Vijesti 12.02.2016.

Banjaluka: Biografije i prijedlozi programa kandidata za rektora

ČITANJE: 1 minuta
rektori
Na sastanku Komisija za provođenje konkursnog postupka za izbor rektora Univerziteta u Banjoj Luci utvrđeno je da se na konkurs prijavilo pet kandidata.

Na web stranici Univerziteta u Banjaluci objavljene su biografije i prijedlozi programa rada kandidata.

1. Dr Vaso Bojanić, redovni profesor Univerziteta u Banjoj Luci

Biografija

Prijedlog programa rada

2. Dr Rajko Gnjato, redovni profesor Univerziteta u Banjoj Luci

Biografija

Prijedlog programa rada

3. Dr Novak Kondić, redovni profesor Univerziteta u Banjoj Luci

Biografija

Prijedlog programa rada

4. Dr Milan Mataruga, redovni profesor Univerziteta u Banjoj Luci

Biografija

Prijedlog programa rada

5. Dr Vitomir Popović, redovni profesor Univerziteta u Banjoj Luci

Biografija

Prijedlog programa rada

Prijave svih pet kandidata su blagovremene i potpune, te se upućuju Senatu na dalje postupanje.

Biografije i prijedlog programa rada koje su kandidati za rektora dostavili uz ostalu dokumentaciju možete preuzeti na linkovima. Prijave je Komisija uputila dalje Senatu Univerziteta.

(ATV)