Vijesti 24.11.2015.

Banjaluka: Usvojen nacrt budžeta od 128 miliona KM

ČITANJE: 3 minute
skupstina
Skupština grada Banjaluka utvrdila je danas nacrt budžeta grada za 2016. godinu u iznosu od 128,27 miliona KM i uputila ga u javnu raspravu.

Utvrđeni nacrt je za osam odsto veći u odnosu na rebalans budžeta grada za 2015. godinu. Okvir budžetskih sredstava za narednu godinu je veći za navedeni procenat, iz razloga više planiranih prihoda, transfera kao i primitaka od nefinansijske imovine u odnosu na plan za 2015. godinu.

Posmatrano po strukturi budžetskih sredstava, koja su, za narednu godinu, planirana u iznosu od 128,27 miliona KM, poreski i neporeski prihodi u nacrtu budžeta za 2016. godinu su projektovani u iznosu od 113,15 miliona KM i isti su više planirani za 8,5 miliona KM ili za 8,1% u odnosu na rebalans budžeta za 2015. godinu – navodi se u obrazloženju budžeta.

-Naša procjena je da ovaj budžetski okvir može da zadovolji potrebe grada u narednoj godini i da je realan, te vjerujem da ćemo naredne godine imati stabilan budžet. Vodili smo računa da u našoj politici, koju smo definisali prije nekoliko godina, prioritet u budžetu budu socijalna davanja – izjavio je gradonačelnik Slobodan Gavranović i naglasio da socijalne potrebe ne mogu biti umanjene i da u vezi s tim nije bilo dileme.

– Želimo da u budžetu budu dominantni privreda i stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta i zbog toga smo u budžetu planirali oko 3,5 miliona KM za podsticaje za razvoj privrede. Stalo nam je da izgradimo infrastrukturu u Poslovnoj zoni „Ramići“ kako bi privrednici tamo pokrenuli svoje pogone. Nastavljamo i sa uređenjem tvrđave Kastel i nastojaćemo da pored ovih inicijalnih sredstava obezbijedimo i dodatna sredstva, jer  Kastel je vrijedno zdanje čiju obnovu moramo završiti. Takođe, Banski dvor je objekat koji već godinama čeka na sanaciju i trebalo bi da počnemo taj posao, ali nemamo dovoljno sredstava za to. Tražićemo svakako sredstava i iz drugih izvora. Planiramo i gradnju novih vrtića i tu već imamo neke naznake za sredstva koja bi mogli dobiti. U planu je i izgradnja društvenog doma i ambulante u Donjim Kolima -pojasnio je gradonačelnik.

Inače, u narednoj godini, u fokusu aktivnosti će biti ključni neporeski prihodi: naknada za uređenje građevinskog zemljišta i zemljišna renta, komunalne naknade i naknada za korišćenje komunalnih dobara od opšteg interesa.

Najavljena je i izgradnja većih objekata, na osnovu čega se očekuje značajnije uvećanje prihoda od nakande za uređenje građevinskog zemljišta i zemljišne rente. Veći prihodi očekuju se i po osnovu komunalne naknade za korišćene dobara od opšteg interesa, jer se, pored naplate tekućeg prihoda, očekuje i priliv po osnovu napalte zaostalih.

Odbornik Marinko Dragišić danas je zvanično obavijestio Gradsku skupštinu da je napustio SDS i da će ubuduće u radu Gradskog parlamenta  djelovati kao nezavisni odbornik.

Nacrt budžeta za 2016. godinu možete pogledati ovdje.