Politika 06.07.2016.

Banjalučka skupština usvojila rebalans budžeta

ČITANJE: 2 minute

Na sjednici Skupštine Grada, održanoj danas 6. jula, odbornici su usvojili rebalans budžeta Grada Banja Luka za 2016. godinu u iznosu od 138.960.000 KM, što je za 10,7 miliona KM odnosno 8,3 odsto više u odnosu na početni budžet za ovu godinu.

Prema riječima gradonačelnika Slobodana Gavranovića, osnova povećanja je raspodjela sredstava iz suficita budžeta koji je ostvaren u prošloj godini.

“Jedan dio sredstava odnosi se na knjiženje prihoda koji su ostvareni na osnovu izgrađene infrastrukutre od strane investitora koji su u međuvremenu realizovali izgradnju svojih objekata i u okviru toga sami preuzeli da riješe pitanje infrastrukture što je zapravo knjiženje te imovine na Grad, odnosno iznosa koje su trebali da plate što ukupno iznosi pet miliona KM “, naveo je gradonačelnik, objašnjavajući da je u preraspodjeli budžeta takođe bilo i nekoliko intervencija kod Centra za razvoj i unapređenje sela – podsticaji za razvoj poljoprivrede, vodovod Lusići i na području platoa Manjače do Donjih Kola, te intervencije u programima uređenja gradskog građevinskog zemljišta i zajedničke komunalne potrošnje.

On je potvrdio novinarima da je usvajanjem Odluke o donošenju izmjene dijela Regulacionog plana „Jug 3“, objekat koji je ranije bio predviđen u zoni OŠ „Branko Radičević“ neće biti na tom prostoru i praktično je u cijelosti prihvaćena inicijativa škole za izmjenom regulacionog plana oko škole.

Prijedlog odluke o dopuni Odluke o izvršenju Budžeta Grada Banja Luka za 2016. godinu, te prijedlozi izmjena i dopuna Programa zajedničke komunalne potrošnje i Programa uređenja građevinskog zemljišta za ovu godinu su usvojeni, kao i Prijedlog zaključka o izmjeni Programa korištenja sredstava od naknade za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2016. godini. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o poslovnim zgradama, poslovnim prostorijama i garažama u svojini Grada Banja Luka takođe je dobio podršku većine odbornika.

Odbornici su usvojili i prijedlog odluke o prenosu prava svojine na Republiku Srpsku – Vladu – Ministarstvo unutrašnjih poslova, na nepokretnostima označenim kao k.č.br. 722/34 – „vojni poligon“ i k.č.br. 722/37 – „vojni poligon“, upisanih u list nepokretnosti broj 1621/2 k.o. Kuljani, te set pitanja iz oblasti prostornog uređenja koje su bile u dnevnom redu 48. zasjedanja. Usvojena je i Odluka o dodjeli poslovnog prostora na korištenje Studentskom pozorištu i Lovačkom udruženju „Manjača“-Stričići.

Danas je Dragomir Keserović, dr nauka bezbjednosti i zaštite imenovan za načelnika Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu u Gradskoj upravi Grada, na vrijeme trajanja mandata Skupštine Grada Banja Luka.

(ATV)