Vijesti 08.06.2016.

Banjalučka „Toplana“ traži novi kredit, agonija privrednog gubitaša se nastavlja

ČITANJE: 2 minute

Ovaj novac „Toplana“ namjerava da iskoristi za gradnju dvije nove kotlovnice na drvnu sječku i izmiri dio trenutnih obaveza, koje po osnovu tekućeg poslovanja iznose čak 74 miliona maraka.

Očekuje se da rok otplate za višemilionski kredit bude 15 godina sa grejs periodom od četiri godine i kamatnom stopom od jedan odsto.

Direktor Mićo Milovanović je optimisitčan, ističući da je ovo mnogo povoljnija šansa, nego kredit Investiciono razvojne banke, o čemu se pričalo posljednjih mjeseci.

– Nadam se da će nam odobriti kredit, 20 miliona KM uložili bismo za nabavku novih kotlova i modenizaciju stare opreme, a preostalih 10 miliona KM za refinansiranje postojećih obaveza – kaže on.

„Toplana“ već otplaćuje 35 miliona KM kredita

Milovanović dodaje da će ako ova ovaj novac ne bude dovoljan, „Toplana“ uz pomoć Evropske banke tražiti još kredita od nekih komercijalnih banaka pod povoljnim kamatama i na duži vremenski period, te donatore.

Milovanović i dodao da „Toplana“ trenutno otplaćuje oko 35 miliona KM raznih kredita.

Preduzeće je po svim kreditima i emitovanim obveznicama založilo cjelokupnu imovinu, zemljište, objekte, opremu, distributivnu mrežu, pa i sva buduća potraživanja.

Samo kamate na neotplaćeni iznos kredita, na kraju prošle godine, iznosile su oko 8,7 miliona KM.

Mnogi zato ne gledaju blagonaklono na novo zaduženje „Toplane“, zamjerajući rukovodstvu što se, pored svega, iz gradskog budžeta mora izdvajati i novac za nabavku mazuta, kako potrošači ne bi ostali bez grijanja u jeku sezone.

Milovanović, s druge strane, ističe da „Toplani“ pridikuju ljudi koji nisu stručni, te da su za vrijeme njegovog mandata ostvarene uštede od 22 miliona KM.

– Smanjili smo gubitke vode u sistemu za deset puta, samim tim potrošnju mazuta, ali i broj zaposlenih – tvrdi on, napominjući da bi sa novim kotlovnicama potrošnja mazuta bila oko 5.000 tona godišnje, što je četiri puta manje nego sada.

Direktor očekuje otpis deset miliona duga

Milovanović očekuje od grada Banjaluka da otpiše „Toplani“ oko deset miliona KM za mazut, nabavljen od 2003. do 2005. godine.

– Kada bi „Toplana“ bila oslobođena starih obaveza, normativno uređena kao toplane u savremenim društvima, kada bismo zamijenili mazut kao energent i uz ovakve kreditne uslove, siguran sam da bismo bili na granici samoodrživosti – uvjerava on.

(blic.rs)