Biznis 21.07.2021.

BANJALUČKA PIVARA: Prošlogodišnja dobit 1,8 miliona KM, neće se raspoređivati

ČITANJE: 1 minuta

Banjalučka pivara a.d. Banja Luka će cjelokupnu dobit ostvarenu u prošloj godini u iznosu od 1.814.588 KM ostaviti kao neraspoređenu dobit, odlučila je Skupština ackionara održana 20. jula.

Istovremeno, Skupština je potvrdila odluku Upravnog odbora o isplati dividende vlasnicima povlašćenih kumulativno-parcitipativnih akcija za 2020. godinu u iznosu od 659.053,75 KM u novcu, odnosno od 0,4322 KM do akciji. Ova dividenda isplaćena je iz akumulirane dobiti, prenosi indikator.ba.

Dividenda je isplaćena je vlasnicima povlašćenih kumulativno-parcipativnih akcija koji su taj status imali na dan 7. maj 2021. godine.

Skupština je za nezavisnog revizora izabrala kompaniju Deloitte doo Banja Luka.

Altima UK Value Investments Limited je 100-postotni vlasnik Banjalučke pivare.

(SB)