Vijesti 11.08.2016.

Banjaluka: Radnici bez plana prekopavaju ulice

ČITANJE: 2 minute

Gradska uprava Banjaluka nema izrađenu kartu instalacija koje prolaze ispod asfalta, što stvara velike probleme kod radova na infrastrukturi.

Da je to tako, potvrđuje i primjer izgradnje kanalizacije u Ulici Slobodana Jovanovića u naselju Nova Varoš.

Radnici su kopali pored saobraćajnice gdje je trebalo da postave kanalizacionu mrežu, ali se ispostavilo da je na toj dubini već postavljana neka mreža.

prokopavanje ulice1

Zbog “iznenadnih cijevi”, na terenu su bili i radnici “Toplane”, koji su utvdili da instalacije nisu njihove, nego da je riječ o cijevima za telekomunikacije.

– S obzirom na veliki broj instalacija koje su pronađene na tom mjestu, nije se moglo uraditi podbušivanje, nego je urađen klasičan prekop saobraćajnice – pojasnili su u Odjeljenju za komunalne i stambene poslove i poslove saobraćaja.

Da bi se radovi okončali, potrebno je izvaditi dio cijevi koje smetaju, postaviti posljednji krak kanalizacione mreže, te vratiti sporne instalacije.

Prema riječima Zorana Novakovića, načelnika resornog odjeljenja, na projekat su čekali godinu dana. Bez obzira na novonastalu situaciju, tvrdi da je projekat dobro urađan, te da projektanti nisu mogli da znaju da će zbog cijevi nastati problem.

– Zbog nedostatka katastra instalacija ne može se znati na šta će se naići kada se počne sa prekopavanjem. Činjenica je da izrada takvog katastra zahtjeva mnogo novca, ali njime bi se spriječile situacije kakve sada imamo sa radovima u Novoj Varoši – navodi Novaković.

Ističe da neplanirano izmještanje telekomunikacijskih cijevi neće dodatno da košta, ali priznaje da bi zbog nepredviđenih radova moglo doći do probijanja roka.

prokopavanje ulice2

– Bitno je da će radovi biti kvalitetno urađeni, a da li će i za koliko rok biti probijen, sada ne znamo, jer čekamo na izvođače koji treba da izmjeste cijevi – pojašnjava Novaković.

Izgradnjom oborinske kanalizacije u Novoj Varoši, u dužnini od 708 metara, obuhvaćen je dio zapadnog tranzita

– Ulica Krajiških brigada i kompletna ulica Slobodana Jovanovića do spoja na postojeći kolektor u Ulici Pave Radana. Na taj način, trebalo bi da bude riješen dugogodišnji problem plavljenja kuća izgrađenih neposredno uz zapadni tranzit i kod pasarele. Radovi, za koje je zaduženo preduzeće “Građenje Đurić”, koštaju 212.272 KM i prvobitno je bilo planirano da budu završeni do druge polovine ovog mjeseca.

Planovi

Rebalansom ovogodišnjeg budžeta za izgradnju oborinske kanalizacije predviđeno je 352.700 KM. Između ostaloga, problem sa oborinskim vodama trebalo bi da bude riješen u ulicama: Hajduk Veljka, Moravskoj i Prištinskoj.

(blic.rs)