Vijesti 17.12.2015.

Banjaluka: UG “Mreža novih ideja” uputilo otvoreno pismo palom razumu

ČITANJE: 3 minute
Banjaluka pali razum
Udruženje građana “Mreža novih ideja” iz Banja Luke uputilo je otvoreno pismo javnosti i institucijama povodom nekontrolisane pojave vandalizma koja ugrožava ličnu i društvenu imovinu u Gradu Banja Luka. Pismo se odnosi na slučaj devastiranja jedine gradske plaže u Banjoj Luci, koje nije javno osuđeno ili sankcionisano od strane nadležnih institucija.

“Otvoreno pismo palom razumu!

Upućujemo otvoreno pismo javnosti i institucijama povodom nekontrolisanog vandalizma, koji, čini se, metastazira i počinje ugrožavati postojanje bilo kakvog oblika društvenog dobra u Gradu Banja Luka. Uništavanje većeg dijela objekata na jedinoj gradskoj plaži u Banjoj Luci, plaži kod Zelenog mosta, predstavlja jedan od konačnih činova društvene degradacije, socijalnog sunovrata i nefunkcionisanja institucija u našem gradu.

Fotografija 1

Godinama unazad, plaža kod Zelenog mosta predstavlja vrijednosni simbol u životima stanovnika Grada Banja Luka, te pored materijalne vrijednosti koju nudi svojim geografskim položajem, plaža nudi i vrijednost od socijalnog značaja zbog svoje velike posjećenosti tokom ljetnog perioda godine. Nakon dugogodišnje zapuštenosti i neodržavanja, te istorijskog nivoa rijeke Vrbas, koji je u potpunosti poplavio plažu na nekoliko dana, Udruženje građana Mreža novih ideja iz Banja Luke došlo je na ideju da kroz projekat izvrši renoviranje postojećih i izgradnju novih objekata na plaži, te samim tim, zadovoljili socijalne potrebe mnogih stanovnika našeg grada.

Fotografija 2

Krajem 2014. godine, putem Programa malih grantova Centara za promociju civilnog društva i Švedske ambasade u BiH, UG Mreža novih ideja, zajedno sa volonterima, izvršilo je sanaciju postojećih i izgradnju novih kapaciteta na plaži.

Fotografija 3

Tokom mjesec dana implementacije projekta postavljeno je šest novih klupa i renovirano sedam postojećih, postavljena su dva obična i jedan ugaoni sto sa klupama, renovinari su tuševi i sedam metara staze na šetalištu, napravljena četri vatrišta, te postavljena dva kutka napravljena od trupaca.

Projektni tim i volonteri odrekli su se bilo kakvog oblika finansijske naknade za svoj angažman tokom izrade i vođenja projekta, renoviranja postojećih i izgradnji novih objekata na plaži. Tokom renoviranja, provedeno je preko stotinu sati na otvorenom, pod čestom kišom i radnim vremenom koje je nekad trajalo i više od 10 časova, ali u zdravoj i produktivnoj atmosferi.

Neodgovorno ponašanje pojedinaca, nedostojno i životinjskog svijeta, tek godinu dana nakon renoviranja, dovelo je plažu u situaciju gotovo potpune devastacije. Svršeni čin “palanačkog mentaliteta”, u kojem osobe otkidaju klupe i kante za otpad i pale trupce za sjedenje, imenujemo sekundarnim krivcem za ovaj vandalizam koji ugrožava svakog čovjeka u ovom gradu.

Fotografija 5

Smatramo, da su takvi oblici ponašanja uslovljeni nepostojanjem bojazni od pravnih sankcija, ukoliko se bilo koji pojedinac odluči da uništi društvenu ili privatnu imovinu. Za takvu situaciju u našem gradu krivimo, prije svih, nadležne institucije, koje, očigledno, ignorišu praksu sprovođenja zakona i sankcionisanja neodgovornog ponašanja, što stvara situaciju sveopšte ugroženosti društvene i lične imovine, ali i sigurnosti stanovnika ovog grada. U ime UG Mreža novih ideja, mještana naselja Mejdan/Obilićevo i stotine drugih stanovnika koji posjete plažu tokom ljetnog perioda, od nadležnih institucija zahtjevamo veći angažman na zaštiti preostalih objekata na jedinoj gradskoj plaži i tražimo istragu i pravno gonjenje osoba koje su renoviranu plažu dovele na svršeni čin devastacije.

Sama činjenica o potrebi za ovim otvorenim pismom javnosti i institucijama, ne daje nam mnogo nade da će se stotinu časova uloženih u napor vrednovati, a plodovi toga rada, namijenjenih cjelokupnom društvu, zaštiti od invazije delikvenata.

U konačnici, čini se da ovo društvo, u činu kolektivnog okretanje leđa filantropiji, sveopšte borbe za nacionalne interese i napuštenog sela u eri „farmera“, ne poznaje način da se zaštiti od samog sebe.

Udruženja građana Mreža novih ideja iz Banja Luke!”

(ATV)