgrade u „Andrićgradu“ pored Višegrada izgrađene bez građevinske dozvole, ekskluzivno saznaje poslovni portal Capital.ba.

Inspektori Uprave za indirektno oporezivanje u poslednjoj kontroli otkrili su da je „Andrićgrad“ doo Višegrad neosnovano prikazivao odbitak ulaznog PDV-a za izgradnju „Andrićgrada“, što nije mogao uraditi jer za izgrađene objekte nije imao potrebnu dokumentaciju poput građevinske dozvole.

UIO je danas pokrenula postupak prinudne naplate, blokirala žiro-račune, provjerava svu pokretnu i nepokretnu imovinu i već je izdala rješenje za zabranu otuđenja vozila u vlasništvu „Andrićgrada“, prenosi Capital.ba.

DUZNICI

Firma „Andrićgrad“ se nalazi i na 77 mjestu liste najvećih dužnika PDV-a Uprave za indirektno oporezivanje s dugom koji danas iznosi 1.255.521,55 KM. Iznos duga se svakog dana mijenja zbog obračuna zateznih kamata tako „Andrićgrad“ trenutno ima glavni dug od 1.068.369,55 KM i zatezne kamate od 187.152,00 KM.

„Dug je utvrđen u kontroli koja je obuhvaćala kontrolni period od decembra 2012. do decembra 2014. godine. Najvećim dijelom dug se odnosi na osporeno pravo na odbitak ulaznog PDV-a iz razloga nepostojanja građevinskih dozvola za izgradnju objekata“, potvrdio je za Capital načelnik Odjeljenja za komunikacije Uprave za indirektno oporezivanje BiH Ratko Kovačević.

„Andrićgrad“ trenutno ima šest aktivnih računa kod komercijalnih banaka gdje su u toku provjere o visini sredstava koja bi mogla biti oduzeta radi namirenja duga po osnovu PDV-a. Takođe, svim nadležnim institucijama su proslijeđeni zahtjevi za provjeru pokretne i nepokretne imovine. Danas je izdato Rješenje o zabrani otuđenja vozila u vlasništvu pomenutog obveznika, a kako budu pristizale ostale informacije UIO će u skladu sa svojim nadležnostima postupati u postupku prinudne  naplate”, rekao je Kovačević.

On kaže da onog trenutka kada „Andrićgrad“ pribavi neophodne građevinske dozvole stvoriće se zakonski osnov da najveći dio ovog duga više ne postoji, odnosno da mora platiti samo dug u iznosu od 150 hiljada KM, međutim do tada „Andrićgrad“ se tretira kao i svaki poreski dužnik i UIO mora da pokrene proceduru prinudne naplate.

Nesporan dug od 150 hiljada PDV „Andrićgrad“ mora da plati u svakom slučaju, jer je u kontroli utvrđeno da je dva puta izvršen odbitak ulaznog PDV-a po istim fakturama.
Indikativno je da je ovo već treći put kako inspektori UIO utvrđuju firmi „Andrićgrad“ isti propust sa neplaćenim PDV-om, što Kusturica, navodi Capital.ba, očito ignoriše.

Iako je iz budžeta Republike Srpske, novcem poreznih obveznika, sa desetine miliona maraka finansirana izgradnja „Andrićgrada“ u Višegradu, kroz rashode se ne osiguravaju informacije u finansijskim izvještajima o učešću Vlade RS u tom projektu.

Naime, nema pregleda imovine, obaveza i izvora sredstava, ukazala je još 2013. godine Glavna služba za reviziju javnog sektora RS u dajući Ministarstvu trgovine i turizma RS mišljenje s rezervom.

„Evidentiranjem sredstava kojima se finansira izgradnja naselja ‘Andrićgrad’ kroz rashode granta ne obezbjeđuju se informacije u finansijskim izvještajima (pregled imovine, obaveza i izvora) o učešću Vlade RS (putem Ministarstva trgovine i turizma) u realizaciju projekta ‘Andrićgrad'“, upozorila je Glavna služba za reviziju javnog sektora RS.

Na osnovu odluke Vlade RS, za sve poslove koji se rade u „Andrićgradu“ ne mora se primjenjivati Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

(Capital.ba)