Politika 24.12.2016.

Banjaluka: Budžet veći u odnosu na Nacrt

ČITANJE: 3 minute

Prijedlog budžeta grada za 2017. je veći u odnosu na Nacrt i iznosi 130.749.000 KM. Nacrtom je planirano 128.48 miliona.

U Odjeljenju za finansije su istakli da su prijedlozi i mišljenja koji su bili realni i mogući, a koji su dostavljeni Odjeljenju nakon javnih rasprava i prezentacije Nacrta, uvršteni u sam Prijedlog.

Ministarstvo finansija je dalo preporuku da se planirani iznosi indirektnih poreza prikupljenih preko UIO koriguju i da se transferi od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite planiraju na nivou plana za 2016. godinu. U Prijedlogu budžeta su zato prihodi od indirektnih poreza smanjeni za 1 milion. Transferi od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite su planirani u iznosu od 3,48 miliona KM, koliko su iznosili u 2016. godini.

U Prijedlogu je plan neporeskih prihoda povećan za 850.000 KM i to tako što je izmijenjen plan, pa je prihod od zemljišne rente za 0,5 miliona KM veći u odnosu na Nacrt, kao i naknada za uređenje građevinskog zemljišta. Plan naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa je umanjen za 0,5 miliona KM u odnosu na Nacrt, dok je plan prihoda od gradskih administrativnih taksi veći za 300.000 KM u odnosu na Nacrt.

U Prijedlogu u odnosu na Nacrt uvrštena su i sredstva donacije koja se očekuje sa višeg nivoa vlasti u iznosu od 1 milion KM, a koja bi se u narednoj godini trebala realizovati za izgradnju vrtića.

Odborinik SDS-a Aleksandar Petković je na Komisiji za budžet i finansije rekao da je loše što odbornici pred sobom imaju tako kratak period za proučavanje materijala za narednu Skupštinu, posebno jer je riječ o vrlo važnim pitanjima, posebno pitanje budžeta.

Na ovoj Komisiji je rečeno da, prema informacijama iz Ministarstva finansija, sredstva za Crno vrelo ipak neće biti doznačena do kraja 2016. godine. Odbornik NDP-a Dragan Talić je istakao da Grad mora da vodi računa gdje će naći sredstva za Crno vrelo, tačnije 2 miliona KM, ukoliko se dogodi da u prvom kvartalu iduće godine Vlada ne doznači taj novac. On je, takođe napomenuo, da je potrebno da se više vodi računa i povede bolja kontrola utroška sredstava za ovakve projekte te da se grad mora „domaćinski odnositi prema sredstvima koja ulaže“.

– Imamo li mi takođe sredstva sa kojima ćemo intervenisati ako u januaru grijanje dođe u pitanje? Mislim da o tim stvarima moramo voditi više računa. Ipak, smatram, kada prođe prvi kvartal i kada nova Odjeljenja zažive, da ćemo imati jasniji kurs i da će to funkcionisati bolje – kazao je Dragan Talić.

komisija_budzet

Do rebalansa budžeta će najvjerovatnije doći, posebno ako u toku godine bude riješeno refinansiranje postojećih kreditnih obaveza čime bi se stvorio prostor za ulaganja u iznosu od 10 miliona na godišnjem nivou.

Pominjući problematiku Centra za razvoj i unapređenje sela Petković je napomenuo da je potrebno da Grad „dobro pazi gdje će i kome će se davati subvencije“.

Odbornik SNSD-a Momčilo Antonić je kazao da je trebalo biti više reda u radu Centra za selo.

– Imali smo situacije da je neko dobio podsticaj da, recimo, kupi traktor i da je za to kao pravdanje dostavljao samo fiskalni račun. Tako nešto ne može biti dovoljno – rekao je on.

Stojan Vukajlović iz Kluba odbornika DNS-a je istakao da je vrlo važno da u tom slučaju pravna regulativa bude jasna.- Mi smo ispred DNS-a imali dosta prijedloga na budžet i dio je zaista uvažen. Drago mi je, između ostalog, da smo dobili veća sredstva za mjesne zajednice – dodao je on.

Kritika je bilo i na rad javnih preduzeća, gdje se gotovo svi odbornici slažu da su na tom polju potrebne velike promjene da bi Grad došao u fazu u kojoj bi ta preduzeća postala profitabilna ili bar samoodrživa.

Odbornik PDP-a Zoran Talić je najavio da će njegov Klub dostaviti svoje amandmane do ponedjeljka ujutro, pred sjednicu Skupštine i da će ih „biti mnogo“.

Oznake: Zoran Talić