Vijesti 30.11.2018.

“BANJALUKA-SMART CITY” U svakom momentu praćenje gradskih autobusa

ČITANJE: 2 minute

Obezbijediti funkcionisanje grada na osnovama energetske i ekološke održivosti, smanjiti troškove, poboljšati opšti kvalitet života i ekonomski razvoj zajednice u cjelini.

Ovo je koncept projekta “Banjaluka – Smart City”, koji realizuje Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banjaluci, a povezuje istraživački tim, privredni sektor i javnu upravu.

Vizija ovog projekta u skladu je sa Strategijom naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2017-2021. godine “Znanje za razvoj” – stvoriti osnovu za razvoj i implementaciju projekata od posebnog značaja za lokalnu zajednicu, a sufinansiralo ga je Ministarstvo nauke i tehnologije.

“U okviru trogodišnjeg plana realizacije projekta (2017-2020) predviđeno je nekoliko faza: istraživanje i izrada studije izvodljivosti s prijedlogom tehnološkog rješenja, nabavka savremene opreme i platformi za razvoj konkretnih rješenja, realizacija pilot-projekta, jačanje partnerstva između naučnoistraživačkih organizacija i poslovnog sektora radi prenosa i komercijalizacije znanja”, kaže koordinator projekta prof. dr Gordana Gardašević.

Prema njenim riječima, u prvoj godini projekta realizovani su istraživanje i izrada studije izvodljivosti s prijedlogom tehnološkog rješenja. U dogovoru sa Direkcijom za saobraćaj i puteve grada Banjaluka, kao pilot-projekat je izabran “inteligentni transport”. Razvijen je elektronski sistem koji omogućava lociranje i praćenje udaljenog vozila, tačnije autobusa gradskog prevoza.

“Upotrebom prenosnog uređaja koji se instalira u vozila javnog prevoza dobijaju se relevantni parametri, koji će znatno unaprijediti postojeći sistem gradskog prevoza. Izmjereni podaci (trenutna lokacija autobusa, ruta, dinamička mapa, vrijeme dolaska na stanicu i dr.) su dostupni u realnom vremenu, preko web-interfejsa i mobilnih aplikacija, uz vizuelizaciju koja je prilagođena korisnicima”, kaže Gardašević.

U drugoj godini se realizuje implementacija pilot-rješenja u realnom okruženju s ciljem da se optimizuje saobraćajna infrastruktura.

“Rezultati postignuti u drugoj godini projekta će poslužiti za razvoj nekih drugih aplikacija, npr. sistema za kontinuirano praćenje parametara kao što su kvalitet vazduha (nadzor koncentracije različitih gasova u vazduhu, npr. CO, CO2 čestica itd.), nivo buke i UV zračenja, barometarski pritisak, vlažnost vazduha, osvjetljenje, vibracije, zračenje itd. Rezultati istraživanja će generisati studiju izvodljivosti i preporuke za strategiju tehnološkog razvoja u ovoj oblasti. Rezultati implementacije projekta biće na raspolaganju cijeloj društvenoj zajednici”, napomenula je Gardaševićeva.

(nezavisne)