Vijesti 21.10.2016.

Banjaluka: U toku izrada kategorizacije sportskih organizacija

ČITANJE: 1 minuta

Odjeljenje za društvene djelatnosti obavještava sve sportske organizacije da je u toku izrada kategorizacije sportskih organizacija od interesa za Grad za 2017. godinu, i da prijedloge za kategorizaciju mogu dostaviti ovom odjeljenju najkasnije do 15. novembra 2016. godine.

Pravo na kategorizaciju imaju sve sportske organizacije koje su registrovane u skladu sa odredbama Zakona o sportu, djeluju na području grada Banje Luke, te ispunjavaju opšte i posebne uslove.

Zahtjev za kategorizaciju se dostavlja na obrazcu S-1 sa pratećom dokumentacijom, i to putem protokola Gradske uprave – u kancelariji broj 16, ili poštom, na adresu: Grad Banja Luka, Gradska uprava, Odjeljenje za društvene djelatnosti, Trg srpskih vladara 1, 78000 Banja Luka, sa naznakom: kategorizacija sportskih organizacija za 2017. godinu, poziv na broj 10-66-765/16.

Za sve dodatne informacije, sportske organizacije se mogu obratiti direktno Odjeljenju za društvene djelatnosti, Odsjek za razvoj sporta (kancelarija broj 25), ili putem telefona broj: 051/244 – 444 (lokali 713 i 714).

obrazacS1

(ATV)