Vijesti 11.04.2016.

Banjaluka: Poplave odnijele i strateške projekte za grad

ČITANJE: 2 minute
poplave
Od ukupno 112 projekata koji su obuhvaćeni Strategijom razvoja grada u periodu od 2007. do 2019. godine, zaključno sa 2015. godinom, realizovano je 25 projekata, 70 realizacija je u toku, dok 17 projekata nije zaživjelo.

Prema ovom izvještaju, koji će se u četvrtak naći pred odbornicima, na uslove realizacije uticalo je nekoliko faktora koji su uslovili pad privredne aktivnosti, a najveći gubitak ovih sredstava prouzrokovale su poplave 2014. One su napravile štetu od 74 miliona KM, a sredstva za realizaciju ove strategije preusmjerena su na hitne sanacije štete i zaštitu od poplava.

Pored toga, ovom strategijom je planirano da značajan izvor finansiranja budu pretpristupni fondovi Evropske unije, uz čiju je pomoć realizovan mali broj projekata jer su BiH zbog sporijeg napredovanja u procesu evrointegracija bila dostupna samo sredstva iz prve dvije komponente IPA fondova.

-I pored toga, za projekat ‘Remodelacija i revitalizacija tvrđave Kastel’ 2012. godine obezbijeđena je donacija od 2,5 miliona evra,  a 2013. 1,13 miliona evra iz IPA fonda. Projekat ‘Gradski sistem vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda u gradu Banjaluka’ finansiran je iz: kreditnih sredstva K1LU banke u iznosu od 19.558.300 KM, grantom njemačke vlade u iznosu od 7.823.320 KM, grantom iz 1RA fonda u iznosu od 8.654.220 KM i budžetskim sredstvima od 1.173.498 KM. Projekat ‘Promocija grada Banjaluka kao poslovnog partnera’ finansiran je od stane USAID-a- navodi se u ovom izvještaju.

Još jedna prepreka pri realizaciji projekata je činjenica da su mnogi finansijski značajni projekti trebalo da budu finansirani kroz javno-privatno partnerstvo, međutim privatni partneri nisu iskazali dovoljan interes.

-Dosadašnji stepen realizacije projekata sa procentom realizacije od 85%, u kontekstu utvrđenog planskog perioda, mogao bi se ocijeniti kao relativno zadovoljavajući- navodi se u izvještaju.

Đorđe Umićević, odbornik SDS-a, smatra da je malo ukupno realizovanih projekata, te da se poplave ne mogu uzeti u obzir kao značajno opravdanje s obzirom na to da iako je strategija produžena, ona datira od 2007. godine, dok su poplave bile 2014.

-Broj realizovanih projekata je u zlatnoj sredini, vrlo je ambiciozno napisana strategija, ali su se desile nepredviđene situacije. Iskreno se nadam da će u dogledno vrijeme biti realizovano još projekata i da će realizacija krenuti uzlaznom putanjom- kazao je  Nenad Šibarević, odbornik DNS-a u Skupštini grada.

Prema strateškom cilju koji podrazumijeva održivi razvoj i veću efikasnost u upravljanju resursima od 36 projekata, zaključno sa 2015. godinom realizovano je devet, a u toku je realizacija aktivnosti u okviru njih 25.

-Strateški cilj diverzifikovana ekonomska struktura odnosi se na širenje ekonomskih aktivnosti u skladu sa prostornom raspoloživosti prirodnih resursa za rast i razvoj privrede. Do kraja 2015. godine realizovano je sedam projekata, a od preostalih 20 projekata u toku je realizacija aktivnosti u okviru njih 17- stoji u izvještaju.

(Nezavisne novine)