Vijesti 19.01.2016.

Banjaluka: Elektronske članske karte u Narodnoj biblioteci

ČITANJE: 3 minute
biblioteka
Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske (NUBRS) ponudila je nove, elektronske bibliotečke članske karte za svoje korisnike, što će uveliko ubrzati rad i olakšati uvid u sve aktivnosti korisnika.

Kako je za “Glas Srpske” ispričala direktor NUBRS Ljilja Petrović, riječ je o potpuno novom dizajnu i formatu, a u službi obimnih projmena koje biblioteka realizuje na polju elektronske obrade knjižnog fonda i automatizacije pozajmice knjiga.

– Korisnik u svakom trenutku može da dobije uvid da li se knjiga nalazi u fondu, da li je na raspolaganju i, ukoliko nije, kada će biti dostupna, a imaće i mogućnost rezervacije – pojasnila je Petrovićeva.

Korisnici će biti obaviješteni o isteku pozajmice, a na zahtjev, moći će i da dobiju listu (istorijat) pozajmljenih knjiga.

– Dakle, nema više kartica knjiga, kartica čitaoca, nema upisivanja datuma vraćanja, potpisivanja, dovoljno je da korisnik sa sobom ponese člansku karticu i da izabere knjige. Ovakav sistem je brži, efikasniji, jednostavniji i ekonomičniji – naglasila je Petrovićeva i dodala da su ispisi na članskoj kartici mogući i na ćirilici i na latinici.

Student Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjaluci na Odsjeku za srpski jezik i književnost David Bijelić oduševljen je ovim potezom NUBRS.

– Uvođenje elektronskih članskih kartica, ali i uvid u stanje dostupnih knjiga u biblioteci, mnogo će nam olakšati pozajmljivanje knjige, a naročito stručne literature, koja je u malom broju dostupna korisnicima. Prije smo gubili mnogo vremena tragajući za potrebnim knjigama, a sada jednim klikom mišem možemo da vidimo da li je željena knjiga dostupna. Naročito me obradovala činjenica da knjige možemo rezervisati – rekao nam je Bijelić.

– Formiranjem autonomnog jedinstvenog bibliotečko-informacionog sistema Republike Srpske, uključenog u regionalnu bibliotečko-informacionu mrežu COBISS.NET, NUBRS – podsjetila je Ljilja Petrović – omogućila je umrežavanje 34 biblioteke RS i izgradnju uzajamnog elektronskog kataloga biblioteka RS.

– Na taj način korisnicima je omogućeno da putem interneta pretražuju kataloge biblioteka Republike Srpske i pronalaze informacije o građi – napomenula je ona.

– Rad NUBRS – dodaje Petrovićeva – koncipiran je tako da svojim korisnicima pruža nivo usluga najvišeg kvaliteta, a što se, uvođenjem u rad programske opreme COBISS3/pozajmica, potvrđuje i u 2016. godini.

– Ova programska oprema omogućava izradu parametra pozajmice, evidenciju članova, pozajmicu građe, pretraživanje u lokalnom katalogu i uvid u stanje fonda, vraćanje građe, produženje roka pozajmice i promjenu datuma vraćanja, rezervaciju građe, izradu opomena, blagajničko poslovanje, prezentaciju ispisa za potrebe pozajmice u segmentu COBISS3/ispisi, praktičan rad i zapisnik o pozajmici – zaključila je Petrovićeva.

Novine
Posebna novina je što članska karta važi godinu od dana upisa, a ne kalendarsku godinu, kako je to do sada bio slučaj. Lični podaci korisnika se čuvaju dvije godine, ukoliko u međuvremenu ne dođe do produženja članstva.

Cijene
Informativno pozajmno odjeljenje (IPO)

*Građani, studenti i srednjoškolci – 20 KM

*Fizička lica, strani državljani – 30 KM

* Penzioneri – 10 KM

* Invalidi rata od 1. do 10. grupe – 10 KM

Odjeljenje studijskih čitaonica

* Sedmična članarina – 10 KM

* Mjesečna članarina – 20 KM

* Godišnja članarina – 40 KM

* Učlanjenje u IPO i čitaonicu – 50 KM

(Glas)