Vijesti 28.04.2016.

Banjaluka: Amfiteatar i garaža niču na zelenoj površini

ČITANJE: 1 minuta
amfiteatar i garaza
Nacrtom regulacionog plana kod Elektrotehničkog fakulteta predviđena je gradnja amfiteatra sa 300 mjesta i garaže za parkiranje. Time će postojeća zelena površina na tom prostoru ostati samo u procentu od 20 odsto.

Javna raspravu o ovom nacrtu regulacionog plana održana je juče, a bila je slaba zainteresovanost građana. Inicijativu za izmjenu plana pokrenuo je ETF, a ova površina je dijelom javna i dijelom privatno vlasništvo. Prilikom izrade regulacionog plana konsultovan je i Zavod za zaštitu kulturnoistorijskog nasljeđa. Centar za životnu sredinu podnio je nekoliko primjedaba na nacrt plana.

”Prijedlog je bio da namjena tog prostora bude parkovska površina za studente opremljenja urbanim mobilijarom i da se ne ide na to da svaka zelena površina koja je slobodna ostavi maksimalnih 20 odsto zelenila već da se ide na primjere dobre prakse iz Evrope. Druga primjedba bila je na pješački prilaz, koji prvobitno nije bio definisan, a treća na parking prostor za zaposlene i pojedince”, rekla je Jelena Brkić iz Centra.

Ovaj regulacioni plan obuhvata prostor između ulica Bulevar cara Dušana, Omladinske, Radoja Domanovića, Branka Morače, Patre, Teodora Kolokotronisa i lijeve obale Vrbasa.

(Nezavisne)