Vijesti 12.04.2016.

Banjaluka otplaćuje 30 kredita!

ČITANJE: 4 minute
banjaluka
Tokom ove godine, grad Banjaluka ima mogućnost realizacije novih kratkoročnih zaduženja, ali o novim dugoročnim zaduženjima još ne može ni da razmišlja.

Ostatak duga grada po osnovu zaključenih ugovora o kreditu na dan 31. decembra 2015. godine iznosi 135.477.240 KM, od čega se 109.523.414 KM odnosi na glavnicu uzetih kredita, a 25.953.826,20 KM na kamatu na ostatak duga, stoji u infomaciji Odjeljenja za finansije o kreditnom zaduženju grada, piše Press.

Pad redovnih prihoda vuče se iz 2013. i 2014. godine. Grad je prešao procenat zakonskog ograničenja od 18 odsto redovnih prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini i bez realizacije novih dugoročnih zaduženja. Smanjenje redovnih prihoda uslovilo je smanjenje osnovice za obračun procenta zaduženosti, u skladu sa članom 59 Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama RS, zbog čega grad nije bio u mogućnosti da se u toku 2015. godine dugoročno zadužuje.

“Izborni budžet”

Iako je prošle godine zabilježen rast redovnih prihoda, procenat zaduženja i dalje prelazi prag zakonskog ograničenja. Prema nekim procjenama, s obzirom na to da je ta mogućnost otvorena, grad će ući u nova kratkoročna zaduženja i na taj način, kako su ocjenjivali neki odbornici, krpiti rupe u budžetu.

Za sada grad vrši otplatu 30 kredita (28 dugoročnih i dva kratkoročna) dok je jedan dugoročni kredit u fazi povlačenja. Većina kredita je uzeta kod domaćih banaka. Ove godine ukupno zaduženje grada veće je od budžeta za 2016. godinu, koji iznosi 128.270.000 KM.

Odbornici opozicije su upozoravali da je budžet za 2016. nerealan i da je teško da će biti ostvaren. Odbornik Vladimir Mirošljević iz Kluba NDP-PDP je na sjednicama Skupštine grada isticao da smatra da grad neće uspjeti da prikupi dovoljno novca zato što je ova godina izborna, pa je i sam budžet ocijenio kao izborni – “spreman za kampanju”.

“Prihod od PDV-a je 39 miliona KM i umanjen je za devet odsto u odnosu na isti period lani. To vam je odraz ekonomskog stanja građana i njihove kupovne moći. Znači, to vodi ka daljem siromaštvu i jednostavno neće moći doći do ubiranja poreza. I oni su svjesni da tako mora biti”, ocijenio je Mirošljević.

Nije poznato da li će grad ulaziti u nove kratkoročne kredite, mada imaju planove kako da u ovoj godini napune budžet. Štednja je naređena svim odjeljenjima i institucijama grada.

“Ove godine, da bi “utjerao” nešto novca u budžet, grad će prodati 500 garaža, gdje očekuju prihod od 1,5 miliona KM. Od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS će dobiti 3,4 miliona KM za socijalne potrebe grada Banjaluke. Takođe su iz programa javnih investicija planirali da dobiju dva miliona KM koje će upotrijebiti za izgradnju vodovoda “Crno vrelo”, kazao je Mirošljević.

Vađenje na poplave

Ni odbornica NDP-a Mirna Savić Banjac nije uvjerena u realnost planiranog budžeta.

” Lažni optimizam je u nadi da će Ministarstvo finansija RS, ipak, izdati saglasnost za novo zaduženje, iako su svi dozvoljeni limiti probijeni i to u najmanjem iznosu do 10 miliona KM. To će biti najvjerovatnije provučeno kao potreba za sanaciju štete nastale od poplava, jer se taj iznos ne računa u dozvoljene limite”, objašnjava ona.

Kriza je u zemlji evidentna, pa o zlatnoj 2008. više ne može ni da se mašta. A da li će predstavnici grada neke goruće probleme u izbornoj godini rješavati i putem novih kratkoročnih zaduženja ostaje da se vidi.
Izmjena zakona dozvolila novi dug

Prema Zakonu o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske, jedinica lokalne samouprave može se dugoročno zadužiti samo ako u periodu stvaranja duga ukupan iznos koji dospijeva za otplatu u bilo kojoj narednoj godini nije veći od 18 odsto iznosa njenih redovnih prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini.

Ipak, zakon je dobio dopunu, kojom se iz ograničenja izuzima dug nastao po osnovu kreditnog zaduženja za finansiranje sanacije štete iz Jedinstvenog registra štete propisanog Zakonom o fondu solidarnosti za obnovu RS, koji se finansira iz ovih sredstava. Zato se grad mogao prošle godine zadužiti kod Svjetske banke, za finansiranje hitnog oporavka od poplava.

(Pressrs.ba)