Vijesti 02.09.2016.

Banjaluka: Generalno uređenje fakulteta i Doma zdravlja

ČITANJE: 1 minuta

U sklopu projekta Energetske efikasnosti koji realizuje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologju RS planirana je obnova banjalučkog Prirodno-matematičog fakulteta i Doma zdravlja.

Objekat Prirodno-matematičog fakulteta u Banjaluci izgrađen je 1930.godine, a dograđen 1930 – 1940.godine.

Konstrukcija vanjskog omotača je karakteristična za period izgradnje i nema dodatne termičke izolacije ni na jednom dijelu.

Prozori su drveni, dvostruki sa jednostrukim zastakljenjem u jako lošem stanju (pukotine, naprsline, neispravni mehanizmi, velika infiltracija vazduha i dr).

Sistem grijanja je centralni, sa zastarjelim kotlovima sa ručnom regulacijom i ugljem kao energentom.

Ni jedno grijno tijelo (radijator) nije snabdjeven termostatskim radijatorskim setom za decentralizovanu regulaciju temperature vazduha u prostoru.

Na objektu je planirana izrada termičke izolacije vanjskog omotača, zamjena postojećih fasadnih prozora i vrata novim, rekonstrukciju sistema grijanja koja podrazumjeva zamjenu postojećih kotlova novim kotlovima na pelet (sječku), ugradnja termoregulacionih ventila na grijnim tijelima, zamjenu postojećih cirkulacionih pumpi novim, frekventno regulisanim, pumpama, revitalizacija postojećeg sistema rasvjete ugradnjom odgovarajućih LED sijalica.

Tokom rekonstrukcije objekta Doma zdravlja planirana je izrada izrada termičke izolacije fasadnih zidova, izrada termičke izolacije i hidroizolacije ravnih krovova, zamjena postojećih fasadnih drvenih prozora i vrata novim, zamjena postojećih cirkulacionih pumpi novim frekventno regulisanim, ugradnja termoregulacionih ventila na grijnim tijelima.

Planirana je i revitalizacija postojećeg sistema rasvjete ugradnjom odgovarajuće LED rasvjete.

(Nezavisne)