Vijesti 01.09.2016.

Automobili najveći zagađivači vazduha u centru Banjaluke

ČITANJE: 2 minute

Gust saobraćaj uzrok je lošijeg kvaliteta vazduha koji se bilježi u centru grada. Uprkos tome, nisu prekoračene granične vrijednosti ni za jednu zagađujuću materiju.

Podaci su ovo Odjeljenja za komunalne, stambene i poslove saobraćaja.

– Mjerenja su pokazala da je najniži nivo kvaliteta u centru grada, ali je to i dalje prva kategorija. Po parametrima, to se ne može nazvati zagađenjem. Jedino početkom grijne sezone vazduh biva zagađen i spada u drugu kategoriju. Upravo iz tih razloga grad je nedavno krenuo sa emitovanjem promotivnog televizijskog spota s ciljem da utiče na svijest građana prilikom izbora energenta za predstojeću grijnu sezonu – rekli su u ovom odjeljenju.

Ističu da se kvalitet vazduha kontroliše kontinuirano, na tri lokacije 24 časa dnevno, tokom čitave godine.

– Kontrola vazduha vrši se u naseljima Centar, Borik i Paprikovac. Zagađujuće materije čija je koncentracija mjerena u vazduhu su sumpor i azot-dioksid, suspendovane čestice, ugljen-monoksid i prizemni ozon. Takođe, mjere se i količine teških metala kao što su arsen, kadmijum, nikl, benzen i olovo – kazali su u Odjeljenju.

Ističu da kvalitet vazduha nije svake godine na svakoj lokaciji isti.

– Na to u velikoj mjeri utiču i mikroklimatski parametri kao što su brzina i smjer vjetra, koji zna donijeti čestice zagađivača iz drugog naselja. Takođe, utiče i temperatura, jer visoke temperature često povećavaju koncentraciju prizemnog ozona i po nekoliko puta, ali i vazdušni pritisak koji utiče na kretanje vazdušnih masa – objasnili su u Odjeljenju.

I ove godine, kao i svake prethodne, grad je raspisao konkurs za izbor vršioca mjerenja kvaliteta vazduha u sklopu manifestacije “Dan bez automobila”, koja se obilježava 22. septembra.

Građani ističu da su zadovoljni kvalitetom vazduha.

– Nekad je to bilo mnogo gore dok su radile fabrike. Od dimnjaka “Incela” i još nekih firmi nije se moglo živjeti. I danas je u višim predjelima grada vazduh čistiji, ali nije toliko loše ni u urbanim dijelovima. Ne osjeća se mnogo dim i smrad osim kada prolazim pored Crkvene i pojedinih šahtova pred kišu. Dobro je to – kazao je stanovnik Paprikovca Radovan Grmuša.

Kategorije

Kategorije kvaliteta vazduha:

– Prva kategorija u koju spada čist ili neznatno zagađen vazduh, gdje nisu prekoračene granične vrijednosti nivoa ni za jednu zagađujuću materiju.

– Druga kategorija u koju spada umjereno zagađen vazduh, gdje su prekoračene granične vrijednosti nivoa za jednu ili više zagađujućih materija, ali nisu prekoračene tolerantne vrijednosti nijedne materije.

– Treća kategorija je prekomjerno zagađen vazduh, gdje su prekoračene tolerantne vrijednosti za jednu ili više zagađujućih materija.

(Glas Srpske)