Vijesti 23.11.2018.

AUTOPUT “9. JANUAR” Od ponedjeljka novi sistem naplate putarine

ČITANJE: 2 minute

Javno preduzeće „Autoputevi Republike Srpske“ d.o.o. Banja Luka od ponedjeljka, 26 novembra 2018 godine, primjenjivaće novu Uredbu o visini putarine na autoputevimau Republici Srpskoj, koja, pored ostalog, definiše način naplate putarine u zatvorenom sistemu na autoputu „9. januar“ Banja Luka –Doboj.

Zatvoreni sistem podrazumijeva naplatu putarine po pređenom kilometru, a
naplata će se obavljati na već postojećim naplatnim stanicama „Prnjavor“ i „Kladari“, te na novoizgrađenim stanicama „Laktaši“, „Drugovići“ i privremenom naplatnom mjestu na petlji „Mahovljani“.

Primjera radi, cijena putarine na relaciji Banja Luka – Kladari (nadomak Doboja) za putnička vozila iznosiće 7 KM, dok će vožnja od Banje Luke do Prnjavora koštati 4 KM. Uredbom su precizno definisane cijene i za ostale kategorije vozila, a novi cjenovnik biće dostupan na internet stranici Javnog preduzeća „Autoputevi Republike Srpske“ d.o.o. Banja Luka www.autoputevirs.com, kao i na svim naplatnim stanicama duž autoputa „9. januar“ Banja Luka – Doboj, kao i na autoputu E 661 Gradiška –Banja Luka.

Važno je naglasiti da na autoputu E 661 Gradiška – Banja Luka u funkciji ostaje
otvoreni sistem naplate putarine u Jakupovcima. Ovaj sistem biće u funkciji sve do završetka izgradnje i opremanja naplatnih stanica u Aleksandrovcu, Novoj Topoli i u Čatrnji, poslije čega će sistem naplate putarine na autoputu Gradiška – Banja Luka iz otvorenog preći u zatvoreni.

S obzirom da putnici iz Banje Luke ka Doboju moraju proći naplatno mjesto u Jakupovcima, prolazak plaćaju po utvrđenom cjenovniku, odnosno 2,5 KM za putnička vozila, ali na izlazu sa autoputa „9. januar“ u Kladarima ili u Prnjavoru, taj iznos im se odbija od utvrđene cijene putarine na tom autoputu, tako da će na izlazu doplatiti razliku.

U povratku, ka Banjoj Luci, na privremenom naplatnom mjestu na petlji „Mahovljani“, vozači će, uz priznanicu o plaćanju putarine na autoputu „9.januar“, dobili i vaučer, koji im garantuje besplatan prolazak kroz Naplatnu stanicu „Jakupovci“. Na privremenom naplatnu mjestu „Mahovljani“, koje će biti u funkciji do zatvaranja sistema naplate putarine na autoputu Gradiška-Banja Luka, predviđene su po dvije trake, za manuelnu i elektronsku naplatu putarine, u oba smjera, odnosno i prema Banjoj Luci i prema Gradišci.

Što se tiče naplate putarine elektronskim putem, pomoću TAG uređaja, na privremenoj naplatnoj stanici u Mahovljanima, na naplatnim trakama ENP, iz pravca Kladara prema Banjoj Luci, provjerava se ulazna stanica, na kojoj je vozilo ušlo na autoput „9. januar“, te se na osnovu toga naplaćuje putarina. Vozilo dalje nastavlja prema Banjoj Luci, a u Jakupovcima prolazi kao besplatan korisnik sa vaučerom. U suprotnom smjeru, odnosno kada iz Banje Luke ide ka Doboju, korisnicima kojim imaju zabilježenu transakciju na naplatnoj stanici u Jakupovcima, na izlaznoj stanici im se umanjuje cijena putarine za iznos naplaćen u Jakupovcima. Dakle, sistem je u potpunosti automatizovan, a vozač, ukoliko želi, može na displeju da pročita koliko mu je vožnja naplaćena.