Biznis 08.12.2017.

“Aquana” u minusu 670.708 KM

ČITANJE: 1 minuta

Preduzeće “Aquana” za prošlu godinu bilježi gubitak u iznosu od 670.708 KM, pokazao je izvještaj glavnog revizora Glavne službe za reviziju javnog sektora RS.

Ukupni prihodi ovog preduzeća u 2016. godini iznosili su 2.451.468 KM, dok su ukupni rashodi iskazani u iznosu od 3.122.176 KM, što pokazuje da već tradicionalno “Aquana” posluje negativno.

“Aquana” se prema revizorskom izvještaju javlja kao tužena strana u sudskom sporu koji je pokrenula firma “Atzwanger” iz Italije, po osnovu dodatnih, nepredviđenih i naknadnih radova.

Ukupna vrijednost tog spora iznosi 2.266.541 KM bez potencijalnih efekata zateznih kamata i sudskih troškova, a zbog karaktera ugovora o građenju (ključ u ruke) i ugovorene fiksne cijene procjene rukovodstva su da “Aquana” neće biti izložena značajnim potencijalnim gubicima zbog toga.

Glavni revizor je usvojio mišljenje s rezervom, gdje je revizijom obuhvaćen pregled značajnih transakcija, objašnjavajućih napomena i primjene računovodstvenih politika u periodu od 1. januara do 31. decembra 2016. godine.

U Glavnoj službi za reviziju smatraju da su pribavljeni revizijski dokazi s obzirom na propisani okvir finansijskog izvještavanja dovoljni i odgovarajući, te da obezbjeđuju osnov za revizijsko mišljenje ove službe o finansijskom stanju imovine, obaveza i izvora.

(Nezavisne)