Vijesti 16.02.2016.

Banjaluka: Svi kandidati za novog rektora imaju viziju za bolje obrazovanje

ČITANJE: 3 minute
rektorat
Banjalučki univerzitet u četvrtak bi trebalo da dobije novog rektora, kada će biti poznato ko će u maju preuzeti ovu funkciju od aktuelnog rektora Stanka Stanića, i to nakon osam godina njegovog upravljanja najvećim javnim univerzitetom u RS.

Izbor novog rektora na četvorogodišnji mandat (od 2016. do 2020. godine), sa mogućnošću jednog reizbora, biće jedina tačka dnevnog reda na predstojećoj sjednici Senata Univerziteta u Banjaluci.

Pet je programa rada koje su u deset dana konkursne procedure dostavili redovni profesori Univerziteta u Banjaluci, svi doktori nauka, odnosno Vaso Bojanić (Poljoprivredni fakultet), Rajko Gnjato (Prirodno-matematički fakultet), Novak Kondić (Ekonomski fakultet), Milan Mataruga (Šumarski fakultet) i Vitomir Popović (Pravni fakultet).

Za rektora će biti izabran kandidat čiji četvorogodišnji program rada dobije natpolovičnu većinu od ukupnog broja članova Senata koji se izjašnjavaju tajnim glasanjem, odnosno najmanje 15 glasova od ukupno 26 članova Senata.

Svi kandidati u dostavljenim materijalima, odnosno programima rada, među ciljevima vide savremeniji način rada Banjalučkog univerziteta i prilagođavanje evropskim parametrima kvaliteta, naučnoistraživačkog procesa, tehnološkog napretka i nijedan od dostavljenih prijedloga nije orijentisan na profesionalnu granu iz koje kandidat dolazi, naprotiv, vizije su to boljeg obrazovanja u RS.

– Kao rektor ću pokrenuti strateški plan razvoja Univerziteta u mandatnom periodu koji sljeduje, s ciljem da se Banjalučki univerzitet integriše u evropski prostor visokog obrazovanja- između ostalog je u svom programu rada naveo profesor Vaso Bojanić, koji obrađuje i uspjeh bolonjskog procesa, kadrovsku strukturu obrazovanih i upotrebnost stečenih znanja prije svega na Banjalučkom univerzitetu, te ulaganje u naučnoistraživački rad, a predlaže i izjednačavanje plata na Univerzitetu u Banjaluci i u Ministarstvu prosvjete i kulture RS.

Razvijanje Univerziteta u Banjaluci prema svjetskim kriterijumima, s posebnim akcentom na ulaganje u nauku i istraživanje u RS, te  podizanje kvaliteta visokog školstva okosnice su programa rada profesora Rajka Gnjate, koji iscrpno obrađuje sve kategorije unapređenja naučnoistraživačkog procesa u RS i izvore finansiranja te ambicije.

Ekonomista Novak Kondić je program rada sažeo na sedam strana, odnosno nekoliko ključnih tačaka djelovanja u svom potencijalnom mandatnom periodu, ističući potrebu za daljim razvojem strategije obrazovanja, akreditacijom Univerziteta, kontrolom kvaliteta, preispitivanjem studijskih programa, međunarodnom saradnjom, informatičkom modernizacijom, ali i eliminacijom korupcije.

Univerzitet kao podršku razvoju privrede RS vidi profesor Milan Mataruga, koji se zalaže i za poboljšanje uslova za doktorske studije i viši stepen otvorenosti Univerziteta prema javnosti.

Na pet stranica su izneseni nedostaci dosadašnjeg upravljanja Univerzitetom u Banjaluci i ciljevi unapređenja akademske zajednice RS, čiji je autor profesor Vitomir Popović. On smatra da su izražene nedovoljna efikasnost i ekonomičnost u funkcionisanju Univerziteta, zatim broj studijskih programa u odnosu na tržište rada, nelojalna konkurencija, nepostojanje vizije u predstavljanju Univerziteta u svijetu. Decentralizacija ustanove, smanjenje troškova, podmlađivanje nastavnog osoblja, jačanje saradnje sa fakultetima bivše Jugoslavije i međunarodne saradnje neki su od ciljeva koje predlaže.

(NN)