Biznis 29.05.2019.

Austrija ima 4.000 malih hidroelektrana i gradi još nekoliko stotina

ČITANJE: 2 minute

U Austriji postoji oko 4.000 malih hidroelektrana, a plan je da se u narednih nekoliko godina izgradi još nekoliko stotina kako bi se ispunili državni ciljevi da se do 2030. godine 100 odsto energije proizvodi iz obnovljivih izvora, rekao je austrijski nezavisni konsultant za menadžment u oblasti životne sredine i energetike Danilo Fras.

On je izjavio za medije da sada mini hidroelektrane u Austriji zadovoljavaju oko 10 odsto potreba Austrije za strujom.

„Tačna je tvrdnja da male hidroelektrane utiču na prirodu i ekosisteme, ali je njihov uticaj za razliku od velikih hidroelektrana veoma ograničen, na lokalnom je nivou, i u skladu je sa okvirnom direktivom EU o rekama“, rekao je Fras.

Dodao je da rezultati jedne nedavne studije pokazuju da mala hidroelektrana čak može da ima pozitivan uticaj na već regulisane vodene tokove.

Na kvalitet vode u rekama, prema njegovim rečima, često ne utiče mala hidroelektrana, već mnogo negativniji uticaj imaju naseljena mesta duž reka, putevi, poljoprivredne oblasti, kao i postupci poljoprivrednika, industrija i stanovništvo.

„U Austriji je bilo nekoliko protesta povodom nekih konkretnih projekata malih hidroelektrana, ali je održana ozbiljna rasprava sa nadležnim organima, investitorom i lokalnom zajednicom da bi se ustanovilo da li ima primedbi i razloga u vezi sa poštovanjem zakona i regulativa za izgradnju takve elektrane“, rekao je Fras.

U takvim slučajevima su, kako je rekao, „izvršene male izmene koje su tražili lokalni stanovnici, tako da elektrana može uspešno da se realizuje“.

„Naše udruženje ‘Male hidroelektrane Austrije’ redovno učestvuje ili inicira istraživačke projekte koji su vezani za ekološke, tehničke i pravne probleme malih hidroelektrana“, rekao je Fras.

Istakao je da su članovi tog uduženja „posvećeni ekološkoj upotrebi voda“.

„To podrazumeva funkcionalne riblje staze, adekvatno ispuštanje zaostale količine vode u skladu sa zakonima i podzakonskim aktima, uz merenje i dokumentaciju kao dokaze o ispunjavanju svih parametara“, kazao je Fras.

On je rekao da se „sada suočavaju sa nekim strukturnim merama za vodene tokove, za koje je potrebno najsavremenije znanje i da bi se rešili takvi ‘stari’ strukturni problemi vodenih tokova, neophodna je podrška države sa kojom je otvoren dijalog, a uključeno je i lokalno stanovništvo“.

(danas.rs)