Vijesti 31.01.2016.

Banjaluka: Građani najaktivniji u Verićima i Lazarevu

ČITANJE: 2 minute
verici
Prema podacima Gradske uprave grada Banjaluka, u svim mjesnim zajednicama prošle godine održano je ukupno 212 sjednica savjeta, na kojima je razmatrano 629 tačaka dnevnog reda, a najaktivniji za rješavanje problema bili su građani u MZ Verići, Lazarevo I i Lazarevo II.

U njima je održano 11, odnosno po 10 sjednica savjeta, a to su ujedno i mjesne zajednice koje su bile najaktivnije i u 2014. godini.

-U mjesnim zajednicama Pobrđe i Rosulje održano je po sedam sjednica, MZ Česma i Petrićevac po šest, u Dragočaju, Borkovićima, Karanovcu i Ljubačevu po pet sjednica savjeta- rekao je Milenko Šajić, portparol Gradske uprave.

Kada su u pitanju zborovi građana, prošle godine ih je održano devet, a na njima su razmatrane 24 tačke dnevnog reda.

-U 2015. godini održano je devet zborova građana i to u mjesnim zajednicama Bistrica, Bronzani Majdan, Centar II, Rosulje (2), Paprikovac, Goleši, Srpske Toplice i Česma- dodao je Šajić.

U Savjetu MZ Lazarevo I kažu da je zainteresovanost građana na nekom srednjem nivou, ali da su oni glavni pokretači aktivnosti.

-Projekti koje je organizovao Savjet, odnosno ono što nije išlo preko Gradske uprave realizovano je sto odsto. Što se tiče aktivnosti građana, ona je na nekom srednjem nivou i ponekad se javljaju podnoseći zahtjeve’- rekao je Obrenko Slavnić, predsjednik Savjeta MZ Lazarevo I, dodajući da su aktivni i u vezi sa pitanjem humanitarnih akcija, obilježavanja slave MZ i drugih projekata.

Zahvaljući angažovanju mještana Verića, rješavaju se neki od problema u ovoj MZ.

-Ne bi bilo ni jedan odsto problema riješeno da nije bilo volje i želje za njihovim rješavanjem- kaže Slaviša Vučkovac, predsjednik Savjeta MZ, dodajući da se pri tome drže prioriteta, a koji su u ovoj godini nastavak radova na vodovodu, sanacija rasvjete i Društvenog doma.

Zborovi građana i Savjeti MZ razmatrali su pitanja koja se odnose na izgradnju i održavanje objekata komunalne infrastrukture, održavanje i modernizaciju gradskih saobraćajnica, trotoara i trgova, održavanje i izgradnju puteva, vodovodne mreže, fekalne i oborinske kanalizacije, javne rasvjete, sanaciju i modernizaciju niskonaponske mreže, sportskih terena, ambulanti porodične medicine, vrtića, dječjih igrališta i osnovnih škola.

(NN)