Biznis 04.06.2019.

BANJALUKA NUDI REPROGRAME VELIKIM DUŽNICIMA Odgođeno plaćanje za dugove “Boske” stare 20 godina

ČITANJE: 3 minute

Grad Banjaluka planira da robnoj kući “Boska” omogući odgođenu otplatu duga od 1,08 milion KM za trajnu rentu, komunalnu naknadu te kamate koje su se zbog neplaćanja nakupile.

Dug bi trebao biti isplaćen u 84 jednake mjesečne rate. Pojedini neplaćeni računi su stari više od 20 godina, a odluku o odobravanju ovakvog načina otplate trebali bi razmatrati odbornici Skupštine grada na zasjedanju 12. juna.

Prema predloženoj odluci, RK “Boska” je po osnovu naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta, odnosno trajnu rentu od 1. januara 1998. do 16.maja 2003. godine dužna Gradu Banjaluka 369.413 KM, te za nakupljenju kamatu za taj isti period skoro identičan iznos – 383.460 KM.

Kada je u pitanju komunalna naknada obuhvaćeni su iscjepkani periodi između 2002. i 2018. godine. U njima je RK “Boska” akumulirala neplaćene obaveze po ovom osnovu u iznosu od 204.069 KM. Na tu sumu je uračunata i kamata od 508.200 KM, i to samo za periode od 2002 do 2013.

– Kamata na glavni dug po osnovu komunalne naknade za 2017. i 2018. nije obračunata, a RK “Boska” je izrazila spremnost da i taj dug plati kroz reprogram, kako bi se izbjegli troškovi sudskog postupka –navedeno je u obrazloženju ove odluke.

Takođe je navedeno da se “Boska” obavezuje da uredno plaća dospjele rate i tekuće obaveze po osnovu komunalne naknade te da u slučaju neplaćanja tri dospjele rate i/ili neplaćanja tekućih obaveza Grad pokreće prinudnu naplatu.

Načelnik Odjeljenja za finansije Božana Šljivar je rekla da je ovo jedini način da Grad naplati dugovanja.

– Ne bih komentarisala kako su oni nastali i šta je bilo prije. Mi sada pratimo tekuću naplatu, a ono što je nastalo iz prethodnog perioda i tamo gdje se to toliko nagomilalo ide  kroz reprogram. Radi se o akciji koju je pokrenuo Grad i koja se neće odnositi samo na RK “Bosku” već na sve dužnike. Trenutno pregovaramo sa 7 preduzeća koja imaju značajne dugove kako bi i sa njima napravili reprograme –rekla je Šljivar.

Nije željela da kaže o kojim firmama je riječ uz obrazloženje da su pregovori s njima još u toku.

– Ono što je najbitnije je da se tekuće obaveze izvršavaju, da se one ne gomilaju i da o tome Grad vodi računa. Ovo je rješavanje nekih stvari iz prošlosti na jedni mogući način i bolje je da bilo šta naplatimo nego da sve propadne – navela je ona i napomenula da je na sličan način riješen problem dugova sa Univerzitetskim kliničkim centrom RS, te sa preduzećem “Jelšingrad”.

Kada je u pitanju ovaj slučaj, te odluka koju će razmatrati odbornici na idućem zasjednju, Šljivarova je rekla da se radi o uslovima koje je Grad „ispregovarao“ sa RK “Boska”.

– Ne vrijedi da napravimo druge uslove ako taj subjekat ne može da ih ispuni i onda imamo slučaj da se dogovoreno ne poštuje. Ukoliko ova odluka dobije podršku odbornika, onda potpisujemo ugovor koji postaje obavezujući. Ukoliko ga druga strana ne ispoštuje, kompeltan dug dospijeva na naplatu. Cilj je da kroz ovakve sporazume dođemo do kompromisa sa dužnicima i da Grad ostvari prihode – navela je ona.

Otpis nenaplativih dugova

Da Grad ima dugova koje nikada neće moći naplatiti i koje će morati otpisati potvrđuje i dodatna odluka, koju će takođe razmatrati odbornici na istom zasjedenju.

Radi se o otpisu više od dva miliona KM nenaplativih potraživanja preduzeća koja su u međuvremenu otišla u stečaj i izbrisana su iz sudskih registara, a koja su, između ostalog, ostala dužna Gradu po osnovu komunalne naknade te naknade za trajno korišćenje gradskog građevinskog zemljišta (trajna renta) te troškove refundacije PDV-a.

Odluke ovakvog tipa su često dio dnevnog reda Skupštine grada.

(Stpskainfo)