Vijesti 29.10.2017.

Banjaluka dobija program razvoja sporta za period 2018-2022. godine

ČITANJE: 3 minute

Ulaganje u razvoj mladih sportista, podrška uključivanju u sport što većeg broja djece i omladine i njegova dostupnost, te ostvarivanje i vrednovanje vrhunskih sportskih rezultata, strateški su prioriteti Programa razvoja sporta Grada Banja Luka za period 2018-2022. godine.

Naime, Banja Luka bi uskoro trebalo da dobije novi program razvoja sporta u gradu za navedeni period, a ovaj dokument naći će se pred odbornicima Skupštine grada Banja Luka na narednoj, 16. sjednici, koja će biti održana 30. oktobra.

U nadležnom Odjeljenju za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport, kažu da je donošenje Programa razvoja sporta Grada Banja Luka za period 2018-2022. godine zakonska obaveza koja je definisana Zakonom o sportu.

“U skladu sa svojim ovlašćenjima, Grad Banja Luka pokušava da ovim Programom uredi oblast sporta na svojoj teritoriji. Jedan od najvažnijih dijelova programa jeste novi način sufinansiranja programskih aktivnosti sportskih organizacija kroz osnovni, posebni i dopunski program finansiranja. Vrednovanje sportskih rezultata u skladu sa navedenim programom prate novi kriterijumi i bodovanje radi klasifikacije sportskih organizacija unutar kategorisanih sportova, koji su razrađeni na način da u velikoj mjeri budu jednaki za sve sportske organizacije koje se bave organizovanim takmičarskim sportom. Takođe, vrednovanje sportskih rezultata kroz navedene programe vršiće se i u sportskim organizacijama lica sa invaliditetom “, navode u nadležnom Odjeljenju.

Važan dio Programa, kojim će se realizovati drugi strateški prioritet, jeste projekat ”Sport dostupan djeci” u okviru kojeg će Gradska uprava sufinansirati članarine za 638 sportista u nižim uzrasnim kategorijama u sportovima prve i druge kategorije, a sve sa ciljem uključivanja što većeg broja djece u sportske aktivnosti. Poseban cilj Gradske uprave jeste da, u izlaznoj godini Programa, ovim projekatom bude obuhvaćeno oko 1.500 dječaka i djevojčica koji su uključeni u sistem sporta.

Takođe, u okviru ovog strateškog prioriteta, važan segment je i školski sport gdje Gradska uprava daje pun doprinos organizaciji Malih olimpijskih igara Republike Srpske i jedina je jedinica lokalne samouprave koja organizuje liga takmičenja na gradskom nivou za sve osnovne i srednje škole u odbojci, košarci, rukometu, malom fudbalu, atletici i gimnastici. Od ove školske godine, Gradska uprava, takođe, jedina je u Republici Srpkoj koja će organizovati liga takmičenje osnovnih škola u šahu kroz sistem takmičenja Malih olimpijskih igara Republike Srpske.

Novina predviđena ovim Programom je da se, po prvi put u Banjoj Luci, propisuje kategorizacija sportista koja ima za cilj vrednovanje sportskih rezultata radi dodjele stipendija kategorisanim sportistima, jer se kroz sistemska rješenja želi dati puna podrška sportistima i njihovom daljem usavršavanju.

Bitno je napomenuti i ostale dijelove organizacije sporta koji su obuhvaćeni Programom, a doprinijeće uređenju sistema sporta u gradu, to su: sportska takmičenja i manifestacije od posebnog značaja za grad; uvođenje informacionog sistema radi umrežavanja sportskih organizacija koje se bave organizovanim takmičarskim sportom; žene u sportu; kontinuirana obuka i obrazovanje u sportu; mediji i sport; problemi organizacije i finansiranja sporta.

Inače, sve dijelove programa prate opšti i posebni ciljevi koji će se ugraditi u akcioni plan realizacije Programa razvoja sporta Grada Banja Luka za period 2018-2022. godina. Akcionim planom će biti defninsani aktivnosti, mjere, zadaci, odgovorna institucija i partneri, rokovi aktivnosti i resursi, a plan bi trebalo da se donese u roku od 90 dana od dana usvajanja Programa.

(ATV)