Vijesti 28.03.2016.

Banjalučki sud tužio “Elektrokrajinu”

ČITANJE: 3 minute
banjaluka sud
Osnovni sud u Banjaluci tužio je banjalučku “Elektrokrajinu” zato što pokušava da im naplati dug za utrošenu električnu energiju od oko 40.000 KM.

U podnesenoj tužbi Osnovni sud tvrdi da su potraživanja za isporučenu struju, u iznosu od 39.543 KM, zastarjela i da “Elektrokrajina” nema pravo na njihovu naplatu.

U Okružnom privrednom sudu u Banjaluci su za poslovni portal Capital.ba potvrdili da je Osnovni sud u Banjaluci polovinom januara ove godine podnio tužbu protiv “Elektrokrajine”.

Kontratužba

-Osnovni sud u Banjaluci je uz ovu tužbu podnio i prijedlog za određivanje privremene mjere obezbjeđenja kojom traži da se do pravosnažnosti presude, a u vezi sa dugom za isporučenu struju, po ispostavljenim računima, ‘Elektrokrajini’ zabrani preduzimanje mjere isključenja tužioca iz elektrosistema RS, te da u slučaju da je negdje struja već isključena, sud naredi tuženoj da u roku od 24 časa priključi brojilo tužioca- navedeno je u dopisu Okružnog privrednog suda Banjaluka.

U Osnovnom sudu u Banjaluci su potvrdili da je Pravobranilaštvo RS, kao zakonski zastupnik, u ime ovog suda podnijelo 13. januara 2016. tužbu protiv “Elektrokrajine” odnosno RJ “Elektrodistribucija” Banjaluka, radi utvrđenja zastarjelog potraživanja kamata na glavni dug i zaračunatih kamata na kamate za isporučenu električnu energiju, u ukupnoj vrijednosti od oko 39.000 KM. Istakli su i da je “Elektrokrajina” na njihovu tužbu uzvratila kontratužbom.

“Elektrokrajina” je dostavila odgovor na tužbu, u kojem je podnijela i protivtužbu protiv Osnovnog suda u Banjaluci, kojom traži da Okružni privredni sud obaveže Osnovni sud da im isplati dug po osnovu utrošene električne energije u ukupnom iznosu od 26.782 KM.

U “Elekrokrajini” tvrde da je dug Osnovnog suda u Banjaluci za isporučenu struju na kraju februara ove godine iznosio 47.431 KM. Istakli su i da su u prethodnom periodu redovno slali opomene pred isključenje sudu, po osnovu dospjelog duga. I ministar ignoriše dug “Početkom ovog mjeseca ‘Elektrokrajina’ se obratila i Ministarstvu pravde RS imajući u vidu da se računi za električnu energiju prosljeđuju Ministarstvu na plaćanje, uz poziv da se dug izmiri u roku od 15 dana.

Ministarstvo, međutim, nije dostavilo nikakav odgovor niti platilo dug Osnovnog suda”, naglasili su u ovom preduzeću. Istakli su da, uvažavajući značaj institucije Osnovnog suda i normalnog odvijanja procesa rada u sudu, a imajući u vidu i tešku materijalnu situaciju koja je uzrokovala i štrajk administrativnog osoblja, nisu primjenjivali restriktivne mjere obustave isporuke električne energije.

Nakon što je Osnovni sud u Banjaluci podnio tužbu radi utvrđenja zastarjelosti dugovanja, “Elektrokrajina” Okružnom privrednom sudu dostavila odgovor na tužbu, osporavajući je kao neosnovanu.

-Ta tužba je neosnovana jer dug postoji, a sud nikada nije podnio prigovor na iznos duga naznačen na računu za utrošenu električnu energiju, čime se smatra da je saglasan sa utvrđenim iznosom na računu. Istovremeno, ‘Elektrokrajina’ je podnijela protivtužbu protiv Osnovnog suda u Banjaluci radi naplate duga za utrošenu električnu energiju- kazali su u “Elektrokrajini”.

Dodali su da će, poučena ovim iskustvom, “Elektrokrajina” u narednom periodu isključivati sa mreže sve institucije koja imaju dospjeli dug za električnu energiju, u skladu sa Opštim uslovima za isporuku i snabdijevanje električne energije.

(NN)