Magazin 16.02.2019.

Banjalučka hajdučica i odmetnica: Mara Grdonjić

ČITANJE: 2 minute

“Odmetnu se odmetnica Mara

Preko Bajne luke u hajduke

Devet godin’ arambaša bila

Kad deseta godina nastupila

Podigla se četa Bajnolučka

Da ufati odmetnicu Maru,

Ufatiše odmetnicu Maru,

Pokloniše paši bajnolučkom.

Dilber Maru na čengel metnuše…”

Srpska je ovo narodna pjesma “Odmetnica Mara”, koju je prvi put zabilježio Vuk Karadžić i objavio u knjizi “Narodne srpske pjesme. Knjiga prva u kojoj su različne ženske pjesme”, a objavljena u Lipisci, 1824. godine.

Pored čuvene narodne pjesme, odnosno sevdalinke “Otkako je Banjaluka postala”, koja je opjevala Banjaluku iz vremena turske okupacije, kroz uzdahe za mladom banjalučkom udovicom Džafer-bega Kapetanovića, još jedna pjesma govori o ženi iz banjalučkog kraja.

I to ne bilo kakvoj ženi, nego harambaši!

To je pjesma o hajdučici Mari za koju se smatra da ima oslonac u istinitom događaju jer, prema istraživanju dr Safvet-bega Bašagića, u turskim pisanim izvorima ima podataka o hajdukovanju jedne žene u okolini Banjaluke. Hajdučica Mara je opjevana i u pjesmama Vuka Stefanovića Karadžića i Ivana Franje Jukića.

Hajdučica Mara je bila nesrećna žena koja se nije uklapala u zadane društvene okvire. Ona je bila preobučena u mušku odjeću dok je hajdukovala, a preuzimanje muške rodne uloge omogućilo joj je da uzme aktivno učešće u borbi protiv okupatora.

Hajdučica Mara je Mara Grdonjić, žena koju je hajduk Simo četujući po banjalučkom kotaru oteo i odveo od njenog supruga Jove Grdonjića. Hajduk Simo i hajdučica Mara su zajedno hajdukovali po Vrbovini, dok ih nisu uhvatili i zarobili žandari. Hajduk Simo je ubijen, dok je hajdučica Mara završila u zatvoru. Iako nema mnogo zapisa o hajdučici Mari, ostala je narodna pjesma koja dalje kaže:

“Gledale je bule Bajnolučke,

Ostaljale djecu nepovitu,

Ostaljale t'jesto zakuato.

S čengela Mara govorila:

“Šta gledate, bule Bajnolučke?

Ako j’ Mara po gori odila,

Nije Mara kopile rodila,

Kako ste vi bule Bajnolučke,

Te išaše u Vrbas u vodu…”

Iako bačena na muke i u tom trenutku fizički nemoćna da se odupre takvom položaju, ovdje progovara duhovna nadmoćnost Marina nad turskim ženama robinjama. To opet pokazuje i dokazuje da žena ratnik nikako ne može da bude i žena robinja.

(Nezavisne)