Vijesti 16.08.2016.

Aplikacija za prijavu korupcije skoro se ne koristi

ČITANJE: 3 minute

Svaka korupcija ili sumnja na korupciju se može nadležnim institucijama prijaviti i putem aplikacije. Iako je kreirana 2014. godine, i lakši je put za prijavu korupcije, do sada nije pokazala veliku zainteresovanost građana.

Već dvije godine je moguće prijaviti svaku sumnju na korupciju putem aplikacije koju je kreiralo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. Što znači da građani mogu protiv zaposlenih u bilo kojem ministarstvu podnijeti prijavu ukoliko sumnjaju da postoji korupcija i to anonimno ako žele. Iako je aplikacija brži put do otkrivanja korupcije, građani je rijetko koriste.Tako su od početka 2016. godine stigle ukupno 44 prijave.

– U ovoj godini do avgusta mjeseca posredstvom aplikacije građani su podnijeli 44 prijave, i to za prijavu sumnji u korupciju i drugih krivičnih dijela, od tih 44, 32 prijave su u radu, a 12 ih je okončano. Za 6 prijava je utvrđeno da su bile neosnovane a 6 je bilo osnovano – rekla je iz službe za odnose sa javnošću MUP-a RS Mirna Miljanović.

Većina građana koje smo sreli je čula za postojanje aplikacije. Neki su i sami bili žrtve korupcije. Najviše se, kažu, korupcija primjeti u saobraćajnoj policiji i zdravstvu. Ipak misle da jedna aplikacija probleme ne može riješiti i da je cjelokupni sistem zakazao.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova potvrđuju da prijave uglavnom stižu protiv službenika saobraćajne policije. Kada je u pitanju zdravstvo, iz ovog resora su nezadovoljni odzivom građana. Od početka upotrebe aplikacije, stiglo je svega 16 prijava. I to su se najviše odnosile na neljubaznost zdravstveng osoblja i kršenje etičkih prava.

– Ministarstvo unutrašnjih poslova je ove godine zaprimilo 9 prijava i još uvijek su sve prijave u radu.Građani su se u ranijem periodu najviš žalili na postupanje policije, na neprofesionalno postupanje i bilo je slučajeva na neefikasno i za sve prijave smo mi provodili proceduru – dodala je Mirna Miljanović.

– Mi smo do sada kroz tu aplikaciju imali 16 prijava. Ministarstvo te prijave dalje prosleđuje institucijama, Tužilaštvima, inspekciji u zavisnosti od prirode prijave, odnosno sumnji koji su prijavili građani – istakla je iz službe za odnose sa javnošću Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS Jelena Vujić.

Građanin ne mora nužno da prijavi korupciju. Putem ove aplikacije može prijaviti i svaku drugu zloupotrebu ovlaštenja. Na sajtu Vlade Srpske, ali i svakog ministarstva postoji formular za prijavu. Dovoljno je par klikova i prijava odmah stiže nadležnim organima. Građani tokom slanja prijave mogu, ali i ne moraju ostaviti svoje lične podatke. Ukoliko ih ostave sve je zaštićeno.

Svaki građanin koji koristi ovu aplikaciju da bi prijavio sumnju na korupciju, može da pošalje i video snimak ili fotografiju kao dokaz.

Aplikacija je osmišljena na nivou Vlade Srpske u okviru strategije za borbu protiv korupcije.Nakon prijave građani dobijaju i povratne informacije o toku prijave. Aplikacija je namjenjena svim javnim institucijama Republike Srpske i može se naći na sajtovima svih ministarstava, na sajtu Vlade RS i na internet stranici Republičke uprave za inspekcijske poslove. Osmišljena je na nivou Vlade Srpske u okviru strategije za borbu protiv korupcije.

(Elta TV)