Politika 22.06.2021.

Auto-put Banjaluka-Prijedor od posebnog značaja za Srpsku

ČITANJE: 1 minuta

Prijedlogom zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta Banjaluka-Prijedor u dužini od 42 kilometra uređuje se poseban postupak eksproprijacije nepokretnosti radi izgradnje auto-puta kao projekta od posebnog značaja za Republiku Srpsku.

Direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Bosiljka Predragović istakla je da je razlog za donošenje ovog zakona realizacija izgradnje auto-puta Banjaluka-Prijedor, kao projekta od posebnog značaja za Republiku Srpsku kojim bi se riješila saobraćajna povezanost Srpske sa zemljama u okruženju, te stvorili preduslovi za bolji život građana i bolji ekonomski i privredni napredak Republike.

“S ciljem realizacije ovog projekta neophodno je donijeti poseban zakon kojim se utvrđuje da je izgradnja auto-puta od opšteg interesa, a kojim bi se definisalo izvođenje geodetsko-tehničkih radova za potrebe posebnog postupka eksproprijacije, posebna pravila upravnog postupanja”, rekla je Predragovićeva u Narodnoj skupštini Republike Srpske obrazlažući zakonsko rješenje.

Ona je navela da bi usvajanje zakona predstavljalo pravni okvir za nesmetanu realizaciju projekta, u kojem bi se efikasno rješavali imovinsko-pravni odnosi u posebnom postupku eksproprijacije, kao i pribavljanje dokumentacije za izgradnju auto-puta.

“Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje auto-puta u skladu sa rokovima utvrđenim odredbama važećeg Zakona o eksproprijaciji dovelo bi do odugovlačenja posebnog postupka eksproprijacije, a tako i do mogućnosti nastupanja eventualne materijalne štete za Republiku Srpsku, pa se iz tog razloga pristupilo izradi posebnog zakona, koji na poseban način reguliše postupak eksproprijacije, te propisuje kraće rokove određenih upravnih procedura u odnosu na rokove propisane važećim Zakonom o eksproprijaciji i Zakonom o opštem upravnom postupku”, dodala je Predragovićeva.

(Srna, E.M)